NILE-projektet

NILE står för New Improvements for Ligno-cellulosic Ethanol och är ett EU-finansierat forskningsprojekt där SEKAB är en av delprogramledarna. Projektets övergripande mål är att utveckla kostnads- och miljöeffektiva metoder att massproducera etanol som fordonsbränsle.

New Improvements for Ligno-cellulosic Ethanol logotype

Satsningen är ett led i strävan att nå EU-direktivets mål att ersätta fossila bränslen i transportsystemet med 5,75 procent år 2010. NILE är det enda bioetanolprojekt som beviljades i EU:s sjätte ramprogram. Det sjunde ramprogrammet som startade 2007 innebär en mycket kraftfullare satsning på biodrivmedelsområdet.

NILE-projektet har identifierat tre prioriterade huvuduppgifter som bedöms vara särskilt angelägna:

 1. Att utveckla nya enzymer för att bryta ner cellulosan i växtmaterialet (framförallt barrved och jordbruksavfall, t ex vetehalm) till socker.
 2. Att utveckla fler nya jästsorter som kan omvandla alla olika sockerarter i biomassa till etanol.
 3. En ökad processintegration för att minska energianvändningen i processen.
NILE:s rapport om avancerad etanol
Läs NILE:s rapport om avancerad etanol (PDF)
NILE:s rapport om framtidens avancerad etanol
Läs NILE:s rapport om framtidens avancerad etanol (PDF)

 

 • Så gör vi

  Etanol av Cellulosa

  Follow the flow through the demo plant

  Följ flödet genom demo-anläggningen

 • Världsledande

  framställning av Etanol från Cellulosa

  Demoanläggningen nattetid

  Läs vidare

 • Skillnaden

  mellan förnybart och fossilt drivmedel

  Läs mer här