SEKAB spanar från Energitinget – mötesplats för alla energislag

Så har Energitinget, årets stora energisamling i Sverige, gått av stapeln med cirka 1500 deltagare. Allt från energibesparing till biodrivmedel och kärnkraft avhandlades och som så ofta på evenemang som det här är problemet för deltagaren att välja bland alla parallella sessioner, även inom enskilda ämnesområden.

Intrycket från området biodrivmedel är att intresset för bioraffinaderier ökar. Detta kan vara allt från ett utbyggt bioenergikombinat med el, värme och kanske pellets till vegetabiliska oljor som blandas in i oljeströmmen till oljeraffinaderier och kompletta anläggningar där råvaran är biomassa och produktbredden stor: etanol, DME, cellulosafiber, el, värme, och ligninpellets, med mera.

Mångfalden bland de gröna alternativen är spännande men kan också innebära en begränsning om den leder till att man inte satsar på de alternativ som faktiskt finns idag – dvs. etanol, biodiesel och biogas – utan väntar på något ”bättre”, ovisst vad, hur och när. Många tar de etablerade alternativen för givna och intrycket blir att de inte behöver uppmärksamhet.

En av ordväxlingarna på tinget var väldigt intressant och har potential att leda fram till något mycket positivt: Aftonbladets etanolkritiske kolumnist Robert Collin lovade Gröna Bilisters Jakob Lagercrantz att försöka lyfta frågan om en ursprungsmärkning för bensin och diesel. Som det ser ut nu så kan petroleumprodukter i Sverige vara baserade på tjärsand och riktigt dåliga ur miljösynpunkt.

Mats‑Ola Larsson, Göteborgs Miljöförvaltning, skall ha en eloge för bra ledning av sessionen Biodrivmedlen – varför dog debatten? Intressant är att notera att Gröna bilister, SVEBIO och BAFF föreslog sessioner för att bland annat lyfta slutrapporten från BEST-projektet (som Lena Nordgren bloggade om i onsdags), och resultatet i Etanolpiloten (Läs Torbjörn van der Meulens blogginlägg om de senaste reultaten här), men båda avfärdades på grund av brist på utrymme. Ser man internationellt så är etanolen det i särklass största biobränslet och satsningarna i USA och Brasilien är mycket stora, så det är lite synd att man väljer att bortse både från etanolens många fördelar, det allt större internationella intresset och den unika position Sverige befinner sig i som pionjärland.

På det stora hela var arrangemanget som vanligt lyckat och det är alltid trevligt och lärorikt att träffa kollegor och se utvecklingen på energiområdet. Jag ser fram emot ett lika lyckat Energiting i Göteborg 2011.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

BEST slutrapport – den största utvärderingen av etanol någonsin

Nyligen utkom slutrapporten för BEST-projektet, den största utvärdering av etanol som drivmedel som någonsin gjorts. Projektet har ägt rum under fyra års tid och har granskat etanolfordon och etanolbränslen i åtta länder (mer detaljer här på BEST:s webbplats).

Vi på SEKAB har bidragit till utvärderingen genom att leda olika delprojekt – bland annat har jag lett ett av de nio delprojekten och bidragit till två andra genom mitt engagemang i BioAlcohol Fuel Foundation.

Internationellt erkända forskare från Imperial College i London har stått för granskningen av delprojekten och även av samtliga hållbarhetsanalyser. Deras resultat visar bland annat att den etanol som används i Sverige, i huvudsak brasiliansk sockerrörsetanol, ger betydande klimatvinster. En annan intressant lärdom är att etanol som drivmedel ger högre energieffektivitet än man tidigare trott.

BEST-projektet har inneburit en mycket bred utvärdering och förutom alla de frågeställningar vi visste att vi skulle stöta på, så har vi även mött vissa helt nya – bland annat så kan olika regelverk på olika håll i världen ställa till besvär när man vill introducera ett nytt fordonsdrivmedel vid sidan av de fossila.

Det har till exempel visat sig att klassning av drivmedel kan vara ett problem. I ett par länder har fordonsetanol skatte- och lagstiftningsmässigt klassats som dryckesalkohol, vilket naturligtvis leder till att priser hamnar på nivåer som – försiktigt uttryckt – är orealistiska.

Sådana problem går att lösa och vi i Sverige bidrar för att göra processen smidigare. Vi har kunskap och lång erfarenhet av hur man kompletterar fossila bränslen med nya drivmedel på nationell nivå och vi har flera stora utvärderingar och forskningsprojekt bakom oss.

Läs hela BEST slutrapport här

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Tanka miljövänlig etanol i bensinmotorer – Kick Start-vinnare

Håkan Stenbom i Kolsva har tillsammans med en kurskamrat på Mälardalens Högskola utvecklat en databox som gör det möjligt att tanka miljövänlig etanol i bensinmotorer.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

SEKAB presenteras av Energimyndigheten som ett av Sveriges cleantechföretag i framkant

Energimyndigheten har en mycket fin presentationssida av den svenska cleantechbranschen för att väcka uppmärksamhet internationellt: www.cleantechofsweden.se. Här kan du läsa om hela den svenska cleantechbranschen, och naturligtvis även om SEKAB.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

SEKAB är en del av KomTeks långsiktiga arbete att få barn och ungdomar mer intresserade av kemifrågor

Tillsammans med Tidningen 7 startar KomTek ett granskande kemilabb för ungdomar i åldern 13-16. Idén med Kemilabbet är att försöka väcka barns intresse för kemifrågor redan tidigt i en ålder när nyfikenheten är som störst. Förhoppningen är att fler barn och ungdomar får upp ögonen för hur spännande det kan vara med kemi och naturvetenskapliga ämnen.

SEKAB är stolt samarbetspart till KomTek, som startades av bland annat Tillväxtverket (tidigare Nutek) med syfte att vara ett centrum för teknikinspiration speciellt inriktat mot barn och ungdomar från Örnsköldsvik.

Är man intresserad av att vara med i kemilabbet går det bra att anmäla sig till KomTek.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

SEKAB E-Technology överträffar förväntningarna

I december 2009 uppnåddes i Etanolpiloten hela 4,5 % etanol i mäsken efter avslutad jäsning – råvaran var gran. Målet som var satt av Energimyndigheten var att uppnå 4 %. Resultatmässigt har SEKAB E-Technology redan nu uppnått samtliga stora mål som Energimyndigheten fastlagt för det nuvarande utvecklingsprojektet, ett projekt som löper fram till och med mars 2010. Att ha överträffat förväntningarna känns bra och vi hoppas spetsa resultaten ytterligare innan deadline den sista mars.

Utöver nya etanolrekord har även nya råvaror processats i Etanolpiloten.

I januari förbehandlades sockerrörsbagass i anläggningen med syfte att producera ett pentosrikt hydrolysat. Detta ska användas av ett företag i södra Sverige för utveckling av pentosjäsande organismer. Pentoser är sockerarter med fem kolatomer och en jäst som kan omvandla även dessa till alkohol kan effektivisera utvinningen av etanol från cellulosa.

Det är förstås roligt och ett gott betyg för verksamheten att de ledande bioteknikföretagen vänder sig till Etanolpiloten för att utveckla framtidens gröna produkter.

1 kommentar »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Välkommen till SEKAB:s blogg

Vi på SEKAB arbetar i en mycket spännande bransch i en väldigt intressant tid. Samhället står inför en enorm utmaning där gamla energikällor måste ersättas med nya.

Vi är ett av de företag som vill bidra till en framtid där behovet av fossila bränslen och råvaror minskar. Det gör vi genom den etanol vi framställer och importerar, som blir både biodrivmedel i olika former och gröna kemikalier.

SEKAB är dessutom ett forskningsintensivt företag. I vår utvecklingsanläggning Etanolpiloten ligger vi nära kommersialisering av en teknik för att producera avancerad bioetanol, det vill säga etanol framställd från cellulosa. Cellulosaetanol innebär stora möjligheter, dels att använda helt nya råvaror för att skapa bränsle och gröna kemikalier, dels att utnyttja råvaror som redan används mer effektivt.

Sammantaget finns det inom SEKAB-koncernen enorma mängder kunskap som vi vill låta även andra ta del av och det finns hela tiden nyheter att förmedla. På samma gång vill vi gärna ha en kanal för kommunikation med kunder, beslutsfattare och allmänhet. Därför inviger vi nu den här bloggen.

Här har vi tänkt dela med oss av det som händer på företaget, ta upp och kommentera spännande nyheter och diskutera annat som händer ute i världen inom de områden som vi på SEKAB är intresserade av.

Varmt välkommen till SEKAB-bloggen!

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014