Dagens vinetanol är klimatsmart

I Dagens Nyheters motorbilaga den 19 juni ifrågasatte Jacques Wallner nyttan av att importera europeisk etanol från vinöverskott. Det är sant att vinetanol förekommer i Sverige, men på grund av ett för högt metanolinnehåll används den inte i E85, utan för låginblandning i bensin. Dessutom har han fel om klimatnyttan.

Det är bra att den frågan väcks, naturligtvis ska klimatnyttan granskas hos alla biodrivmedel, men för att reda ut fakta så skulle jag vilja kommentera artikeln. Det är nämligen så att EU:s vinöverskott är ett minne blott.

Läs fortsättningen »

3 kommentarer »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Politiker, forskare och branschrepresentanter diskuterar etanolens roll i Sverige och världen

Den 9 juni anordnade BAFF (BioAlcohol Fuel Foundation), i samarbete med SVEBIO seminariet ”Etanol som ersättning för bensin och diesel” i Stockholm. Ett drygt hundratal deltagare hade sökt sig till seminariet där forskare, politiker och representanter för fordons- och bioenergibranschen samlades för att diskutera etanolens roll i Sverige och världen.

Läs fortsättningen »

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Värmlands första ED95-lastbil rullar

Värmlands Folkblad rapporterade nyligen om den senaste i raden av svenska etanollastbilar: Åkes Fjärr- och lokaltransport i Molkom kör nu Värmlands första ED95-lastbil.
Varje bil är ett steg på vägen mot ett större distributionsnät för ED95 och möjligheten att kapa en bit av transportsektorns stora klimat- och miljöpåverkan.
När det gäller att bryta oljeberoendet för de törstiga långväga transporterna finns faktiskt en ljuspunkt som många inte ser. Det krävs inte alls samma omfattande investeringar som för att leverera ett nytt drivmedel till personbilar. Tung transport följer till stor del bestämda rutter och vi skulle faktiskt nå mycket långt på bara ett drygt tiotal tankställen för ED95.
I april bloggade Sofia Nisses om bland annat etanolbussar i Stockholm och Luleå och CleanTruck-projektet.

2 kommentarer »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Seminarium: Etanol som ersättning för bensin och diesel

Imorgon, 9 juni, äger BAFF:s och SVEBIOS:s seminarium Etanol som ersättning för bensin och diesel rum i Stockholm.

Seminariet tar upp några av de just nu viktigaste frågorna om etanol som biodrivmedel, exempelvis klimat- och miljöeffekter, biobränslens potential för transportsektorn och frågorna om markanvändning och resursfördelning.

Nedan hittar du några av deltagarna i seminariet och hela programmet hittar du här.

Läs fortsättningen »

1 kommentar »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Oljeläckan är en till väckarklocka

För havsmiljö, fiske och turism är oljeläckan i Mexikanska golfen en tragedi och olyckan sätter än en gång vår känsliga energiförsörjning i fokus.

Det går väl knappast att få en tydligare signal om att vi måste agera redan nu, varje gång en olycka som denna inträffar är det redan för sent. För att slippa riskfylld och miljöfarlig oljeutvinning, minska vårt beroende av en ändlig energikälla och i den mån vi kan minimera växthuseffekten måste vi hitta nya vägar.

Läs fortsättningen »

1 kommentar »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014