Förnybara drivmedel nyckel till minskade utsläpp inom transportsektorn: EU-kommissionens forskningsgrupp rapporterar

Fram till år 2020 ska växthusgasutsläppen inom EU minskas med minst 20 procent, det är ett av EU:s klimatmål. Samma år ska också 20 procent av EU:s energikonsumtion komma från förnybara källor och andelen biodrivmedel ska vara minst 10 procent. Till år 2050 ska en utsläppsreduktion på minst 80 procent vara uppnådd.

Till skillnad från många andra områden har utsläppstakten inom transportsektorn inte minskat, utan snarare ökat, vilket hotar att underminera EU-ländernas ansträngning att uppnå angivna utsläppsreduktioner och klimatmål – om inte åtgärder vidtas. Europeiska kommissionen har därför satt samman en forskningsgrupp med syfte att utveckla en långsiktig och strategisk åtgärdsplan för att integrera transportsektorns växthusgasutsläpp med EU:s långsiktiga klimatmål.

Läs fortsättningen »

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014