Äpplen och päron i debatten om etanol kontra diesel som drivmedel

I DN Motor rullade debatten om miljöbilarna vidare i lördags. Artikeln påminde mig om en rad inkonsekvenser som förekommer i diskussionen om energieffektivitet. Det är framför allt fyra punkter jag hänger upp mig på.

1. Miljardinvesteringar i snåla dieslar – etanoldrift måste få sitt
Bakom de moderna snåla dieselmotorerna ligger många miljarder i investeringskostnader. Tekniken som används för att köra på E85 är enkel och billig, vilket delvis förklarar E85-fordonens stora spridning. De har gjort det möjligt att på ett mycket enkelt sätt anpassa en stor del av bilparken till en förnybar energikälla, men samtidigt har man förlitat sig på att detta ska räcka för att nå klimatmålen. Tekniken gör inte etanolen rättvisa och mer energieffektiva fordon är ett måste för att möta klimathotet.

Även om motorjournalister ofta hävdar motsatsen är det tekniskt sett möjligt att bygga motorer som ger samma effektutbyte på etanol som på fossila bränslen. Etanolen är ett mycket bra drivmedel. Den har ett högt oktantal, ger inga partikelutsläpp, bryts lätt ned i naturen vid utsläpp och brinner rent. Produceras den rätt ger den kraftigt sänkta CO2-utsläpp.

Läs fortsättningen »

2 kommentarer »  |  Prenumerera »  |  Dela »

80 miljoner till fossiloberoende fordon

Energimyndigheten skriver i ett pressmeddelande att de satsar 80 miljoner kronor på ett forskningsprogram kallat Energieffektiva vägfordon.

Pengarna kommer bland annat att gå till forskning om energieffektiva förbränningsmotorer för förnybara och fossila bränslen, men även till projekt om aerodynamik och lättvikt och andra tekniker för att minska bränsleförbrukning.

Läs fortsättningen »

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Nu kan du framställa din egen etanol – hemma

I USA och på många andra håll i världen är biodrivmedel extremt hett och nya lösningar dyker upp på många håll. Etanolen är fortsatt en mycket stor aktör i USA och växer hela tiden, men även olika algbaserade oljor är på gång. Vi på SEKAB ser all utveckling inom förnybara drivmedel som positiv, eftersom det krävs många källor att ösa ur för att lösa energiförsörjningen för världens fordon.

Läs fortsättningen »

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014