God Jul och Gott Nytt År önskar SEKAB

Nästa år ser vi fram emot många spännande nyheter om alla våra verksamheter. Vi väntar oss en fortsatt god utveckling inom våra biodrivmedel och våra gröna kemikalieprodukter och självklart kommer mycket att hända med vårt arbete med en andra generationens etanolprocess från cellulosa.
Nu gör vi ett blogguppehåll under helgerna men återkommer i början av januari.

Tack för i år!

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Kallstarter inget problem – SEKAB levererar vinteretanol

Vi bor i ett kallt land och den vinter vi har nu visar tecken på att bli riktigt kylslagen. Kölden påverkar alla motorers startegenskaper och när det gäller etanol så kan det ibland uppstå problem när temperaturen blir för låg. Därför har den E85 som levereras till svenska mackar för att användas under de kallaste månaderna en något högre inblandning av bensin än vanlig E85, ungefär 25 procent mot de vanliga 15 procent.
Det betyder att du kan tanka etanol året om utan att behöva oroa dig för svåra kallstarter.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Etanolbussar i brasiliansk kollektivtrafik

I den brasilianska mångmiljonstaden São Paulo tas nu ännu ett steg på vägen mot en hållbar utveckling. I maj 2011 ska nämligen 50 etanolbussar från Scania sättas in i kollektivtrafiken.

I São Paulo finns totalt cirka 15 000 bussar i kollektivtrafik. Enligt stadens miljömål ska samtliga bussar köras på förnyelsebart bränsle senast år 2018.

Som vi bloggat om tidigare har Stockholm idag världens största flotta av etanolbussar för innerstadstrafik. I juni utökades antalet med 85 nya etanolbussar som kör för SL.

Brasilien är världens största producent av etanol och har lång erfarenhet av hållbar produktion och användning av biobränsle. Etanolen tillverkas av rörsocker och har sedan 1980-talet använts som bränsle för bensinmotordrivna personbilar och andra fordon. Genom framgångsrik statlig reglering har landet kunnat öka produktionen av bioenergi och jordbruksprodukter, samtidigt som skogsavverkningen i Amazonas minskats. Läs hela pressmeddelandet här

6 kommentarer »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Naturgas hotar världens behov av förnybara bränslen

Den internationella energimyndigheten (IEA) har presenterat sin årliga analys av energiläget i världen. Analysen beskriver och söker bland annat besvara hur tillväxtekonomier som Kina och Indien påverkar det globala energilandskapet, vilken roll förnybara energikällor spelar och hur världens befolkning kan ta del av moderna energitjänster.

I analysen beskrivs hur världens framtida energibehov ökar dramatiskt. För att möta det behovet förväntas naturgas spela en avgörande roll – efterfrågan på naturgas väntas öka med
44 procent fram till år 2035, framförallt i Kina och Mellanöstern. Medan oljekällorna snart kommer att börja sina, är den globala tillgången på naturgas god.

Men vad innebär en sådan ökning för förnybara källor? IEA:s chefsekonom Fatih Birol menar att en sådan utveckling riskerar att ske på bekostnad av förnybar energi.  Naturgas är det enda fossila bränslet som beräknas ha en högre efterfrågan år 2035 än 2008.

Tillgången till naturgas har redan gett upphov till oönskade resultat. I USA är årets investeringar i förnybar energi 70 procent lägre än fjolårets. Och i Europa har företag som satsar på förnybar energi allt svårare att hålla aktiekursen uppe.

Rapporten beskriver hur förnybara energikällor behöver spela en central roll för världens utveckling mot en säkrare och mer hållbar energiutveckling. Potentialen hos förnybara energikällor är otvivelaktigt stor men deras förmåga att tillgodose världens energibehov hänger på världens regeringar och deras stöd för att göra förnybara energikällor kostnadseffektiva gentemot andra energiresurser och teknologier. Avancerade biodrivmedel, exempelvis sådana från cellulosabaserade råvaror, väntas äntra marknaden på allvar år 2020.

Utvecklingen mot förnybara drivmedel är således mer aktuell än någonsin. SEKAB har tidigare bloggat om de lyckade försök som vi genomfört tillsammans med Taurus Energy med specialutvecklade jäststammar. De båda företagen kan nu visa att deras gemensamma process för att tillverka etanol från cellulosa är utvecklad från en pilotnivå till en optimerad nivå som pekar på snar kommersialisering.

Nu ligger det på oss alla att hålla kursen och fortsätta driva utvecklingen framåt – världens energibehov tillåter inget annat.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Kina satsar på cellulosabaserad etanol

I slutet av november rapporterade SEKAB E-Technology om hur vi tillsammans med Taurus Energy genomfört nya och lyckade försök med Taurus specialutvecklade jäststammar för pentoser. Försöken är ett led i att utveckla en gemensam process för att tillverka etanol från jordbruksbiprodukter som halm med mera, så kallad andra generationens bioetanol, som är utvecklad och optimerad till en nivå som pekar på snar kommersialisering.

Att kunna tillverka etanol från cellulosahaltiga råvaror från skogs- och jordbruk är en teknik som har möjlighet att revolutionera bioenergisektorn, eftersom råvaran i stort sett är oändlig. Att kunna framställa etanol från förnybara råvaror som finns i stora kvantiteter och inte konkurrerar med livsmedelsproduktion eller basindustrier är ett viktigt steg i utvecklingen för att bryta dagens oljeberoende.

Det är därför glädjande att i gårdagens DN se Kinas största elproducent, State Grid, meddela att de satsar på etanol som ett framtida biodrivmedel. De ska ta hjälp av svensk kompetens och teknik för att lära sig utvinna etanol ur cellulosa. Idag finns i Kina ett överflöd av halm från majs, ris och vete – med den nya tekniken vill man kunna ta till vara på sådana restprodukter, som idag utgör ett avfallsproblem, genom att använda dem för att utvinna etanol.

Bakom kompetensöverföringen står Guido Zacchi, världsledande etanolexpert och professor i kemiteknik vid Lunds Tekniska Högskola, och hans forskarkollegor. SEKAB E-Technology bedriver sedan tidigare ett nära samarbete med dessa Lundaforskare i arbetet med att utveckla den industriella processen för cellulosabaserad etanolproduktion.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014