Kanadas ambassad på besök hos SEKAB

Kanadas ambassad på besök hos SEKAB
Under föregående vecka hade SEKAB besök av den kanadensiske ambassadören Alexandra Volkoff och representanter från kanadensiska ambassadens handelsavdelning. Dessutom deltog även företrädare från delstaten British Columbia samt från investeringsbolaget Investissement Québec som hjälper utländska företag att etablera sig i Québec-regionen.

Syftet med det spännande besöket var att undersöka möjligheterna till framtida arbete tillsammans. Handelsavdelningen vid ambassaden har lagt fokus på handel, forskning och utveckling inom skogs- och naturresurssektorn och letar efter lämpliga företag att starta samarbeten med.

För Québec är SEKAB:s verksamhet av stort intresse då regionen satsar på bioraffinaderier och har infört incitament för testanläggningar. I British Columbia är skogsnäringen en viktig del av ekonomin men regionen har drabbats av stora skadeinsektangrepp och måste hitta avsättning för stora volymer virke. I både Québec och British Columbia har skogssektorn, särskilt massa- och pappersindustrin, haft det väldigt tufft på senare tid och nu satsar man för att vända trenden.

Den kanadensiska delegationen fick bland annat se presentationer om framtidens bioraffinaderier samt om SEKAB:s verksamhet inom biodrivmedel.

På bilden: Rolf Fyne direktör-affärsutveckling British Columbia. France Bourdon, direktör-affärsutveckling Invest Québec. Alexandra Volkoff, Kanadas ambassadör i Sverige och Maria Stenberg, affärsutvecklare, Kanadas ambassad.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

SEKAB medverkar i nationellt kunskapscentrum

Etanolpiloten nattetid

Vi på SEKAB deltar tillsammans med en rad andra aktörer inom förnybar energi i ett nystartat kunskapscentrum som kallas F3 efter de tre inledande f:en i fossile free fuels. Tanken med satsningen är till en del att hjälpa till och stödja olika forskningsprojekt, men även att ta fram material så att bland andra politiker kan fatta väl underbyggda beslut i dessa frågor. Vi på SEKAB tror att detta är mycket viktigt.

F3:s styrelse består av företrädare för de universitet och högskolor som deltar i satsningen, och en av dem är Pål Börjesson, docent i  Miljö- och energisystem vid Lunds tekniska högskola. Här kan du höra honom berätta om f3.

Pål Börjesson, Lunds universitet, berättar om F3 by SEKAB

Läs fortsättningen »

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Flera varningar för rusande oljepriser – lite nyheter om Peak Oil

Rapporterna om att jordens icke-förnybara energiresurser håller på att tömmas kommer med jämna mellanrum. Nu börjar dock läget bli så allvarligt att även det internationella energiorganet IEA varnar för att Peak Oil, den så kallade oljetoppen, är nådd. Enligt IEA skedde det redan för fyra år sedan.

När råoljeresurserna börjar tömmas vänds blickarna mot djuphavsborrning och utvinning av olja från oljesand – processer som medför stor skada på naturen och ökade koldioxidutsläpp. Samtidigt pågår ett globalt arbete för att minska koldioxidutsläppen och här finns stora möjligheter för drivmedel från förnybara biobränslen att ta en större plats på marknaden.

Läs fortsättningen »

3 kommentarer »  |  Prenumerera »  |  Dela »

EU-möte för minskat beroende av fossil energi

”För att vi ska kunna minska utsläppen av växthusgaser med 80-95 procent fram till 2050 behövs en revolution av våra energisystem som måste börja nu”, det sade EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso när EU:s ledare träffades för att diskutera energifrågor i fredags.
270 miljarder euro för bensin och 40 miljarder euro för gas lämnar enligt Reuters EU varje år, en summa som man hoppas kunna få ner genom att jobba hårdare för att stimulera övergången till förnybara energikällor samtidigt som man försöker nå klimatmålen.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014