Konkurrensverket: Nedsatt förmånsvärde snedvrider konkurrensen mellan biodrivmedlen

Regeringens förslag på förmånsregler för miljöbilar i budgetpropositionen för 2011 snedvrider konkurrensen, enligt ett utlåtande från Konkurrensverket. Jag är av samma uppfattning.

Förslaget går ut på att det nedsatta förmånsvärdet, som tidigare gällde etanol- och gasbilar, nu enbart ska gälla elbilar och rena gasbilar. I Sverige rullar omkring 300 000 etanolbilar och E85 spelar en viktig roll på vår väg mot en bilpark med lägre klimatpåverkan. Det är en teknik som finns här och nu, liksom drivmedel i stora volymer. Samma sak gäller definitivt inte elbilar, och när det gäller fordonsgas krävs fortfarande en enorm insats för att bygga ut distributionsnätet.

Det finns en tydlig risk att de nya skattereglerna gör E85-satsningen till en parentes, trots bra miljöeffekter. Konkurrensverket skriver:

”Styrmedel ska ur ett kostnadseffektivitetsperspektiv, så långt det är möjligt, vara teknikneutrala, förutsägbara och långsiktiga. Det innebär att styrmedlen bör baseras på objektiva egenskaper och inte styra utvecklingen mot vissa tekniska lösningar. Därmed kommer föreliggande förslag om nedsatt förmånsvärde enbart för vissa typer av miljöbilar att leda till en konkurrenssnedvridning i och med att de teknologier som inte omfattas av nedsättningen missgynnas. Förslaget riskerar även skapa inlåsningseffekter som kan försvåra för konkurrerande tekniska lösningar att etablera sig på fordonsmarknaden, även om riskerna för inlåsningseffekter minskar genom att nedsättningen av förmånsvärdet begränsas i tiden.”

Att införa ett teknikneutralt stöd, eller som Gröna bilister föreslår ett bonus-malus-system som straffar eller belönar fordon efter hur mycket de släpper ut, är en bättre väg att gå än att på oklara grunder rasera en världsunik satsning på biodrivmedel.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Regeringens satsning på E10 kraftlös – inga bensinbolag ökar andelen etanol i låginblandningen

Sedan första maj finns möjlighet för bensinbolagen att öka andelen etanol i låginblandad 95-oktanig bensin från nuvarande 5 procent till 10 procent.

Vi varnade redan tidigare att E10 inte skulle slå igenom i Sverige och nu ser det ut som om våra farhågor stämde. Det stora hindret är att etanolen som blandas i E10 endast är skattebefriad upp till och med 6,5 procent, alla överskju-tande procentandelar etanol kommer att beskattas fullt ut. Detta tillsammans med konsumenternas till stor del obefogade tveksamheten till tioprocentig inblandning av etanol efter lanseringarna i Tyskland och Frankrike gör att bensinbolagen avvaktar.

Gröna Bilister har genomfört en enkät bland bensinbolagen i Sverige med ett dystert resultat. I dagsläget är det inget bensinbolag som inom den närmsta tiden planerar att öka inblandningen av etanol.

Vi välkomnar självklart alla ansatser för att stimulera användandet av förnybara drivmedel men i det här fallet verkar det bara bli ett slag i luften. Enligt vår åsikt måste hela inblandingen av biodrivmedel skattebefrias för att nå önskad effekt. Detta bör göras tillsammans med en stark satsning på drivmedel med högre andel bioetanol som E85 och ED95 för att möjliggöra för Sverige att nå målsättningen EU satt upp för 2020.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Prins William och prinsessan Kate kör på E85

Det har väl inte undgått någon att Storbritanniens prins William och Kate Middleton i fredags, den 29 april, under stor pompa och ståt blev man och hustru. Vi har upptäckt rolig etanolrelaterad kuriosa om bröllopet.

Efter att ha tagit emot folkets jubel på balkongen i Buckingham Palace lämnade prinsen och hans prinsessa slottet i kronprins Charles Aston Martin DB6 MK II från 1969. En fin gammal bil som sportbilsälskaren tillika miljöentusiasten Charles har utrustat med en etanolmotor som drivs med grön och hållbar E85.

Detta rapporterar motorsajten Autoguide. Vågar vi hoppas att det här hjälper till att öka intresset för etanol som drivmedel ännu mer så att vi kan toppa den rekordförsäljning vi nyligen skrev om?

1 kommentar »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014