Hur mycket olja använder du?

Hela vårt samhälle kretsar kring olja och det gäller inte bara våra transportmedel. Mängder av de produkter vi använder i vårt vardagliga liv har från början pumpats ur marken. Till och med ett livsmedel som ättika tillverkas i många fall av fossila råvaror. Har du koll på hur mycket i din vardag som faktiskt kommer av olja och som med stora klimat- och hälsomässiga fördelar istället kan tillverkas av biologiskt framställd etanol?

Här kommer några exempel:

  • Plast
  • Kosmetika, hudkrämer, hårprodukter, parfym
  • Spolarvätska
  • Färg
  • Lösningsmedel
  • Byggmaterial
  • Klister
  • Tvättmedel
  • Essenser i läskedrycker
  • Konserveringsmedel

Gröna kemikalier är ett viktigt steg för att minska kemiindustrins miljöpåverkan. Vi på SEKAB ser till att våra gröna kemikalier gör minimala avtryck på miljö och människa över hela produktionskedjan. Det är vårt bidrag till ett grönare samhälle.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Hur stort är egentligen Sveriges koldioxidutsläpp?

Förra året minskade Sveriges koldioxidutsläpp rekordartat enligt Naturvårdsverket. Samtidigt visar forskningsrapporter från bland annat det norska klimatforskningsinstitutet Cicero helt andra siffror.  Vad tas egentligen med i beräkningen och vilka siffror är det som gäller?

Supermiljöbloggen redde nyligen ut skillnaderna:
http://www.supermiljobloggen.se/2011/08/hur-stora-ar-sveriges-co2-utslapp.html

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Ny Eurobarometer: Ökad miljömedvetenhet och handlingsvilja bland EU-medborgare

På uppdrag av EU-kommissionen genomfördes under april och maj i år en stor intervjuundersökning med ett representativt urval av befolkningen i EU:s alla 27 medlemsstater. Totalt intervjuades 26 825 personer, varav ca 1000 i Sverige. Under sommaren kom resultatet från undersökningen, och det är positiva indikationer att miljömedvetandet och viljan att göra något för miljön är hög bland EU-medborgarna.

Hela 83 % av de tillfrågade är övertygade om att ett effektivare och bättre användande av naturresurser kan leda till ekonomisk tillväxt. Likaså anser en stor majoritet, 77 %, att även miljöskydd kan ge ökad tillväxt. Det finns dock en lång väg kvar att gå och bland de intervjuade är det många som känner att varken de själva, EU, regeringen eller industrierna gör tillräckligt för att naturresurser ska utnyttjas på ett effektivt sätt.

Undersökningen visar goda nyheter inför framtiden och det märks att miljö- och klimatfrågor har fått mer utrymme i samhällsdebatten. En ökad andel personer känner att de har goda kunskaper om miljöfrågor, 60 %, jämfört med 55 % i den förra miljöbarometern från 2007. Hela 72 % av respondenterna är beredda att betala mer för produkter klassade som miljövänliga.

På topp tre över miljöfrågor som respondenterna oroar sig mest för ligger katastrofer orsakade av människan, som exempelvis oljeutsläpp och industriolyckor; vattenföroreningar och luftföroreningar. Även kemikaliers påverkan på vår hälsa och klimatförändringar placerar sig högt på listan över miljörelaterade orosmoln.

Utvecklingen i Eurobarometern visar att miljön är en fortsatt viktig fråga, nu gäller det dock att mobilisera alla goda intentioner i faktiska handlingar. Och som det nämns i undersökningen så kan vi alla göra lite mer, både som privatpersoner och i industrin.

Läs hela Eurobarometern här.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014