God Jul och Gott Nytt År önskar SEKAB

Året lider mot sitt slut och vi på SEKAB vill önska alla våra läsare en riktigt god jul och ett gott nytt år! 2012 ser vi fram emot utveckling av gröna kemikalieprodukter samtidigt som vi fortsätter utveckla marknaden för våra biodrivmedel och jobba för en hållbar framtid.

Tack för i år!

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Etanol gör ingen hungrig

I novembernumret av Axess skriver journalisten Erik Jennische en artikel om debatten etanol kontra mat. Artikeln inleds med ett citat av Radio Canadas utrikesreporter Guy Gendron: ”Man kan räkna med att det går åt 200 kg majs för att fylla en tank på 50 liter med etanol. Det skulle också räcka till mat för en person under ett helt år.” Citatet tog fäste och användes därefter i ett flertal internationella sammanhang och rapporter. Problemet, enligt Jennische, är att ”problemformuleringen är lika falsk som den är förenklad”.

Jennische lyfter Brasilien som exempel och beskriver vad som har hänt i landet sedan man började fylla tanken på bilar med mat, och hur det har lett till att faktiskt minska hungern i landet.

Brasilien är världens näst största producent av biodrivmedel och står för 33 procent av världsproduktionen av etanol och 12 procent av biodiesel. Men Jennische menar att om biodrivmedel var orsaken till att människor blev utan mat, skulle verkligheten i Brasilien se helt annorlunda ut.  För samtidigt som de globala matpriserna steg i höjden mellan 1996 och 2007, antalet undernärda människor i världen ökade med en femtedel och etanolproduktionen i Brasilien mer än fördubblades, så minskade fattigdomen i Brasilien snabbt och därmed andelen undernärda barn med mer än hälften. En del av förklaringen till den minskade fattigdomen är enligt Jennische tillväxten i jordbruket där etanolproduktionen är en integrerad del.

Läs hela artikeln E10-001

Artikeln som PDF

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014