CleanTruck – ED95 visar framfötterna i lastbilsprojekt

I Stockholm har etanolbussar körts på ED95 under många år och andra städer runt om i världen följer efter. Diskussionen om miljövänliga transporter har också till stor del handlat om persontrafik, trots att godstransporter släpper ut stora mängder fossil koldioxid och andra ämnen som inte alls bör komma ut i naturen. Ska Sverige leva upp till regeringens målsättning om en fossilfri transportsektor år 2030 krävs en större medvetenhet om hur fossilberoende den tunga transportsektorn är och bättre incitament för åkare att erbjuda klimatvänliga alternativ.

Alternativa drivmedel är än så länga ovanliga i lastbilsflottan, men det håller på att ändra sig.

Stockholms Stads projekt CleanTruck, som pågår mellan 2010 och 2013, har handlat om att underlätta för företag i regionen att köra lastbilar på förnybara drivmedel.

Projektet visar upp riktigt lyckade exempel på hur stor nytta motorer anpassade för ED95 kan göra för klimatet. Så här säger CleanTrucks projektledare Lova André Nilsson i ett pressmeddelande:

– Nu finns fordon på marknaden för förnybara drivmedel som ger betydligt lägre utsläpp. De fungerar väl och levererar utsläppsminskningar, det visar erfarenheterna från CleanTruck. När ett av företagen i projektet, Kyl&Frysexpressen AB, gick över till etanollastbilar minskade utsläppen av klimatpåverkande gaser med 80 procent. Detta till en merkostnad som enligt företagets egna beräkningar bara är två procent.

Att kunna göra skillnad för både klimat och närmiljö med drivmedel och teknik som finns här och nu – utan att kostnaderna behöver skena för åkerierna eller deras kunder – det är precis det som lyckade miljöprojekt handlar om.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

SEKAB får Sveriges första hållbarhetsbesked för vårt etanolbaserade biodrivmedel

Vi på SEKAB är glada och stolta över att vara ett av fyra företag som har tilldelats Energimyndighetens hållbarhetsbesked för biodrivmedel och flytande biobränsle. Hållbarhetsbeskedet är det första som delas ut i Sverige och är ett bevis på att SEKABs biodrivmedel är garanterat hållbara vilket från och med 1 februari 2012 är en förutsättning för att få skattebefrielse för förnybara bränslen.

Vår satsning på hållbarhet har fram till nu varit ett eget initiativ, bland annat genom Verifierat Hållbar Etanol, och vi ser det som mycket positivt att det sedan 2011 även är ett lagkrav. Vi är naturligtvis mycket nöjda över att ha deltagit i processen för att driva fram hållbarhetskriterier för biodrivmedel i svensk lagstiftning.

Vi på SEKAB tog tidigt fram ett ramverk som kvalitetssäkrar etanolen ur ett miljö- och klimatperspektiv samt ur ett socialt perspektiv som täcker etanolens hela livscykel fram till slutanvändning i exempelvis ett fordon. SEKAB var 2008 först i världen med att leverera verifierbart hållbar etanol och vi är mycket stolta över att ha drivit och förverkligat utvecklingen framåt. Det känns bra att instanser i EU och Sveriges regering idag har tagit ansvar för detta.

Mer om nyheten finns att läsa i vårt pressrum. Läs också gärna mer om våra biodrivmedel på vår webb.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014