Jobba på SEKAB

Under sommarmånaderna behöver vi förstärkning på SEKAB när en av våra medarbetare går på föräldraledighet.

Nu behöver vi en föräldravikarie till Produktionsavdelningen på fabriksområdet. Arbetstiden är huvudsakligen kontinuerligt 6-skift och tillträdet äger rum under april. Vi söker främst dig som är utbildad processoperatör. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara styrning av kemiprocess, provtagning och rondering.

Skicka din ansökan med CV med e-post till kristin.ahlqvist@sekab.com senast den 29 februari. Intervjuerna kommer att ske löpande.

Om du vill ha mer information går det bra att kontakta Kristin Ahlqvist på SEKABs HR-avdelning på 0660-758 16.

Du kan självklart läsa mer om oss på www.sekab.se.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

SEKAB:s ED95 driver lastbilar i Paris

Runt om i världen öppnar människorna ögonen för ED95, vårt etanoldrivmedel för tunga fordon, och Scanias etanolbussar och lastbilar. Alldeles nyligen började tunga etanolfordon rulla i Frankrike, två lastbilar i Paris och en buss i Reims i provinsen Champagne-Ardenne.

ED95 är utvecklat av SEKAB i samarbete med Scania för att driva anpassade dieselmotorer och väcker intresse på många håll i världen, inte minst i Brasilianska São Paolo och i Bankok.

Är du vass på franska kan du läsa direkt på Scanias projektsida Je roule propre, ”Jag rullar rent”, eller så låter du Google översätta texten åt dig.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Hur spårbara är de fossila drivmedlen?

I början av januari skrev vi om att vi på SEKAB fick Sveriges första hållbarhetsbesked för våra drivmedel, ett certifikat som gör att våra kunder kan vara säkra på att drivmedlen de köper från oss verkligen är hållbara. Vi är förstås mycket stolta.

Hållbarhetsbeskeden uppmärksammades i en intervju med Eva Sunnerstedt på Stockholms stads miljöförvaltning i Sveriges Radio, där hon berättar om hur svårt det är att följa produktionskedjan bakåt när det rör fossila produkter. Av den orsaken har Stockholms stad och ett antal andra kommuner gått samman för att ha bättre möjligheter att ställa krav på de drivmedel de köper in.

Tillgängliga biodrivmedel har granskats hårt i medierna under många år, med allt rätt. Att kunder inte har en aning om varifrån fossila råvaror kommer betyder inte att samma sak måste gälla en nyare produktgren. Vi i branschen har möjligheten att följa upp produktionen på ett bra sätt för att få en så hållbar produkt som möjligt utifrån de förutsättningar som finns.

Ett hållbarhetsbesked för fossila drivmedel och råvaror är förstås inte aktuellt, men bättre spårbarhet vore väldigt välkommet till att börja med.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Etanolbussar i Bangkok drivs med ED95

I måndags rapporterade Bangkok Post om stadens projekt med etanolbussar från Scania, bussar som drivs med ED95. I tolvmiljonersstaden Bangkok satsar man på etanolbussar av två orsaker – dels den stora miljönyttan vad gäller utsläpp av CO2, partiklar och kväveoxider, men också för att etanolproduktion kan skapa många arbetstillfällen. Så småningom är det också möjligt att tillsatsen som krävs för att förvandla ren etanol till ED95 tillverkas lokalt på licens.

Nyligen nådde urbaniseringen i världen en brytpunkt – 51,3 procent av Kinas befolkning bor nu i städer. Trenden är global och även om den har pågått väldigt länge här i Sverige, så är det en utveckling som fortfarande ger effekter. Befolkningsutvecklingen placerar en allt större del av svenskarna och resten av världens människor i städer.

Många människor som bor tätt kräver stora mängder transporter av både människor och gods, vilket står för en allt större del av utsläppen av fossil koldioxid. Effektivare och mer miljövänliga transporter är en nödvändighet för framtiden, och det pågår många satsningar på att miljöanpassa åtminstone delar av transportväsendet runt om i världen.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Biodrivmedel för tunga transporter – många lösningar som inte används

I tisdags var det dags för Biofuel Regions årliga konferens, många frågor skulle dryftas och många skulle tala, inklusive undertecknad.

Många människor träffades, alla med massor av idéer och frågor om hur vi ska nå det fossilfria samhället. Tyvärr känner jag en frustration i sådana sammanhang, just för att klockan tickar och för att så många fortfarande fokuserar på just visioner. Problemen bor nämligen inte i framtiden, de är väldigt påtagliga här och nu.

Någon gång måste man våga ta ställning. Vi kan inte diskutera teknikfrågor och nya produktionsanläggningar i all evighet.

När det gäller den tunga trafiken är problemet särskilt tydligt. Transportbranschen är hårt pressad, åkarna räknar på ettöringar och drivmedelskostnaderna är en stor fråga. Kostnaderna för en lastbil är tio gånger högre än från en personbil och utsläppen är också mångfalt högre.

Det är helt enkelt svårt för transportföretagen att hitta köpare som vill betala för ett något dyrare drivmedel om de inte har en slutkund som är beredd att betala för det. Dessutom finns det i dagsläget inga som helst styrmedel från statligt håll för att öka andelen biodrivmedel i Sveriges transportflotta.

Början till lösningen på problemet med transporternas miljöpåverkan är inte att ytterligare en vända diskutera vilken lösning som är den allra bästa, utan att se till att de mycket bra lösningar som finns faktiskt börjar användas. Det måste till en verklig omställning.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014