2 x Peak Oil

Peak Oil, oljeproduktionstoppen, är ett hett ämne i debatten just nu. Kjell Aleklett – Mr Peak Oil själv – skrev i dagarna på DN Debatt att den nuvarande energipolitiken kommer att leda till dieselbrist, ett ämne vi och andra har varit inne på själva. Hans bok Peeking at Peak Oil släpps nu i månadsskiftet – det ska bli spännande att se frukterna av det enorma jobb som Aleklett har gjort på det här området.

I Dagens Industri kan vi läsa att konsultfirman Sweco ska satsa på Peak Oil genom att ha en speciellt anställd Peak Oil-konsult, närmare bestämt Gustav Krantz, som tidigare har arbetat med förnybara drivmedel på Energimyndigheten.

Att Sweco nu bedömer att det går att sälja tjänster för att förbereda företag för en minskande tillgång på olja är väldigt intressant. Det betyder att frågan har lämnat forskarvärlden och miljörörelsen och nu tagit plats i näringslivet. Det här är verkligen på tiden, eftersom Peak Oil enligt Internationella energirådet, IEA, inträffade redan 2006.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Branschen vill se styrmedel och högt ställda mål för biodrivmedel

Sverige ligger i täten i Europa när det gäller användningen av biodrivmedel som etanol, biodiesel och biogas. Vi har unika förutsättningar för att öka produktionen och för att fortsätta att vara världsledande inom vår sektor.

Trots detta tvekar investerarna. För att vi inte ska riskera att tappa vår tätposition krävs långsiktiga styrmedel och tillräckligt högt ställda politiska mål. Ny Teknik publicerade nyligen ett upprop om just detta, undertecknat av vår Anders Fredriksson tillsammans med representanter från biodrivmedelsbranschen i Sverige.

Artikeln understryker behovet av långsiktiga mål och styrmedel från regering och riksdag om vi ska kunna uppnå en fossiloberoende fordonsflotta 2030 och ett klimatneutralt Sverige till 2050.

Branschen är enig om tre viktiga åtgärder:

  • ”Vi behöver ett nytt, ambitiöst mål som politiker i alla läger står bakom. Vi kommer redan i år att nå EU:s 2020-mål på tio procent förnybar energi i transportsektorn. Vi ligger alltså åtta år före tidtabellen. För att inte vår bransch ska stagnera och all utveckling hamna i andra länder behöver vi ett högre mål 2020. Vi måste sikta högt, även på kort sikt, om vi ska kunna uppnå den fossiloberoende fordonsflottan 2030.
  • Vi behöver långsiktiga spelregler för alla biodrivmedel. Och de styrmedlen måste komma på plats snarast. Det räcker inte med allmänna uttalanden från regeringen om att de rena och höginblandade biodrivmedlen ska ”ges fortsatt goda förutsättningar” efter 2013. Vackra ord från regering och riksdag duger inte att sätta i handen på banker och investerare när man ska bygga en ny fabrik för biodrivmedel. Det måste finnas klara besked om de ekonomiska villkoren, gärna en fortsättning på dagens styrmedel.
  • Vi måste säkerställa att vi gynnar biodrivmedel med stor klimatnytta. Redan idag uppfyller alla biodrivmedel i Sverige EU:s hållbarhetskrav, men branschens ambitioner är att öka klimatnyttan över tiden.”
Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Etanolen kommer att bli viktigare – snabbt

I en analyserande artikel i Dagens Industri i torsdags påpekade Håkan Matson att etanolen med stor sannolikhet kommer att få ökad betydelse på de svenska vägarna framöver. Etanolbilsförsäljningen har dalat under en period, även om försäljningen av E85 har fortsatt att stiga. Nu kan dock en ny, stor boom vara att vänta.

Etanolbilarna gynnas i de nya miljöbilsdefinitionerna och regeringen verkar nu förstå att snåla dieslar bara är klimatvänliga på kort sikt och dessutom sämre för närmiljö och människor i städerna än etanol, gas och el (och för all del bensin). Miljöminister Lena Ek och finansminister Anders Borg verkar vara överens, vilket förhoppningsvis borgar för att den här satsningen kan gå att lita på även på lite längre sikt, även om DI:s Håkan Matson är tveksam. Det är ytterst viktigt, inte minst för bilindustrin.

Riksdagens målsättning om en fossilfri fordonspark till 2030 har på senaste tiden fått kritik för att vara både ouppnåelig och svårtolkad – gäller den bara nya bilar? Eller ska hela bilflottan bytas ut på bara några år? Oavsett vilket så är det tydligt att regeringen nu vill göra allt för att komma så långt som möjligt så snabbt det går.

Etanolen är också rätt väg att gå. Den har idag mycket bra klimategenskaper och vi står inför en spännande tid där den inom kort kommer att bli mycket bättre. Den teknik för att framställa andra generationens etanol från cellulosa som SEKAB har utvecklat väcker intresse på många håll, inte minst Kina, där regeringen förbjudit etanoltillverkning från spannmål. Regeringens syn på etanol kommer förhoppningsvis att bädda för samma utveckling även här i Europa.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014