Torkan i USA kan påverka etanol- och biodrivmedelsutvecklingen

I vissa främst utländska media har det slagits upp stort att en hög tjänsteman inom FN har vädrat sin oro för att torkan i USA påverkar spannmålspriserna och vi har fått se rubriker som ”FN uppmanar USA att minska etanolproduktionen”. Tolkningen tycks ha blivit att FN uppmanar USA att ompröva hela sin ”Renewable Fuel Standard”, vilket inte alls stämmer. I den här diskussionen ser vi samma argument som förekom för några år sedan – att produktion av etanol och andra biodrivmedel var en direkt orsak till världssvälten. Argumenten dyker upp regelbundet trots att forskare efter noggranna analyser har konstaterat att etanolens påverkan på priser och efterfrågan låg på omkring 10-15 procent när prisökningarna var som störst.

I vår omställning till förnybara drivmedel måste vi sträva efter hållbarhet i alla led och eventuell påverkan på livsmedelstillgång ska minimeras. Av just den anledningen bör vi se torkan i USA som en väckarklocka – produktionen av etanol måste byggas ut på flera andra håll i världen. På så vis minskas riskerna med väderväxlingar i ett enskilt land.

Ännu viktigare är en utökad satsning på cellulosabaserad etanol, som inte är lika beroende av de årliga variationerna i nederbörd. Vi är ett antal företag som har tekniken visad i demoskala men de politiska spelreglerna och finansieringen saknas. De första två-tre anläggningarna, byggda och finansierade av företag med en stark övertygad privat ägare, är under uppförande på olika håll i världen. Vad har vi i Sverige för företag som ägs av finansmarknad och det offentliga? Vem tar oss vidare?

En sista fundering som blir allt mer relevant för varje år är varför inte FN uppmanar USA att minska sin överkonsumtion av mat och då speciellt kött. Det är mycket större arealer i USA och resten av världen som nyttjas för köttproduktion än för biodrivmedel, antagligen i storleksordningen 50 gånger större. Satsa lika mycket information på vettig kost och vettigt intag, så kommer påverkan att bli mycket större på spannmålstillgången. Matproblemet är fortfarande en fördelningsfråga och inte en bristvara.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014