Peak car – en till variabel att räkna med?

Peak oil, alltså den punkt där produktionen av olja når sin kulmen och börjar minska, är ett enormt diskussionsområde där många stora internationella (och svenska) forskare ägnar all sin tid. Det krävs, eftersom hela världen äter ur grytorna – den minskande tillgången på olja (och kol och gas) som råvara och energikälla kommer att ställa till stora problem för oss.

Christer Ljungberg är trafik- samhällsplanerare och skriver i sin blogg om begreppet Peak car, ett fortfarande relativt okänt begrepp och fenomen. Kort sagt innebär det att bilanvändandet har passerat sitt maximum i västvärlden och att bilägandet minskar bland yngre. Man tar körkort allt senare och de som tar körkort sent kör dessutom mindre än andra.

Enligt Christer Ljungberg kan modern teknik ha ett finger med i spelet. Det finns idag ett enormt utbud av ”nödvändiga” prylar att lägga pengarna på än i tider då bilåkandet var viktigare. Resvanorna ser dessutom annorlunda ut idag och han menar att möjligheterna att använda just teknik som smartphones och surfplattor på tåget gör det till ett attraktivt alternativ jämfört med bilen. Kanske har nya mobila arbetsvanor också ett finger med i spelet.

Vad betyder då detta? Jo, en till aspekt att räkna med i framtiden som i allt väsentligt är positivt – en hela tiden minskande tillgång på fossil bensin och diesel med ökande priser till följd måste mötas med mindre bilåkande och med hållbara biodrivmedel.

Minskar bilåkandet så lyfter vi förstås på hatten och tackar vi för det. Sedan fortsätter vi vårt arbete för att öka andelen hållbara och klimatvänliga drivmedel på marknaden.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014