Vår hållbarhetssida berättar om en del av vår själ och vår drivkraft

På vår webbsida finns nu ett nytt avsnitt – det handlar om vårt kvalitetsarbete, som pågår varje dag. Det har rubriken Hållbarhet. Där berättar vi om– vad vi har gjortvad vi gör varje dag och om de utmaningar vi har och ser framför oss.

Det här är naturligtvis inget unikt, många företag pratar om hållbarhet på sina webbsidor. Vissa gör det som en del av ett seriöst arbete, andra främst för att sminka sig en smula. För oss är hållbarheten central för hela verksamheten. Vi ser på den här nya webbsidan som en del av vår avsiktsförklaring – det här är bara början.

I skuggan av de senaste klimatförhandlingarna i Doha, som ledde till noll och intet, blir det allt mer uppenbart att det faller på näringsliv, privatpersoner och offentlig verksamhet att driva på klimatarbetet. Gör inte vi det så gör tydligen ingen det. Förhoppningsvis kan vi tillsammans i olika konstellationer, på personlig och organiserad nivå, påverka så att vi dels rör samhället åt rätt håll, dels får till nya och lyckade förhandlingar.

Gå gärna in på vår nya hållbarhetssajt och berätta sen för oss vad du tycker – varför inte på Facebook, Twitter eller i kommentarfältet här i bloggen.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Fracking och skiffergas är fel väg att gå

I fredags uppmärksammade Supermiljöbloggen ett inlägg på Newsmill, där Alf Svensson förespråkade utvinning av skiffergas genom så kallad fracking. Den här processen, omstridd och debatterad världen över, går ut på att man pumpar ner enorma mängder vatten och kemikalier i berggrunden. Berget spricker och naturgas sipprar ut och kan samlas upp.

På grund av den enorma mängd vatten som används, vansinnigheten i att injicera tonvis av främmande ämnen i berggrunden och det faktum att allt detta sker för att komma åt skiffergas, en fossil energikälla, är det inte någon vidare bra idé. Till exempel riskerar fracking att förorena eller förgifta grundvattnet, medan andra liknande metoder riskerar att påverka grundvattenflödena. Ämnet är därför laddat både på högsta internationell nivå och lokalt, vilket Svenska Dagbladet beskriver i en artikel idag.

Gasförespråkarna pekar på att naturgas släpper ut mindre koldioxid än olja och kol och att satsningar på gas närmast är att betrakta som en miljögärning. Problemet är att man inte räknar med metanläckage eller lokal miljöpåverkan – eller att man inte vet hur den krackelerade berggrunden påverkar läckage på längre sikt.

Artiklar som denna leder till en obehaglig association om planeten som en citron man försöker klämma den allra sista droppen juice ur. Vi måste satsa på förnybara alternativ och Sverige bör gå i täten för att stoppa experimentell utvinning av fossil energi. Inom SEKAB har vi t ex teknik för att utvinna biogas och bioetanol från olika typer av jord- och skogsbiprodukter.

PS. Är man särskilt intresserad så finns en intressant lista över de tillsatser som kan användas som frackingkemikalier på Wikipedia. De behöver inte alls vara farliga i sig, men man frestas att peka på det märkliga att pumpa in tonvis av dem i jordens inre, när vi borde koncentrera oss på hållbara och långsiktiga energiformer.

 

1 kommentar »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Vi vill alla ha en hållbar transportsektor

Tunga transporter har ökat kraftigt under de senaste 20-30 åren. Just-in-time-leveranser, långa transporter av mat och gods och internationell handel, ny livsstil med höga konsumtionsnivåer – allt bidrar. Under samma period har vi kunnat se att godstransport på järnväg har minskat till förmån för transport på väg. Med dieselmotorer i lastfordonen är det naturligtvis negativt ur miljösynpunkt. Det här är en utveckling vi måste förhålla oss till och på olika sätt arbeta för att bryta om vi på allvar vill minska CO2-utsläppen.

Mer tung trafik leder till större utsläpp av växthusgaser och andra föroreningar, främst kväveoxider (NOx) och cancerframkallande partiklar. Transporterna bidrar därmed både till växthuseffekt och till en försämrad närmiljö, främst i tätbebyggda områden.

Vi har en omfattande och viktig uppgift framför oss. En omställning av fordonsflottan mot förnybart och energisnålt kan tillsammans med moderna lösningar som smarta transportsystem hjälpa oss inför den största utmaning som transportväsendet – och mänskligheten – någonsin stått inför: skenande oljepriser och kraftigt minskande tillgång på fossila drivmedel. Dieselpriserna slår rekord hand i hand med bensinpriserna, vilket pressar marginalerna för transportindustrin. Medan forskningen pekar på att mänsklig påverkan smälter Arktis isar, ser andra enbart en möjlighet att utvinna olja under Arktis vatten. Det är inte bara oansvarigt, det är vansinne.

En fungerande infrastruktur för effektiva transporter är avgörande för att samhället ska fungera. Underhåll av vägar och järnvägar är nödvändiga investeringar, likaså en utbyggnad av järnvägsnäten. En del av dessa investeringar verkar vara på gång, men insikten om att det är livsviktigt att vi byter energikällor saknas. Den olja vi använder för transport och mycket annat, är något vi idag inte klarar oss utan. Vi är beroende. Men oljan varar inte för evigt.

Lösningen är förnybar energi. Scania som producerar tunga fordon med etanolmotorer som rullar på svenska vägar med samma energieffektivitet som diesellastbilar, tekniken är beprövad sedan 80-talet. Biogas- och etanolbussar finns i städer runt om i landet. Tillsammans hjälper de oss att minska utsläppen och på samma gång lösa resursfrågan. Andra intressanta alternativ är på gång, till exempel hybridlastbilar.

Landsting och kommuner satsar på förnybart på grund av fastslagna miljömål, men regleringar tar oss inte hela vägen – åtminstone inte om man ser till dagens politiska klimat. I näringslivet saknas dessutom regleringar, där styr andra hänsyn.

Vi vet att opinions- och konsumenttryck fungerar. Därför arbetar vi i biodrivmedelsbranschen med att sprida kunskap och bilda opinion. Om vi som medborgare och kunder ställer krav på företag att deras transporter ska ske klimatneutralt så kommer det att ske.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014