Nästa vecka får Sverige ett nytt politiskt parti

Etanol Partiet”Sverige är i behov av en ny basindustri och en sådan kan skapas i energisektorn och ge tiotusentals nya jobb”, säger det blivande Etanolpartiet.

Faktum är att vi måste radikalt minska utsläppen från bilar och tung trafik före 2030. Det är då regeringen har bestämt att vi ska vara oberoende av fossila drivmedel – men utan att berätta hur det ska gå till.

”Vi vill rädda människors rörelsefrihet, oavsett om det gäller fritidsaktiviteter, nödvändiga persontransporter i glesbygd eller kollektivtrafik. Kunskapen för att nå dessa mål finns men den politiska beslutsamheten saknas”. Därför har Etanolpartiet bildats och under hösten kommer Etanolpartiet att driva opinion i sina frågor, bygga ett demokratiskt underlag för att eventuellt bli valbara nästa år, samt nominera en representativ partiledning ur detta underlag.

På SPBI:s branschdag den 4 juli kommer riksdagspartiernas energikunniga och Etanolpartiet att debattera ämnet. I spegelsalen på Clarion Hotel Wisby kl 13.00-13.45.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

SEKABs VD, Anders Fredriksson talade om bio-industrins villkor i Europaparlamentet

Den 4 juni medverkade SEKABs VD Anders Fredriksson på ett seminarium i Europaparlamentet, som den svenska parlamentarikern Kent Johansson (C) bjudit in till. Titeln på seminariet var ”Reform for a growing bio-based industry in Europe”, och syftet var att ge representanter för industrin, medlemsstaterna och EU:s institutioner tillfälle att lyfta vilka åtgärder de trodde var nödvändiga för att den bio-baserade industrin i EU skulle kunna utvecklas.

Fokus låg på handelshinder och tullfrågor, speciellt diskuterades import av bio-etanol för kemisk produktion, och på talarlistan fanns bland annat representanter för EU-kommissionen, EU-parlamentet, den Europeiska branschorganisationen CEFIC, den svenska myndigheten Kommerskollegium och företag som Tetra Pak.

Anders Fredriksson berättade i sitt inlägg om SEKABs produktion av bio-baserade kemikalier, och hur EU:s importtullar försvårade långsiktiga investeringar på området.”

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014