Nytt förslag gör det svårare att tanka förnybart

Redan i sommar riskerar det att bli svårare att tanka med hänsyn till klimatet om ett nytt, oroande regeringsförslag blir verklighet.

I dag måste två tredjedelar av mackarna i Sverige erbjuda sina kunder möjligheten att fylla tanken med förnybara drivmedel – men nu vill regeringen ändra reglerna i den så kallade pumplagen. Förslaget som presenterades tidigare i veckan innebär att många tankställen inte längre
kommer att behöva sälja exempelvis etanoldrivmedlet E85.

Att på detta sätt sänka miljökraven leder i helt fel riktning och motverkar målet i den nyligen presenterade FFF-utredningen om att den svenska fordonsflottan ska vara oberoende av fossila drivmedel till år 2030. Det är svårt att förstå logiken i att med ena handen ta fram förslag för att minska användningen av fossila drivmedel och med den andra handen fatta beslut som i praktiken hindrar många från att tanka förnybart.

Om regeringen verkligen vill försöka nå målet om en fossilfri fordonsflotta är det en oduglig strategi att urholka kraven på att mackarna ska erbjuda bilisterna förnybara alternativ. När fler mackar undantas från miljökraven den 1 augusti innebär det inte bara ett allvarligt bakslag i arbetet med att bekämpa klimathotet, utan också sämre möjligheter för människor i glesbygden att tanka med tanke på miljön.

Regeringens förslag sägs ha kommit till av omsorg om landsbygden, men det är i så fall en missriktad omsorg. Svagare miljökrav är inte lösningen på problemet med att mackar i glesbefolkade områden tvingas slå igen. Den så kallade mackdöden har i allt väsentligt andra orsaker än pumplagen. Enligt den utvärdering av lagen som riksdagens trafikutskott låtit göra är det framför allt rationaliseringar i branschen som har lett till nedläggningar – och det finns en liknande utveckling även i länder som inte har någon pumplag.

Med regeringens förslag kommer ungefär hälften av mackarna i landet att undantas från kravet på förnybart drivmedel i sortimentet. För många landsbygdsbor riskerar det i praktiken att leda till att de inte kan tanka förnybara drivmedel och byta till bilar som släpper ut mindre växthusgaser.

Att fylla tanken med biodrivmedel, som kommer att vara billigare än att tanka fossila drivmedel, ska inte vara förebehållet stadsbor. I stället skulle det behövas fler politiska initiativ som stimulerar en ökad användning av etanol och andra biodrivmedel – i hela Sverige.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014