Uppmuntra förnybara transporter – för klimatets skull

Fungerande transporter är helt nödvändiga i vårt samhälle – men lastbilstrafikens miljö- och klimatpåverkan måste minska. För att fler åkeriföretag ska investera i lastbilar som körs på förnybara drivmedel behöver de stöd och uppmuntran.

Regeringen har satt upp målet att den svenska fordonsflottan ska vara oberoende av fossila drivmedel till år 2030. I december förra året presenterades utredningen ”Fossilfrihet på väg” med en rad förslag om hur det målet ska nås. Nu har vi på SEKAB lämnat in vårt remissvar på utredningen och vi är i grunden positiva till förslagen. Men vi har också en viktig invändning: att godstransporterna får alldeles för lite utrymme i utredningen.

För bussar finns redan stora skillnader i fordonsskatt mellan fossilt och förnybart drivna fordon. Om det var likadant för lastbilar skulle det stimulera åkerierna till att investera i grönare lastbilar. Därför vill vi att skatten för tunga fordon ska differentieras så att fler åkeriföretag väljer lastbilar som körs med förnybara drivmedel.

Genom att koppla fordonsskatten till de fossila koldioxidutsläppen i stället för till lastbilarnas vikt skulle varutransporternas påverkan på klimatet kunna minska. Vi vill även skärpa miljökraven på offentligt upphandlade transporter, något som skulle ha en liknande effekt.

I den så kallade FFF-utredningen finns även ett förslag om en miljölastbilspremie, som vi på SEKAB är positiva till. Premien bör kunna användas till merkostnader för fordonet, men även till eventuella ökade kostnader för drift och service. För ett åkeri som ska köpa in en ny lastbil är den totala kostnaden, inklusive exempelvis underhållskostnader och fordonets andrahandsvärde, avgörande för vilket fordon de kommer att välja.

På SEKAB har vi arbetat i mer än 25 år med biodrivmedlet ED95 för lastbilar och bussar. Genom att köra på ED95 i stället för diesel är det möjligt att minska utsläppen av koldioxid från buss- och lastbilstrafik med upp till 90 procent. Etanol är ett väl beprövat biodrivmedel och kommer att ha en viktig roll för att målet om en fossilfri fordonsflotta ska kunna nås.

De svenska åkeriföretagen har ofta små marginaler – och det betyder att åkeriföretag som köper in lastbilar som drivs på etanol eller andra förnybara drivmedel behöver premieras. Regeringen borde helt enkelt göra mer för att våra varutransporter ska bli grönare.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Välkommen med på teknikresan mot en fossilfri värld, Roberth!

Vi ökar takten i vårt arbete med att utveckla och kommersialisera tekniska processer för att minska behovet av fossila råvaror. Med hjälp av Demoanläggningen, Biorefinery Demo Plant i Örnsköldsvik utvecklar vi teknologier för att omvandla skogsrester och annan cellulosabaserad biomassa till kemiprodukter och biodrivmedel av högsta kvalitet. Nu har vi förstärkt teamet med bioteknikexperten Roberth Byström för att förbättra det arbetet ytterligare.

Roberth Byström är doktor i biokemi och kommer närmast från en tjänst som utvecklingsingenjör på Domsjö Fabriker. Han har redan tidigare arbetat som bioteknikingenjör hos oss på SEKAB E-Technology i två år – och nu är vi är stolta och glada över att kunna hälsa honom välkommen tillbaka till företaget. Med sina gedigna expertkunskaper kommer han att vara en stor tillgång i arbetet med att utveckla vår teknikplattform för att producera förnybara produkter av lignocellulosa.

Målet med vårt forsknings- och utvecklingsarbete i den nu tioårsjubilerande anläggningen Biorefinery Demo Plant i Örnsköldsvik är att i stor skala kunna producera fossilfria produkter framställda ut råvaror som är rika på lignocellulosa. Med hjälp av vår teknikplattform CelluAPP® kan restprodukter från skogs- och jordbruksindustrin omvandlas till förnybara och fossilfria alternativ.

I CelluAPP®-teknologin ingår att med hjälp av enzymer och mikroorganismer bryta ut socker ur cellulosa för att framställa exempelvis etanol. Med CelluAPP® kan till exempel majsrester, rester från skogsbruk, halm och rester av sockerrör förädlas till högklassiga förnybara produkter. För företag inom exempelvis skogsindustrin, jordbruket och livsmedelsindustrin innebär det stora möjligheter att tillverka kommersiella produkter av råvaruresurser som i dag inte utnyttjas fullt ut.

SEKAB E-Technology tillhör de ledande företagen i världen i denna avancerade teknikutveckling – och med fortsatt forskning närmar vi oss steg för steg en framtid då vi slipper vara beroende av fossilfria råvaror. Så Roberth, välkommen tillbaka till SEKAB E-Technology – din expertis kommer att spela en viktig roll i vårt utvecklingsarbete. Vi är väldigt glada över att ha dig med på teknikresan mot en fossilfri värld!

1 kommentar »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014