Regeringen måste ta lastbilarnas utsläpp på allvar

Utsläppen från lastbilstrafiken skulle kunna minska kraftigt med det i dag tillgängliga etanoldrivmedlet ED95. Istället har utsläppen av koldioxid ökat med över 50 procent sedan 1990. Det är hög tid att politikerna tar krafttag för att vända utvecklingen.

För personbilstrafiken har det funnits tydliga incitament för att köra miljövänligare, med till exempel miljöbilspremien. Där har också utsläppen minskat. När det gäller lastbilstrafiken har politikerna valt att inte ta långsiktiga beslut för att minska användningen av diesel. Även om det i dag bara kostar en till två procent mer att köra på etanol, behövs incitament som gör det lönsamt för åkerier att tanka sina lastbilar med biodrivmedel.

I SVT:s Rapport håller Socialdemokraternas Anders Ygeman med mig om att det behövs tydligare incitament för att klara det mål som regeringen har satt upp, om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Det är glädjande att Anders Ygeman är i gott sällskap. Åtta av tio riksdagskandidater säger att de vill införa en miljölastbilspremie likt den befintliga miljöbilspremien, i en enkät som vi på SEKAB har låtit göra.

Se hela inslaget i Rapport här: Utsläppen från lastbilar fortsätter öka

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Positivt att politiker vill premiera miljölastbilar

Om regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 ska kunna nås måste fossildrivna lastbilar ersättas av hållbara alternativ. En miljölastbilspremie, liknande miljöbilspremien för personbilar, skulle vara ett steg i rätt riktning.

Vi på SEKAB har frågat riksdagspartiernas kandidater inför höstens val vad de tycker om förslaget med miljölastbilspremie för till exempel etanol-, gas och hybriddrivna lastbilar, som presenteras i utredningen ”Fossilfrihet på väg”.

Det är glädjande att läsa resultatet: åtta av tio riksdagskandidater, 81 procent, vill införa en miljölastbilspremie för att skynda på omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta. Centerpartiets och Miljöpartiets kandidater är mest positiva till miljölastbilspremien, enligt enkäten som 371 av 510 riksdagskandidater har deltagit i.

På SEKAB bidrar vi till lösningen för omställning till fossiloberoende med det etanolbaserade biodrivmedlet ED95 för tunga fordon som lastbilar och bussar. Genom att köra på ED95 i stället för diesel är det möjligt att minska utsläppen av koldioxid från buss-och lastbilstrafik med upp till 87 procent.

Vi har också ställt samma fråga till allmänheten i en Sifo-undersökning och även där är det glädjande att se att så många som tre av fyra svenskar, 76 procent, instämmer i utredningens förslag om en miljölastbilspremie.

Det är helt nödvändigt med fungerande transporter, men den tunga trafikens miljöpåverkan måste minska. Med ett så starkt stöd hos både allmänhet och politiker finns det goda möjligheter att fatta ett långsiktigt blocköverskridande riksdagsbeslut om en miljölastbilspremie. Den skulle uppmuntra exempelvis åkerier att köpa in fordon med mindre miljöpåverkan än de lastbilar som i dag rullar på vägarna.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Långsiktiga spelregler krävs för mer hållbara transporter

I går deltog jag i 2030-sekretariatets seminarium ”Så når vi en fossilfri fordonsflotta” i Almedalen. Vid seminariet diskuterades tre B: Beteendet, Bilen och Bränslet. Där fick jag, som representant för SEKAB, visa på möjligheterna med SEKAB:s biodrivmedel ED95 för att ställa om delar av transportsektorn.

Mina intryck under Almedalsveckan är att det råder stor enighet om att transportsektorn måste bli oberoende av fossila drivmedel. Alternativen som diskuteras varierar, men på det stora hela är en majoritet överens om att det kommer att krävas en palett av olika lösningar för att kunna nå målet. Ja, själva målet är också något som flitigt tas upp  – och en majoritet tycks vara enig om att FFF-utredningens förslag, att 80 procent av fordonsflottan ska vara fossilfri 2030 är det vi minst ska uppnå.

Samtidigt är det uppenbart att nästan alla diskussioner fokuserar på personbilar, vilket naturligtvis är mest greppbart för konsumenten. Jag ser en risk med att det inte tydligare diskuteras hur vi ställer om våra tunga transporter. Här har ju konsumenten också möjlighet att göra aktiva val genom att ställa krav på hur varor transporteras till butiken.

Sedan år 2000 har utsläppen från personbilar minskat med 2 procent, inte bara för nya bilar, där det varit en dramatisk förbättring, utan för bilparken som helhet. Lastbilarnas utsläpp har däremot ökat med 13 procent under samma period. Därför är det hög tid att det, parallellt med personbilar, tas mer kraftfulla initiativ för att ställa om lastbilstrafiken.

De inom branschen som går före och tar steget att satsa på lastbilar som kan köras på till exempel ED95 behöver långsiktiga spelregler på marknaden. Här har våra politiker något att bita i.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Stort intresse för Närodlad Plast i Almedalen

Nu pågår politikerveckan i Almedalen för fullt. Jag har varit där några dagar, och träffat många intresserade politiker och andra företag och haft många bra och spännande diskussioner. I måndags presenterade jag Närodlad Plast i ett seminarium, som Nordiska ministerrådet tillsammans med Nordregio arrangerade, och i tisdags talade jag på IKEMs seminarium om vilka investeringar som behöver göras i Sverige.

Den fråga jag berättade om är det projekt som SEKAB tillsammans med ett antal företag precis dragit igång. Projektet syftar till att etablera en obruten värdekedja från skogen till färdig förpackning i Sverige, en värdekedja som är världsunik och ger den svenska industrin stor potential.

I det första seminariet rådde inledningsvis ett missförstånd om vad frågan egentligen handlar om. Det är många som automatiskt tänker på biobränsle när man talar om bio-råvara, t.ex. bioetanol. Men det vi pratar om här är hur bio-råvaran kan användas för att ersätta olja i kemiindustrin, för produktion av kemiska produkter så som plast. Ett konkret exempel är korkarna till Tetra Paks mjölkkartonger.

Det är inom EU som mycket stor del av forskningen inom biobaserad kemi görs idag och innovationsnivån i EU är hög.  Med tillgång till biobaserad råvara kan konkurrenskraftiga kemiföretag satsa långsiktigt på investeringar för att bygga upp den gröna kemiindustri som vi har så goda förutsättningar för.

Det finns dock ett stort hinder för att bygga denna industri idag. Det avgörande för att göra uppstarten av verksamheten är att det finns kontinuerlig tillgång på importerad bio-etanol. Idag är det höga tullar på import av bio-etanol, medan den fossila råvaran är tullfri.

För att kunna genomföra projektet och nå full kapacitet krävs att våra svenska politiker tar frågan på allvar och agerar kraftfullt gentemot EU-kommissionen för att ta bort tullarna. Både i seminariet i måndags och tisdags tog de politiker som deltog frågan på största allvar, och vi kommer att ha en fortsatt dialog om hur man behöver gå vidare för att få denna förändring till stånd.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

SEKAB talar om biodrivmedel i Almedalen

Nu har jag äntligen kommit till Visby för att delta vid min första Almedalsvecka. Det är med stor spänning och förväntan jag ger mig ut i folkvimlet för att träffa både politiker, företag och organisationer.

Under några intensiva dagar kommer jag att besöka seminarier där jag får möjlighet att ställa frågor till våra politiker och beslutsfattare. Jag kommer även att delta som representant för biodrivmedelssektorn i 2030-sekretariatets seminarium ”Så når vi en fossilfri fordonsflotta” som går av stapeln på onsdag kväll. SEKAB är en av medarrangörerna vid seminariet, som kommer att ha deltagare från ett antal politiska partier samt företag och organisationer.

Det är viktigt att visa för politiker med flera att det finns fantastiskt bra alternativ redan nu för att ställa om fordonssektorn till mer hållbara lösningar. SEKAB har mer än 25 års erfarenhet av biodrivmedlet ED95 för tunga fordon som lastbilar och bussar. Det förnybara drivmedlet består till cirka 95 procent av etanol och används i anpassade dieselmotorer. Genom att köra på ED95 i stället för diesel är det möjligt att minska utsläppen av koldioxid från buss- och lastbilstrafik med upp till 87 procent.

Glädjande är dessutom att bland de svarande på SEKAB:s valenkät har nio av tio riksdagskandidater svarat att man vill premiera biodrivmedel. Stärkt av detta ger jag mig nu ut för att träffa så många som möjligt och berätta om hur SEKAB kan vara en del i omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Här nedan kan du se en intervju med mig där jag berättar mer om vad som krävs för att fler fordon ska tankas med biodrivmedel i framtiden.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014