Från forskning till jobb i skogssektorn – ”Närodlad Plast”

Just nu befinner jag mig på väg till Florens där jag kommer att delta i ett seminarium om forskningens och innovationens roll i en biobaserad ekonomi. Seminariet anordnas av bland annat EU:s Regionkommitté och handlar om på vilka sätt forskning och innovation inom bioekonomin kan användas som hävstång för att öka sysselsättningen bland ungdomar inom jord-och skogsbrukssektorn.

Jag kommer att prata om våra bio-baserade plattformskemikalier (bio-etanol och bio-acetaldehyd), som tillverkas av förnybar råvara, och sedan kan användas för att producera andra kemikalier. Som ett konkret exempel på innovation kommer jag att berätta om projektet ”Närodlad Plast”, där vi tillsammans med Sveaskog, Södra, Borealis, Trioplast, Tetra Pak och Norgesgruppen utreder förutsättningar för att skapa en kedja av företag som kan producera plastprodukter av skogsråvara.

Projektet finansieras av Processum och av deltagande företag.

Den ökade efterfrågan som finns på produkter av biobaserade material som alternativ till olja, kan innebära en stor möjlighet för svensk och europeisk skogsindustri. Men för att forskningen och tekniken ska leda till faktisk produktion och arbetstillfällen behöver även affärsmodellen utvecklas, och här är det branschöverskridande samarbetet otroligt viktigt. Genom att koppla ihop de olika processerna till en kedja som fungerar inte bara tekniskt, utan även affärsmässigt, kan vi ta konkreta steg närmare en bioekonomi.

Inom EU ses omställningen till en biobaserad ekonomi allt mer som en lösning inte bara på klimat- och miljöområdet, utan även för att skapa arbetstillfällen och en konkurrenskraftig ekonomi i framtiden. Samtidigt finns hinder.  Vi behöver tex kunna importera bioetanol till världsmarknadspriser för att hjälpa  till att komma igång med cellulosabaserad produktion.

Genom att vi delar med oss av våra erfarenheter och initiativ, och träffar andra deltagare från exempelvis generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling (DG Agri), hoppas jag att vi kan bidra till en större förståelse för vad som behövs för att forskning och innovation ska leda till tillväxt och jobb!

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014