Klimatet delvis prioriterat i regeringens budget

Igår torsdag presenterade den nya samarbetsregeringen sin budgetproposition för 2015 och det hade utlovats en budget för miljö och klimat. Mycket riktigt tillhör klimatet ett av de fyra prioriterade områdena. Fokus vid finansminister Magdalena Anderssons presskonferens låg dock på de övriga tre: jobben, skolan samt välfärden och jag upplevde det som att klimatet lyftes fram lite i förbifarten.

Redan vid regeringsförklaringen togs klimatfrågan upp som vår tids ödesfråga, vilket den verkligen är både för nuvarande befolkning och framför allt för kommande generationer.

Regeringens målsättning är att användningen av fossila bränslen tydligt ska minska under mandatperioden och föreslår därför att ett klimatpolitiskt ramverk införs.

Det behöver löna sig att gå före och ta ansvar. Regeringen poängterar också att det ska vara lönsamt att välja klimatvänliga lösningar och att klimatinvesteringar ska stödjas både lokalt och globalt.

Det är positivt att regeringen vill att Sverige ska ta täten och vara en förebild i världen för att rädda klimatet. Det är även bra att regeringen ser att en omställning av transportsektorn är en nyckelfaktor för att lyckas med detta. Det behövs dock förtydliganden i hur arbetet ska intensifieras.

Jag hoppas innerligt att krafttag nu tas och att Stefan Löfven leder sin regering från ord till handling samt att Sverige agerar starkt vid det internationella klimattoppmötet i Paris nästa år. För rent krasst hade jag nog något högre klimatförväntningar inför gårdagens presentation av budgeten.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Nu stakas framtiden ut för EU:s industri. Kommer Kommissionen och medlemsstaterna att leverera?

Härom veckan träffades EU:s industriministrar i Bryssel vid Konkurrenskraftrådet, för att diskutera och fatta beslut om vägen framåt för europeisk industri. Både Kommissionen och alla medlemsstaterna har nu ställt sig bakom en strategi som innebär att industrins konkurrenskraft systematiskt ska genomsyra alla EU:s verksamhetsområden – för att skapa en starkare industriell bas för Europas ekonomi.

Vägen dit stakas ut just nu, denna höst. Kommissionen kommer i början av nästa år att presentera en färdplan, där åtgärd efter åtgärd ska listas och genomföras. De har höga förväntningar på sig att leverera.

En av de slutsatser som Konkurrenskraftrådet drog var särskilt positiv för vår bransch. Ministrarna bekräftar nämligen att tillgång till tillförlitliga, hållbara naturtillgångar och råvaror, till konkurrenskraftiga priser både i och utanför EU är avgörande för att säkra den europeiska industrins framtida konkurrenskraft. De konstaterar också att tillgången till råvara är avgörande för innovation och arbetstillfällen inom industrin.  Därför uppmanas Kommissionen att inkludera detta i sin färdplan. Intressant är också att ministrarna uppmanar varandra – medlemsstaterna i EU – att själva ta krafttag för att se till att tillgång till råvara kan åstadkommas.

Så – upp till bevis nu! Sverige, Tyskland, Nederländerna, Österrike, Frankrike m.fl. har alla starka industrier, men som är beroende av att få tillgång till bl.a. importerad bio-etanol till konkurrenskraftiga priser för att kunna ställa om sin produktion till bio-baserat och utvecklas och växa inom EU istället för att flytta till USA eller Mexico. Från industrins sida har vi alla möjligheter, det handlar bara om att få förutsättningarna!

P.S.
Om ni är intresserade av att höra mer om vad vi göra från industrins sida, så ordnar det svenska värdekedjeprojektet ”Närodlad Plast” ett seminarium den 3 december, där vi berättar om hur hela kedjan, med skogen som råvara till bio-baseradeplastprodukter kan utvecklas och tillverkas i Sverige – redan nu. Det enda som behövs för att det ska bli verklighet är att vi kan säkra tillgången till bio-etanol genom import i uppbyggnadsskedet. Mer info om seminariet inom kort!

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014