Anne Lööf besökte IKEM

”Den 27 november besökte den före detta näringsministern Annie Lööf IKEM:s styrelsemöte för att bland annat prata energipolitik och hur den svenska industrin även i framtiden ska förbli konkurrenskraftig. Självklart pratades det också om vårt pågående projekt Närodlad Plast, som är en unik branschglidning mellan skogs- och kemiindustrin.  ”I Centerpartiet gillar vi ju närodlat! Just utvecklingen av nya smarta hållbara produkter är helt fantastiskt.  Att kemiindustrin efterfrågan biomassa i allt högre utsträckning för att kunna ersätta de oljeprodukter som används är ju ett tydligt exempel på att ekonomisk tillväxt och miljöhänsyn går att kombinera” säger Annie Lööf.

Läs hela inlägget på IKEMs hemsida och glöm inte att anmäla dig till vårt seminarium om Närodlad Plast i Stockholm den 3 december. Representanter från hela värdekedjan kommer att presentera projektet och berätta mer om hur vi kan göra plast av skogsråvara. Anmäl dig senast 1 december genom att OSA här: narodladplast@primegroup.com

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Vi söker en affärsutvecklare med säljansvar för biodrivmedlet ED95

Med SEKAB:s förnybara etanolbränsle ED95 kan utsläppen av koldioxid från lastbilar minska med upp till 87 procent, jämfört med diesel.

Vi vill att fler åkerier och transportköpare ska upptäcka fördelarna med ED95. Det gäller inte minst de stora möjligheterna att minska varutransporternas påverkan på klimatet. Därför söker vi nu en säljansvarig med inriktning på att utveckla nya affärsmöjligheter och skapa nya kundrelationer på lastbilssidan.

I arbetet ingår att kartlägga möjliga kunders och transportköpares behov av hållbara drivmedel. Vår nya medarbetare kommer att arbeta med att bygga upp förtroendefulla relationer och att på lång sikt skapa underlag för fler kunder.

Till tjänsten söker vi dig som har flera års erfarenhet av relationsbyggande försäljning och en högskoleexamen inom försäljning, marknad, ekonomi eller motsvarande. Är du dessutom tekniskt intresserad så är det ett plus.

Läs mer om tjänsten som säljansvarig här»

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Vi söker utvecklingsingenjörer

Är du civilingenjör och vill du arbeta med att utveckla produkter som minskar våra ekologiska fotavtryck? I så fall kan SEKAB vara rätt arbetsplats för dig.

SEKAB är just nu inne i en spännande period när metoderna för att tillverka drivmedel och kemikalier av biomassa som ved och halm håller på att bli kommersiella. Nu söker SEKAB E‑Technology utvecklingsingenjörer för experimentell processutveckling i demonstrationsanläggningen Biorefinery Demo Plant.

Vi söker dig som har några års arbetslivserfarenhet eller är nyexaminerad civilingenjör. Att vara utvecklingsingenjör hos oss innebär experimentell utveckling av processer och teknologier inom bioraffinaderiområdet.

I jobbet ingår nationella och internationella kontakter inom en rad nätverk och projekt som SEKAB deltar i. Som utvecklingsingenjör kommer du att ha möjlighet att själv initiera och leda utvecklingsprojekt inom området.

Du kommer att arbeta med att vidareutveckla teknologiplattformen CelluAPP®, där vi har samlat teknologin och kunnandet om tillverkningen av bränsle och kemikalier av biomassa. Med CelluAPP®-teknologin finns möjligheter att ta tillvara outnyttjade råvaruresurser och samtidigt göra miljön och klimatet en tjänst.

Du kan läsa mer om tjänsterna här.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Hur skapar vi en marknad för cellulosabaserad etanol?

Bioetanol är i särklass det största förnybara drivmedlet i Världen. Totalt ca 70 % bioetanol och ca 30 % biodiesel omräknat i energitermer (IEA). Men i många länder börjar man komma upp till den accepterade inblandningsgränsen för etanol i bensin, så marknadsökningen har stagnerat.

För att få en avsättning för den cellulosabaserade etanol (CE) som nu börjar komma ut på marknaden och för att öka efterfrågan på nya anläggningar, behöver vi fler användningsområden för etanolen. Sverige har idag en låg försäljning av flexifuel bilar, medan flexifuel i Brasilien uppgår till mer än 90 % av nybilsförsäljningen.

Den första kommersiella CE – anläggningen togs i drift 2013 av Beta Renewables i Italien. Anläggningen är på ca 75 miljoner liter etanol/år och råvaran är halm och ett energigräs. Man har visat att den fungerar i full kapacitet, men har svårt att köra långa tider på grund av marknaden och avsaknaden av politiska beslut på EU och landsnivå. Kanske beslutet i Italien att sätta ett mål på 0,6 % för avancerade biodrivmedel till 2018 och 1,0 % till 2020, kan förbättra efterfrågan.

I Europa, bland annat, Polen, Slovenien, Makedonien och Danmark, planeras några projekt men inga är ännu finansierade och på väg att byggas. Råvaran är jordbruksrester.

I USA och Brasilien har flera CE-anläggningar tagits i drift under hösten. Kapaciteten är mellan 80 – 100 miljoner liter etanol per anläggning och år. Man konstaterade från respektive företag, på en CE-konferens i September i München, att nu har man visat att tekniken inte är hindret, utan det är regler och marknad som begränsar fortsatt utbyggnad.

Större Cellulosa Etanolanläggningar som är idrifttagna.

Företag Placering Uppstart Kapacitet (mil l) Kapital kost. ($ million) Råvara
POET DSM Emmetsburg, Iowa, USA Sep-14 95 275 Majsrester
Abengoa Hugoton, Kansas, USA Oct-14 95 500 Majsrester, vetehalm
GranBio Sao Miguel dos Campos, Alagoas, Brazil Sep-14 82 265 Sockerrörs- blad,  bagass
DuPont Nevada, Iowa Dec-14 113 225 Majs stjälkar
Beta Renewables Crescentino, Vercelli, Italy Oct-13 75 190 Vetehalm arundo donax

td {
vertical-align: bottom;
border-bottom: 1px solid black;
}

 

Ser man på Sverige, så är tekniken utvecklad och verifierad vid Demoanläggningen i Örnsköldsvik. SEKAB gör kunduppdrag i form av förstudier och har beviljats 31 miljoner EURO inom EU NER300 för en CE-anläggning i Polen.  Men någon fullstor anläggning kommer inte att byggas förrän EU och Sveriges politiker beslutat om långsiktiga regler för skatter, ILUC (Indirekt landanvändning) mm.

Demoanläggningen i Örnsköldsvik används nu av ett 40 tal forskare, ingenjörer och operatörer till att fortsätta med att även utveckla andra processer, som fiskfoder på cellulosarester, biokemikalier mm. Det internationella priset för fiskfodersprojektet ( http://www.processum.se/sv/spprocessum/media/nyhetsarkivet/1310-sp-processum-vann-europeiskt-innovationspris-foer-protein-till-fiskfoder ) visar om något att det sjuder av nya idéer och att den cellulosabaserade etanolen kommer att byggas ut när marknaden efterfrågar den.

Så hur återskapar vi förtroendet i Sverige för etanol, världens i särklass största förnybara drivmedel?

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Närodlad plast får högtidlig uppmärksamhet av IVA

Vårt pågående projekt Närodlad Plast har fått mycket uppmärksamhet den senaste tiden. Det är ju ett helt unikt och nyskapande projekt – så vi är inte förvånade.

Ett spännande tillfälle var IVAs Högtidssammankomst den 24 oktober. Där presenterade IVAs vd, professor Björn O. Nilsson, årets teknik- och vetenskapsnyheter. Det är ett prestigefyllt sammanhang som föregås av en mycket rigorös genomgång och utvärdering av nya projekt som utvecklats i Sverige under det gånga året. I närvaro av bland annat Kronprinsessan Viktoria och Prins Daniel, ministrar och företagsledare, lyftes Närodlad Plast fram som ett av årets stora framsteg inom forskning och teknik, en ny landvinning inom IVAs breda intresseområde.

Vi är mycket stolta och glada över att IVA lyfte fram Närodlad Plast för en bredare publik. Vi ser stor potential i projektet och ser med spänning fram emot vilka resultat vi ska få nu i den inledande fasen.

För att ge lite mer bakgrund, så är Närodlad Plast ett samarbete som drog igång i våras, där SEKAB som projektledare, tillsammans med representanter för hela värdekedjan (Sveaskog, Södra, SEKAB, Borealis, Trioplast, Tetra Pak och Norgesgruppen) ska bygga förutsättningarna för produktion av biobaserad plast från svensk skogsråvara.

Tekniken för de olika stegen finns redan, men för första gången ska dessa kopplas ihop i en värdekedja som också fungerar affärsmässigt. Genom att ta tillvara sidoprodukter från skogsbruket och koppla ihop olika tekniska möjligheter vill företagen i projektet skapa en värdekedja hela vägen från skogen till färdiga produkter som bärkassar eller korkar till mjölkkartonger.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Kommer riksdagsledamöterna fördubbla kollektivtrafiken?

Det finns ett starkt stöd i riksdagen för att fördubbla kollektivtrafiken i Sverige. Det visar den valenkät som SEKAB låtit göra. Hela 93 procent av riksdagsledamöterna i undersökningen svarar ”ja” på frågan om de anser att ”det krävs satsningar som gör det möjligt att fördubbla resandet med kollektivtrafik fram till 2020”.

I dag publicerar Norrbottens-Kuriren på sin webbplats en debattartikel om kollektivtrafik som jag skrivit. I Norrbotten har samtliga av länets riksdagsledamöter som deltagit i valenkäten svarat ”ja” på frågan om fördubblad kollektivtrafik.

Tillgången till kollektivtrafik varierar kraftigt i landet, liksom hur stor del av fordonen som tankas förnybart. Om riksdagens mål om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 ska kunna nås räcker det inte med kraftfulla satsningar på kollektivtrafik. Det krävs också att bussarna drivs med förnybara drivmedel. Med etanolbränslet ED95 för lastbilar och bussar, kan utsläppen av koldioxid minskas med upp till 87 procent.

Det är positivt att en överväldigande majoritet av riksdagsledamöterna vill storsatsa på kollektivtrafiken. Nu är det upp till bevis att man menar allvar. Kommer länen att satsa på kollektivtrafiken? Och när kommer alla bussar att drivas med förnybara drivmedel?

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014