Fel beslut om biodrivmedel hotar klimatet

Julen närmar sig och det är förväntningarnas tid för många. För biodrivmedelsbranschen, och även för bussbolag och åkerier, är det i år också en osäkerhetens tid. Vilka spelregler kommer vi att ha att hålla oss till framöver?

Just nu pågår ett intensivt arbete med att ta fram ett förslag till nytt regelverk för biodrivmedel i Sverige. Frågetecknen inför framtiden är många och vi befinner oss dessutom i ett politiskt instabilt läge där vi står inför ett extraval i mars. Risken är att frågan om regler för biodrivmedel hamnar i skymundan när politikerna fokuserar på andra frågor som jobb, vård och skola. Samtidigt är detta en fråga som behöver hanteras och avgöras snabbt eftersom det nuvarande regelverket upphör att gälla den 31 december 2015.

De nuvarande reglerna måste ersättas och därmed behöver regeringen, oavsett politisk färg, ta fram ett förslag till regelverk så snart som möjligt. Risken är tyvärr att tidsbristen gör att beslutet blir förhastat, vilket i värsta fall kan få allvarliga konsekvenser för användningen av biodrivmedel i Sverige och för våra möjligheter att bromsa klimatförändringarna.

För att vi kraftigt ska kunna minska den tunga trafikens påverkan på klimatet behöver höginblandade biodrivmedel som etanolbränslet ED95 även i fortsättningen vara skattebefriade. För att möjliggöra det är det viktigt att de höginblandade drivmedlen hanteras utanför ett eventuellt system med kvotplikt.

Ett beslut med fel inriktning riskerar att slå hårt mot de höginblandade biodrivmedlen. Ska vi nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 har höginblandade biodrivmedel en oerhört viktig roll att spela. Låginblandning av biodrivmedel i bensin och diesel kommer helt enkelt inte att räcka till.

Etanoldrivmedlet ED95 som används i lastbilar och bussar är ett biodrivmedel som inte är ekonomiskt överkompenserat med dagens regelverk.  Det visar Energimyndighetens övervakningsrapport som lades fram i slutet av november. ED95 är ett drivmedel som med den mest klimateffektiva etanolen redan i dag kan minska utsläppen av koldioxid med hela 87 procent, jämfört med diesel.

Vågar Sveriges politiker stå upp mot EU och arbeta för fortsatt skattebefrielse för de höginblandade alternativen som till exempel ED95? Jag hoppas verkligen det – för klimatets skull.

Jag önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Vetenskapsradion går på djupet om Närodlad plast

Vetenskapsradion har publicerat ett mer djupgående inslag om Närodlad Plast och den potential som finns i en omställning från fossila råvaror till hållbar bio-baserad plast.

I programmet berättar Ylwa Alwarsdotter, SEKAB, mer om projektet : – Arbetet med första steget i värdekedjan räknar vi med ska bli klart i vår och kanske senast till sommaren. Och sedan går vi in i nästa fas som är förprojektering om det här ser bra ut. Och en produktion från skogen och hela vägen uppskattar vi att det kan ta fyra till fem år. Det ska vara miljötillstånd och sedan så ska det börja byggas och sedan ska det köras igång produktion, säger Ylwa Alwarsdotter från SEKAB.

Hör hela inslaget här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=415&artikel=6044858

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Försäljningen i Polen stärker SEKAB

För några dagar sedan skrev jag på ett kontrakt om en försäljning som är mycket positiv för SEKAB och för våra ägare. Avtalet innebär att vi säljer vår del av etanolfabriken Bioagra i Polen för 233 miljoner kronor till den polska koncern som redan tidigare har ägt drygt hälften av anläggningen.

Vi har i flera år planerat att sälja SEKAB:s andel av fabriken i Polen eftersom ägandet inte ligger i linje med vår nuvarande affärsstrategi. Nu är det rätt tillfälle att sälja anläggningen och vi har förhandlat fram ett försäljningsavtal som vi är nöjda med. Försäljningen innebär en vinst för SEKAB på 60 miljoner kronor.

Bakgrunden till affären är de satsningar på etanolproduktion utomlands som SEKAB genomförde mellan 2005 och 2009. De flesta av satsningarna har vi lämnat bakom oss sedan flera år, men fram till i dag har vi alltså ägt 49 procent av Bioagra. I och med försäljningen i Polen sätter vi punkt för vår etanolproduktion utomlands samtidigt som vi stärker SEKAB:s finanser. Vi kommer nu att koncentrera oss helt och hållet på vår lönsamma produktion i Sverige.

Försäljningen av Bioagra betyder mycket både för SEKAB och för våra ägare. Intäkterna från försäljningen förbättrar SEKAB:s balansräkning och är därmed också positiv för våra ägare. Tack vare en starkare balansräkning ökar lönsamheten och tillväxtmöjligheterna.

SEKAB är i dag ett traditionellt kemiföretag med en effektiv organisation och en teknologi i framkant. Vår verksamhet bidrar i stor utsträckning till en klimatmässigt hållbar utveckling. Redan i dag är vi lönsamma och med försäljningen i Polen skapas förutsättningar för att utveckla verksamheten ytterligare.

Vi kommer nu att koncentrera oss på ökad lönsamhet bland annat för produktionen av gröna kemiprodukter i Örnsköldsvik. Det är ett arbete som jag verkligen ser fram emot och som har stora möjligheter att lyckas.

Läs mer om SEKAB:s försäljning av Bioagra här.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Vi söker en erfaren managementassistent med projektledaransvar

Har du tidigare jobbat som vd-assistent eller motsvarande och vill arbeta på ett företag som utvecklar en hållbar framtid med förnybara råvaror? I så fall kan vi vara rätt arbetsplats för dig.

På SEKAB är vi inne i en spännande utvecklingsfas och inrättar därför den nya tjänsten managementassistent med projektledaransvar. Vi söker dig som är drivande, strukturerad och har goda ledaregenskaper. Som managementassistent kommer du att arbeta i nära samverkan med mig och vara bollplank åt mig i min roll som vd. Samtidigt kommer du att driva flera egna projekt.

Du kommer också att ansvara för löpande administration, dokumentation och uppföljning av vd:s, ledningens och styrelsens arbete. I arbetet ingår bland annat att förbereda ledningsgruppens möten och ta fram powerpoint-presentationer. Din förmåga att vara proaktiv är viktig och rollen har stora utvecklingsmöjligheter.

Till tjänsten söker vi dig som tidigare har arbetat som vd-assistent eller motsvarande, har relevant akademisk utbildning (gärna inom företagsekonomi) och är van att arbeta med Office-paketet. Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift både på svenska, engelska och gärna även på tyska. Som person är du pålitlig och flexibel med en mycket god social och kommunikativ förmåga.

Läs mer om tjänsten här.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Full uppmärksamhet på Närodlad Plast i Stockholm

När riksdagens budgetförhandlingar pågick som bäst, så arrangerade vi i projektgruppen för Närodlad Plast i sällskap av en mycket engagerad publik ett frukostseminarium i Stockholm där vi granskade och diskuterade möjligheterna och utmaningarna när det gäller att omsätta Närodlad Plast till verklighet. Närodlad Plast består av nordiska företag, och innefattar hela tillverkningskedjan för biobaserad plast, från skog till färdig produkt.

IMG_3781

Vi hade en livlig och engagerad diskussion, ledd av Södras ordförande Christer Segerstéen (dokumentation kommer inom kort på hemsidan!). Flera helt avgörande nyckelfrågor för att Närodlad Plast ska bli verklighet diskuterades. Erik Lindroth, miljödirektör för Norden på Tetra Pak sade t.ex. att det är avgörande för Tetra Pak att de leder utvecklingen, är innovativa och gör produkter med så lite påverkan på miljön som möjligt. Det är vad kunderna efterfrågar, och då är det viktigt att kunna leverera det.

Anders Fröberg, VD för Borealis Sverige, lyfte bl.a. att det gäller att hitta nyckeln för att få konkurrenskraftiga priser. Då är det avgörande att samarbeta i hela värdekedjan. Vi behöver entreprenörskap, ny teknik och forskning. Men vi behöver också en nationell strategi för hur man ska ställa om industrin mot en bio-baserad ekonomi. Vi saknar idag en pålitlig motpart i politiken, det finns inte en myndighet eller ett departement som är ansvarig för frågan.

En väldigt intressant jämförelse när det gäller konkurrenssituationen gjordes av Carina Lööf, inköpsdirektör på Trioplast. Den visade på stora skillnader när det gäller kostnaden för import av bio-etanol jämfört med import av biopolyeten idag. Tullen på import av bioetanol behöver tas bort om vi ska kunna bygga upp industrin här i Sverige.

Från skogssidan deltog Karin Emilsson, teknisk direktör på Södra. En fråga som hon tog upp är att vi i Sverige inte är bra på att finansiera demonstrationsanläggningar. Där ligger vi i lä jämfört med USA och Kina, där utvecklingen går mycket snabbare. Det behöver våra politiker ta till sig om vi ska vara med i matchen.

Efter seminariet kan jag konstatera både att det finns ett stort intresse för Närodlad Plast, och att det finns många positiva krafter som vill påverka utvecklingen i rätt riktning. Vi kommer att fortsätta arbetet med full fart – håll utkik!

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Vi söker en erfaren controller

Är du ekonom och vill vara med och utveckla en hållbar framtid med förnybara råvaror? I så fall kan vi vara rätt arbetsplats för dig.

På SEKAB är vi just nu inne i en spännande utvecklingsfas. Efterfrågan på våra gröna kemiprodukter ökar i Europa och vi behöver förstärka vårt finansteam. Vi söker därför en erfaren controller som kommer att arbeta direkt under finanschefen.

Som controller har du en viktig roll i utvecklingen av våra nya affärsmodeller och du i huvudsak arbetar  med ekonomistyrning, investerings- och produktkalkylering. Tjänsten innebär nära samarbete med teamet i affärsområdet kemi.

Till tjänsten söker vi dig som har relevant ekonomisk utbildning från högskola eller universitet och erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du ska kunna uttrycka dig väl på både svenska och engelska, vara van vid självständigt arbete och samtidigt ha en god samarbetsförmåga. Erfarenhet av arbete med verktyg för investeringskalkylering är meriterande.

Välkommen med din ansökan.

Läs mer om tjänsten här»

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014