Närings- och innovationsminister Damberg lovar att verka för borttagandet av tullar på bioetanol

Jag märker av ett allt större intresse för hur den svenska industrin ska kunna få tillgång till bio-baserade råvaror för sin omställning mot hållbar industri. För ett par veckor sedan talade jag på mässan Elmia Polymer, och jag var verkligen inte ensam om att se potentialen i omställning mot bio-baserad kemi. Fler får upp ögonen för frågan. Den moderate riksdagsledamöten Lars Hjälmered ställde en fråga till regeringen häromveckan, om förutsättningarna för svensk industri att växa hållbart. Lars ville få svar på vad regeringen gör för att ta bort importtullar på bio-etanol.

Svaret från närings- och innovationsminister Damberg kom i dagarna, och jag kan med glädje konstatera att ministern är väl insatt om frågan och att han är noga med att lyfta denna problematik i frihandelsförhandlingar både inom EU och WTO. ”Regeringen vill se och kommer att fortsätta verka för borttagandet av tullar på bioetanol som kan bidra till nya gröna arbetstillfällen och en stärkt bioekonomi. Denna politik kommer bland annat att föras inom ramen för förhandlingar om EU:s frihandelsavtal och inom ramarna för Världshandelsorganisationen WTO” skriver ministern. Han bekräftar också att i ”kontakter med de andra handelsministrarna i EU samt med ansvariga EU-kommissionärer kommer jag även i fortsättningen att lyfta vikten av att EU för en öppen handelspolitik gentemot övriga världen”.

Det är mycket bra. Men det oroar mig att han inte själv kommer att lyfta just den specifika tullfrågan i sina kontakter. Damberg och hans kollegor inom EU behöver visa EU-kommissionen att det är många som har höga förväntningar på konkreta åtgärder för att underlätta omställningen mot en hållbar, bio-baserad industri. Kommissionen måste agera nu för att ge oss inom industrin möjlighet att förverkliga den potential som redan finns – om vi bara får förutsättningarna.

Länk till Dambergs svar på Lars Hjälmered fråga om EU:s importtullar på bioetanol

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014