Almedalen 2015: Stort intresse för skogsbaserad kemi

Jag var på plats i Almedalen och kan konstatera att det var med stort intresse som företrädare för industrin, forskare, politiker och samhällsdebattörer diskuterade den biobaserade samhällsekonomin. Lösningar för att fasa ut och ersätta fossila råvaror och energiintensiva material med förnybara råvaror från skogen diskuterades som aldrig förr.

Ett exempel är Tetra Pak som pratade om fördelarna med bioplast i olika sammanhang. Idag görs deras biobaserade korkar av råvara från sockerrör men som projektpartner i Närodlad Plast vill de gärna se en övergång till plast gjord av svensk skogsråvara.  Men det är inte bara företagen som engagerar sig i ämnet. Jag och Nils Hannerz från IKEM träffade politikern Rickard Nordin, riksdagsledamot och ordförande för Centern i Göteborg för att diskutera den svenska och europeiska kemiindustrins framtid och Rickard var mycket intresserad av potentialen med bio-baserad industri.

Nils Hannerz, IKEM, Rickard Nordin (C), Ylwa Alwarsdotter, Sekab Bildtext: Nils Hannerz, IKEM, Rickard Nordin (C), Ylwa Alwarsdotter, Sekab

I tisdags lyssnade jag på Polarbröds seminarium Resan mot uthållig försörjning – vem gör vad?

Polarbröd är partner i det nordiska samarbetsprojektet Närodlad Plast. Johan Granberg, inköps- och logistikchef på Polarbröd, nämnde Närodlad Plast som ett viktigt samarbetsprojekt i utvecklingen mot ett samhälle fritt från fossilbaserade förpackningar.

Seminariet avslutades med en paneldiskussion med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och företrädare från Sveriges Konsumenter, Svensk Dagligvaruhandel, Axfood och Naturskyddsföreningen. Allt som går att göra av olja går att göra av skog, understryker Sven- Erik Bucht som lyfter skogen som jätteresurs för nya, spännande och hållbara produkter. Åsa Domeij, miljöchef på Axfood poängterade att den framtida konsumenten inte kommer acceptera annat än hållbart och lyfte en viktig poäng när hon föreslog skatt på fossila plastpåsar.

Efter seminariet träffade jag Karin Karlsbro, tidigare riksdagsledamot för Folkpartiet. Jag berättade mer om Närodlad Plast och att vi i Sverige har alla förutsättningar för att bygga en grön kemiindustri. Det var glädjande att väcka hennes intresse kring hur svenska kemiföretag kan bli konkurrenskraftiga genom tillgång till biobaserad råvara.  Det är viktigt att våra politiker tar frågan kring en hållbar kemiindustri på allvar och jag kommer att ha en fortsatt dialog om hur man behöver gå vidare för att gå från vision till verklighet.

Ylwa Alwarsdotter, Sekab med  Karin Karlsbro (FP)Bildtext: Ylwa Alwarsdotter, Sekab med  Karin Karlsbro (FP)

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Det måste vara lönsamt och tryggt att tanka biodrivmedel som ED95

Det måste framförallt vara billigare att välja förnybara drivmedel, som till exempel etanol, istället för fossila alternativ som bensin och diesel. Det skulle ge stora vinster för både klimatet och miljön. EU:s regler tillåter dock inte det idag och därför behöver våra svenska politiker våga stå upp för Sveriges rätt att själv besluta om hur drivmedel ska beskattas.

Under mina dagar i Almedalen har jag haft möjlighet att diskutera dess frågor med både politiker och branschrepresentanter. Är du intresserad av att veta mer om detta titta gärna på intervjun här.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

SEKAB i Almedalen

Nu är det redan torsdag och Almedalsveckan har hunnit halvvägs.  I måndags kväll fick jag möjlighet att delta vid 2030-sekretariatets arrangemang och var en av de som fick möjlighet att lämna en prognos för hur utvecklingen kan se ut för att nå en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Almedalen 2015

Min spaning in i framtiden gällde utvecklingen för andelen svensksåld etanol som är svensktillverkad. Naturligtvis ser jag positivt på framtiden och jag tror att det kommer att bli en större efterfrågan på den klimateffektivaste etanolen baserad på cellulosa. Det kommer bland annat vara åkerier som kommer se potentialen och möjligheterna att stärka sin miljöprofil genom att vilja köra på ED95 baserad på skogsetanol med 96 procent minskade utsläpp.

En enda diesellastbil släpper ut lika mycket koldioxid som tio lastbilar som kör på vårt etanolbränsle ED95 och bara det borde vara argument nog för att skynda på omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta.

Vill du veta mer om fördelarna med ED95 så titta gärna på den intervju med mig som nyss spelats in här i Almedalen.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Ett litet steg i rätt riktning

I en lagrådsremiss från regeringen framgår att etanolbränslet ED95 inte berörs av den kommande skattehöjningen på förnybara drivmedel den 1 december. Det här är ett litet steg i rätt riktning, men regeringen kan göra betydligt mer för omställningen till en fossilfri fordonstrafik.

EU:s statsstödsregler tillåter inte att biodrivmedel får skattelättnader som gör att de blir billigare än de fossila drivmedel som de konkurrerar med. Därför kommer skatten att höjas den 1 december på biodrivmedel som räknas som överkompenserade. I en promemoria från regeringen tidigare i år var det otydligt vad som skulle gälla för ED95 eftersom man inte tillräckligt tydligt gjorde skillnad på till exempel ED95 och E85. Det senare är enligt energimyndigheten överkompenserat.

Därför välkomnar vi nu förtydligandet i lagrådsremissen, där det tydligt framgår att ED95 inte kommer drabbas av den kommande skattehöjningen. Men det stora problemet kvarstår. Samtliga förnybara drivmedel som uppfyller hållbarhetskraven borde skattebefrias för att snabba på omställningen till en fossilfri fordonstrafik.

För många åkerier är marginalerna små. Därför behövs ekonomiska incitament för att våga och kunna lämna dieseln helt. Att ED95 även fortsättningsvis kommer att vara skattbefriat bidrar förhoppningsvis till att fler åkare nu väljer att köra på förnybara drivmedel. Och vi följer med spänning regeringens fortsatta arbete, för att på olika sätt uppmuntra fler att ställa om från fossila till förnybara drivmedel.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014