SEKAB vill se en strategi för ett industriellt biobaserat Sverige

Igår anordnade riksdagsledamot Rickard Nordin (C) tillsammans med IKEM ett frukostseminarium om utvecklingen av en hållbar industriell bioekonomi i Sverige. I september beslutade Centerpartiet på Centerpartiets Riksstämma att Sverige bör ta fram en nationell strategi för bioekonomi, och igår fick våra politiker exempel på innovativa satsningar att fylla en sådan strategi med.

Riksdagsledamot Rickard Nordin (C) inledde seminariet Bildtext : Riksdagsledamot Rickard Nordin (C) inledde seminariet

Jag presenterade samarbetet i Närodlad Plast, projektet som innefattar hela tillverkningskedjan för biobaserad plast, från skog till färdig produkt. En samarbetspartner är ICA. Maria Smith, miljöchef på ICA, var en av dagens paneldeltagare i seminariet. Maria berättade att plastpåsarna som idag säljs i affärerna och som är gjorda av sockerrör från Brasilien, likaväl kan produceras i Sverige av svensk skogsråvara och att ICA vill vara med och bidra till att det blir verklighet. Det finns kunskap och teknik inom Sveriges industri, och vi har också medvetna konsumenter som flyttar handen i hyllan och efterfrågar hållbara och förnybara produkter.

Ylwa Alwarsdotter presenterar Närodlad Plast och vilka hinder och möjligheter den svenska industrin ser idagBildtext : Ylwa Alwarsdotter presenterar Närodlad Plast och vilka hinder och möjligheter den svenska industrin ser idag

Europa står inför en stor utmaning och det krävs gemensamma satsningar från politiken, industrin och samhället om man på riktigt vill bära ledartröjan för utvecklingen av biobaserade samhällen. Frågan handlar inte bara om den gröna omställningen i sig, utan om att genom grön omställning skapa ett långsiktigt konkurrenskraftigt Europa, med smarta produkter, innovation och forskning och nya jobb. En växande bioindustri har också stora förutsättningar att bidra till att skapa tillväxt och jobb i övriga Europa. Bara i själva kemisektorn förväntades andelen biobaserade produkter av den totala världsproduktionen öka från 7 % 2005, till 20 % år 2020, vilket skulle motsvara 380 000 jobb i den nya produktionen.  Tittar man på hela bio-industrisektorn är potentialen ännu större. Tillväxttakten för bioplastmarknaden förutspås t.ex. öka från redan höga ca 20 % per år, i takt med att produktionskapaciteten ökar.

Det var fullsatt i publiken och många frågor ställdes till panelen. Stefan Henningsson, talesperson i klimatfrågor på WWF poängterade att det är viktigt att visa hur Sverige kan bidra globalt och vara tydliga med var Sverige finns i den globala värdekedjan. Det är orimligt att vi blir omsprungna av länder utanför EU vad gäller utvecklingen av miljöteknik.

Idag möter vi hinder, så som EU:s importtullar på bio-etanol och en politik som subventionerar det fossila istället för det förnybara. Jag hoppas att seminariet och företagens konkreta exempel hjälper politikerna att sätta fart. De politiska förutsättningarna för att skapa ett biobaserat samhälle behövs, och det är bråttom.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Penilla Gunther vill se större satsningar

I fredags fick Sekab och ett flertal andra företag i Örnsköldsvik besök av riksdagsledamot Penilla Gunther (KD). Penilla ansvarar för krist-demokraternas näringspolitiska frågor och min kollega Jonas Markusson, ansvarig för bio-business development på SEKAB, resenterade SEKAB och de olika utvecklingsprojekt som vi är engagerade i.

Två intressanta frågor i diskussionen var offentlig upphandling och statlig finansering av Forskning och Utveckling kopplat till investeringsstöd. Penilla var tydlig med att den svenska politiken borde ses över och att strukturella förändringar behöver göras.

– Jag ser att man kanske behöver omfördela medlen, kanske mindre små satsningar till förmån för några större satsningar.

Jonas presenterade även Närodlad Plast, samarbetsprojektet som undersöker konkreta lösningar som redan med dagens teknik skulle kunna förverkliga en värdekedja för produktion av förnybar, biobaserad plast från svensk skogsråvara. Att det finns en del hinder som stoppar utvecklingen mot ett biobaserat samhälle, bland annat EU:s importtullar på bioetanol var en nyhet för Penilla. EU:s importtullar innebär att företag som importerar bio-etanol till EU för kemikalieproduktion betalar motsvarande ca 50 % i tull, medan import av olja för kemikalieproduktion har 0 % tull.

– Det är ju inte klokt, så ska det ju inte vara, kommenterade Penilla tullproblematiken.

Det är avgörande för oss att politiker som Penilla engagerar sig för omställningen av den svenska industrin till hållbara råvaror.  Vi har alla förutsättningar för att göra en stor skillnad med en gemensam kraftansträngning, industriföreträdare och politiker tillsammans.

Penilla Gunther

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014