Ett steg fram och två tillbaka?

I de internationella klimatförhandlingar som snart kulminerar med toppmötet i Paris är EU en av de starkaste rösterna för att snabbt minska de globala utsläppen av växthusgaser. Samtidigt bromsar unionens egna regler de medlemsländer som vill visa vägen för en sådan utveckling – som Sverige.

Regeringen lämnade nyligen in en ny ansökan till EU om att få fortsätta ge skattelättnader till förnybara drivmedel som etanol fram till och med 2018. EU har tidigare bestämt att medlemsländerna inte får ge skattelättnader som gör att biodrivmedel blir billigare än fossila drivmedel.

Även om ett förlängt undantag skulle ge biodrivmedelsbranschen lite arbetsro, är det bara en tillfällig lösning. Sverige måste dessutom för att få undantaget beviljat införa regler som i sig riskerar att drabba klimatet helt i onödan. För att branschen och marknaden ska kunna fortsätta utvecklas måste de senaste årens osäkerhet ersättas med långsiktiga spelregler.

En förutsättning för att EU ska godkänna ansökan om fortsatta skattelättnader är att Sverige under hösten inför ett nytt regelverk för biodrivmedel. Den som säljer biodrivmedel måste efter årsskiftet kunna visa upp ett så kallat anläggningsbesked, ett intyg som antingen visar att drivmedlet inte är ”livsmedelsbaserat” eller att det har producerats i en anläggning som har tagits i drift före 2014 och inte är avskriven.

Uppfattningen att biodrivmedel skulle stå i konflikt med livsmedelsförsörjningen är i grunden märklig och delas varken av Världsbanken eller FN:s jordbruksorgan FAO. Biodrivmedel måste redan i dag uppfylla en lång rad hållbarhetskriterier och det finns stora markområden i världen som kan användas utan att det påverkar möjligheten att producera mat. Det som däremot blir lidande när tillgången till biodrivmedel begränsas är klimatet.

I värsta fall kan de nya reglerna innebära att den mest klimateffektiva etanolen från exempelvis avskrivna brasilianska anläggningar inte längre kommer att kunna tankas i Sverige. Trots att den är både hållbart producerad och har bättre klimatprestanda än många av alternativen. Vi får därför hoppas att de vägledningar som Energimyndigheten nu ska ta fram gör hanteringen så smidig som möjligt.

Sverige har en ambitiös målsättning om att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer, med en fossiloberoende fordonsflotta senast år 2030. För att nå dit säger regeringen att den så snabbt som möjligt under mandatperioden vill få på plats regler som ger långsiktigt hållbara och stabila villkor för biodrivmedel.

Hittills har Sverige inte fått gehör i EU, men ingen fråga kan vara mer angelägen om vi ska nå våra högt ställda mål om att bli fossilfria. Under tiden får branschen hanka sig fram i en snårskog av allt krångligare regler och tillfälliga undantag.

Lagrådsremissen om anläggningsbesked: http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2015/10/
anlaggningsbesked-for-biodrivmedel/

Ansökan om förlängd skattebefrielse: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/10/ansokan-till-eu-kommissionen-om-forlangd-skattebefrielse-av-biodrivmedel/

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Vi finns med i rankingen av Sveriges mest hållbara företag

”Sustainablility Engagement Mapping 2015” är en ny rankinglista som presenterades i torsdags av Whispr Group och Sustainable Brand Index och den bygger på hur hållbarhet diskuteras på Twitter och på hur vi omnämns i sociala media. Man har listat 100 företag och SEKAB kom på 59e plats

 – Att bli listade i så gott sällskap är ett stort erkännande för oss. För att möta klimathotet måste vi fasa ut fossila råvaror i snabbare takt, och där kan vi på SEKAB bidra med väl beprövade, gröna alternativ. Det gör oss ännu mer taggade att jobba för fossilfria och hållbara lösningar här och nu och för framtiden.

läs artikeln och se hela listan i Resume

Läs vårt pressmeddelande

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Fler klimatsmarta godstransporter behöver rulla på våra vägar

KNEG – Klimatneutrala godstransporter på väg, samlade förra veckan ett hundratal åhörare för att presentera föredrag och redovisning av Resultatrapport 2015.

Resultatrapporten är upplagd som en så kallad backcasting-rapport med tillbakablickar på hur den svenska fordonsflottan lyckades bli oberoende av fossil energi år 2030. Rapporten fick ta emot både ros och ris av debattpanelen.

Karin Svensson Smith (Mp) ordförande i Trafikutskottet med flera i panelen tror att rapporten skulle nå fler läsare om upplägget hade ändrats till att fokusera på att ”följande krävs för att lyckas nå fossilt oberoende godstransporter 2030”. Beslutsfattare med flera behöver vägledning för att kunna fatta rätt beslut som kan skapa en förändring.

KNEG som tidigare enbart har sett till godstransporter på väg ser i den nya rapporten även till sjöfart och järnväg samt kombinationer dessa tre emellan. Jag tycker att det är bra att detta totala grepp görs för att vi ska skapa så hållbara godstransporter som möjligt. Vi kommer även i framtiden vara beroende av vägtransporter, men kan dessa göras med förnybara drivmedel som till exempel etanoldrivmedlet ED95 i kombination med tåg eller båt så är mycket vunnet för hela samhället genom minskad klimatpåverkan.

Tyvärr tycker jag att rapporten har alldeles för lite fokus på biodrivmedel och möjligheterna med höginblandade sådana. Visst tas förnybara drivmedel upp, men det känns som en låginblandningsrapport. Vi kan inte låginblanda oss till ett fossilbränsleoberoende. Rapporten har en alldeles för låg tro på biodrivmedel generellt, framförallt då höginblandade, medan det finns nästan en övertro på el. El är definitivt en del av framtiden och är bra på rätt ställe, men el kommer inte att vara enda lösningen. Vi kommer behöva en kombination av lösningar vilket jag lyft så många gånger förut.

Sammanfattningsvis enades panelen om att det är svårt att köpa transporter! Tydliga gröna upphandlingar måste införas så snart som möjligt – vi kan inte vänta ytterligare ett antal år. Snart är det redan 2020. Vi behöver hjälpa transport-/fordonsköpare med utbildning så konkreta upphandlingskrav lättare kan ställas och därmed få fler klimatsmarta godstransporter att rulla på våra vägar.

Sveriges Åkeriföretag meddelade att de kommer genomföra utbildningar och seminarium för Transportköpare under våren 2016 – något som jag definitivt kommer att hålla utkik efter.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Välkommen Tomas, ny vd för SEKAB

Tomas-Nilsson

Vi har nu rekryterat en ny vd! Den 1 februari tillträder Tomas Nilsson som ny vd och koncernchef. Tomas är civilingenjör och har lång erfarenhet från ledande befattningar inom svensk skogsindustri. Han kommer senast från SCA Obbola AB där han har varit produktionschef. Så här säger han om sitt nya jobb:

– SEKAB är ett av Europas ledande etanolföretag och bedriver ett omfattande innovationsarbete för att utveckla ny teknik. Jag ser fram emot att få leda och utveckla arbetet mot fler gröna lösningar för en hållbar framtid, säger Tomas Nilsson, tillträdande vd för SEKAB.

Tomas Nilsson efterträder Anders Fredriksson som efter många år lämnar bolaget den 11 december. Till dess att Tomas börjar är vår ekonomichef Jessica Eklöf tillförordnad vd. Tomas har även arbetat i Frankrike, i England och på Irland.

Så – välkommen, bienvenue, welcome Tomas!
Kristina Nilsson

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014