Förlängd skattebefrielse för ED95

Äntligen ett positivt besked från EU! Ja, så känner nog många med mig i dag. Nu har biobränslebranschen och den svenska transportsektorn fått lite arbetsro så att vi kan skapa långsiktiga regler för biodrivmedel.

Den 14 december beslutade EU-kommissionen att bevilja Sveriges ansökan om undantag från statsstödsreglerna och att godkänna fortsatt skattebefrielse eller skattenedsättning för biodrivmedel. För flytande biodrivmedel som ED95 gäller det förlängda undantaget till och med 31 december 2018, medan undantaget för biogas förlängs till och med år 2020.

Sverige har länge haft en tätposition inom EU med allra störst andel biodrivmedel bland medlemsländerna, mycket tack vare att förnybara drivmedel har varit skattebefriade. Ska vi kunna nå vårt nationella mål om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030 är det nu hög tid för regeringen att kavla upp ärmarna. Tillsammans med näringslivet måste regeringen utforma en långsiktigt hållbar biodrivmedelspolitik, som också kan accepteras i Bryssel.

I helgen slöts ett historiskt globalt klimatavtal i Paris. Nu måste vi gemensamt inom EU agera för att leva upp till det. Den svenska framgången med biodrivmedel är en viktig pusselbit. Genom att till exempel köra på ED95 i stället för diesel är det möjligt att minska en lastbils klimatutsläpp med nästan 90 procent. Nu arbetar vi vidare för att fler ska välja att minska sin klimatpåverkan.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Nu skapas förutsättningarna för den bio-baserade industrin i Sverige!

Igår fick jag besked som visar att vi nu faktiskt kommit en bra bit mot att skapa förståelse för en bio-baserad ekonomi. Jag träffade på morgonen bl.a. Camilla Lehorst, som precis utsetts till ansvarig handläggare för regeringens kommande åtgärdsplan för en bio-ekonomi.  Damberg har konstaterat att det är bråttom och att en åtgärdsplan behövs direkt, vilket är otroligt positivt. Nu har vi en samordnande kraft inom regeringen som tar ansvar för att den bio-baserade ekonomin ska bli verklighet! Vi diskuterade möjligheterna för Sverige att gå över från fossila råvaror till bio-baserat, i första hand med skogen som råvara. Samarbetsprojektet Närodlad Plast är ju ett bevis på att det går att göra i praktiken, nu behöver vi bara få de politiska incitamenten på plats. Det ska bli oerhört intressant att följa detta och vi kommer givetvis att bidra med vår kunskap i arbetet för att komma till konkreta och snabba resultat.

På eftermiddagen hade jag ett möte med Sven-Erik Bucht, vår landsbygdsminister. Sven-Erik är bland annat ansvarig för arbetet med ett nationellt skogsprogram för Sverige, som pågår för fullt, men där kemiindustrin inte har någon plats i arbetsgrupperna.  Skogsprogrammets vision att skogen ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi. Därför tycker SEKAB att kemiindustrin har en otroligt viktig roll att spela som användare av de råvaror som kan produceras från skogen.

Landsbygdministern var väldigt öppen för våra förslag och tankar vilket var glädjande. Projektet Närodlad Plast är klockrent även här: vi har skapat en fullständig värdekedja, från skogen, via kemiindustrin vidare till plastproducenter. Vi har efterfrågan från slutanvändare som bl.a. Tetra Pak i projektet. Vi vet alltså att om vi bara får förutsättningarna för att bygga upp denna bio-baserade industri, så finns redan efterfrågan på de färdiga produkterna. Tekniken finns – det enda som saknas är stabila politiska incitament för att kunna besluta om investeringar här hemma. Vi diskuterade t.ex. det amerikanska exemplet med ”Bio-preferred” (läs mer i en ny rapport från USDA här) som innebär att det ställs krav i offentlig upphandling på att engångsartiklar/plastmaterial som köps in till offentlig verksamhet ska vara bio-baserade. Det har gett mycket god utveckling på den amerikanska marknaden, och skulle kunna vara en fantastisk möjlighet för att ge marknaden en skjuts även i Sverige.

Landsbygdministern och hans kollegor var engagerade och vi diskuterade noga vad som krävs för att investera. Jag är säker på att vi kan hitta en lösning tillsammans. Det var också oerhört glädjande att höra att ministern är intresserad av att besöka vår anläggning i mars 2016. Då hoppas vi kunna ta samtalet ytterligare ett steg mot att förverkliga satsningarna på en bio-baserad industri i Sverige. Min känsla är att 2016 blir bio-ekonomins år. När klimatlöften ska bli verklighet är det nämligen absolut nödvändigt.

3 kommentarer »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Vi bygger ut för att kunna tillverka mer gröna kemikalier

I filmen här ovan får du besöka vår utbyggda kemianläggning och nya utlastningsplats – två tillskott som vi är mycket stolta över.

SEKAB har alltid varit ett innovationsföretag, med stor drivkraft att utvecklas och förnyas. Därför har vi nu investerat i en utbyggd anläggning som gör att vi kan producera ännu mer gröna kemiprodukter. Det är ett viktigt steg för att befästa SEKAB:s position som ett av Europas ledande kemiföretag för gröna förnybara kemikalier.

I den nya delen av anläggningen kommer vi att producera kemikalien acetaldehyd från etanol. Acetaldehyd är en viktig byggsten för kemiindustrin och används bland annat i målarfärg, för att behandla kläder och som smakämne i exempelvis vaniljglass.

Utbyggnaden gör att vi ökar produktionen av acetaldehyd med 30 procent, till 48 000 ton per år. Det gör SEKAB till Europas största leverantör av acetaldehyd och tar oss närmare vår vision om att dominera den europeiska marknaden.

Mycket talar för att vi kan nå dit. SEKAB har en mycket kostnadseffektiv process för att framställa acetaldehyd från etanol jämfört med våra konkurrenter. Kemikalien har dessutom så kort livslängd att tillverkare i Kina och USA inte har möjlighet att exportera till Europa.

Från SEKAB:s fabrik i Örnsköldsvik transporterar vi årligen ungefär 100 000 ton kemikalier per år vidare ut i Europa. Det mesta går på båt och järnväg, men vi lastar också ungefär 1 200 lastbilar med olika kemiprodukter.

För att underlätta den hanteringen har vi nu också byggt en ny utlastningsplats i toppklass. Där kan vi lasta in och blanda kemiprodukter direkt i lastbilarna. Ingredienserna kommer från fabriken i rostfria rör och blandas enligt önskade recept i en helt automatiserad process. Den nya platsen effektiviserar utlastningen, bidrar till en bättre arbetsmiljö för de anställda och minskar miljöpåverkan.

Ännu större miljövinster kan vi göra om fler kemikalier som i dag tillverkas av fossil olja i stället tillverkas av förnybar etanol. Som vi gör på SEKAB.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Höga förväntningar på mötet med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

Nu på onsdag träffar jag landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S). Sven-Erik är bland annat ansvarig för arbetet med ett nationellt skogsprogram för Sverige – och SEKAB har konkreta förslag på hur Sverige kan nyttja skogen hållbart. Jag har höga förväntningar på mötet och ser fram emot en mycket intressant diskussion. Samarbetsprojektet Närodlad Plast passar exempelvis som handen i handsken för skogsprogrammets vision att skogen ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi.

Närodlad Plast baseras på svensk skogsråvara och syftar till industriell produktion av bio-polyeten. Utvecklingen av biobaserade kemikalier är en av förutsättningarna för hållbar utveckling i näringslivet och samhället. Att använda förnybara råvaror såsom skogen – eller förnyelsebara resurser som idag betraktas som avfall – är en viktig del i omställningen från fossilberoende till bioekonomi. Tekniken för att framställa plasten finns redan men nästan hela produktionen av bio-polyeten sker i Brasilien – men då med sockerrör som råvara. Det finns för närvarande ingen industriell produktion av bio-polyeten från skogsråvara, men om rätt politiska förutsättningar ges kan Närodlad Plast på ett helt nytt sätt visa vägen mot en biobaserad ekonomi, med produktion som både skulle skapa arbetstillfällen i Sverige och samtidigt minska klimatpåverkan.

I avgörande tider där klimathotet ska lösas i FN:s klimatmöte i Paris är det viktigare än någonsin att lyssna på och ta del av näringslivets innovationer och lösningar. Det finns en stor potential för den europeiska industrin att bli hållbar på riktigt. Vi vill se övergången till en bioekonomi nu och vi vill att Sverige ska vara ledande i den omställningen. Sven-Erik Bucht har ett stort ansvar och möjlighet att driva Sverige framåt i det arbetet och vi ser fram emot att diskutera möjligheter och hinder med honom!

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014