SEKAB arbetar för ett Fossilfritt Sverige

Sedan förra veckan deltar SEKAB i Fossilfritt Sverige, ett initiativ från regeringen som ska göra Sverige till ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

För oss är det självklart att vilja vara med och bidra till att Sverige kan bli ett föregångsland i arbetet för en mer hållbar framtid. Så här börjar deklarationen som SEKAB och alla andra drygt 150 aktörer som deltar i Fossilfritt Sverige har skrivit under:

”Klimatförändringarna är här, de är allvarliga och de påverkar alla – både oss som lever nu och framtida generationer. De globala utsläppen måste snabbt minska för att säkra välfärden för framtida generationer.”

Fungerande transporter är helt nödvändiga i ett välfärdssamhälle med hög levnadsstandard. För att möta klimatutmaningarna är det lika nödvändigt att utsläppen från tunga fordon minskar.

Vi har ett stort arbete framför oss. Utsläppen från tunga fordon har ökat sedan millennieskiftet. Men vi har också lösningarna. Lastbilar och bussar skulle redan i dag kunna tankas med förnybara drivmedel istället för diesel.

Mer biodrivmedel är ett sätt att få det bästa av två världar: effektiva transporter med låg klimatpåverkan. SEKAB:s etanoldrivmedel ED95 är förnybart, väl beprövat under 30 år och kan minska utsläppen med nästan 90 procent jämfört med diesel.

Alla biodrivmedel behövs i ett Fossilfritt Sverige. Därför vill vi nu uppmana alla våra kollegor i transport- och drivmedelsbranscherna att också ansluta sig till initiativet. Som regeringen själv skriver: Nu är tiden att agera.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Birger Lahti (V) besöker SEKAB

Igår hade vi på SEKAB glädjen att välkomna Vänsterpartiets energipolitiske talesperson Birger Lahti på besök. Birger Lahti, som bland annat sitter med i Energikommissionen, har ett stort intresse av bioenergi och hur vi kan ta vara på vår svenska skogsråvara på ett effektivt samt hållbart sätt för att producera både produkter, fordonsbränsle och energi.

Besök Birger Lahti

Vid besöket fick han möjlighet att få en djupare förståelse för hur vi på SEKAB arbetar med cellulosabaserad råvara som plattform för att ta fram och utveckla ett flertal produkter. SEKABs Thore Lindgren och Ylwa Alwarsdotter presenterade pågående projekt och förde diskussioner kring hur vi behöver se till helheten i bioekonomi.

Jag fick möjlighet att diskutera vårt 30-åriga arbete med etanolbränslet ED95 för tunga transporter och hur behovet av långsiktiga politiska spelregler är avgörande för att vi ska nå en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Under dagen deltog även Magnus Hallberg, VD på SP Processum, som gav en bredare bild av arbetet inom bioraffinaderiområdet i Domsjö, Örnsköldsvik.

En lyckad och givande dag, med diskussioner och medskick av vad vi ser är viktigt för Birger Lahti att ta med sig till sina kollegor i Riksdagen och Energikommissionen, avslutades med ett besök i Demoanläggningen.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Första dagen på jobbet

Nu är jag äntligen jag på plats i min nya roll som vd för SEKAB och ser fram emot att nu bli en del av koncernen och vara med att jobba för ett mer hållbart samhälle.

Förnybara kemikalier har en viktig roll att spela för en fossilfri framtid. Jag är stolt över möjligheten att leda ett så innovativt företag som SEKAB, med teknik i absolut framkant och mycket kompetenta medarbetare.

För er som inte känner mig så kan jag passa på att berätta om min bakgrund. Jag är civilingenjör i grunden och har tidigare arbetat inom pappers- och massaindustrin, både i Sverige, på Irland, i Frankrike och i England. De senaste tio åren har jag varit jag produktionschef för SCA Obbola.

På fritiden gillar jag att ägna mig åt olika idrottsaktiviter och matlagning samt fiske på sommartid. Jag bor i Holmsund, är gift med Maud och har två barn, Hanna och Axel. Under veckorna kommer jag bo i en lägenhet i Svartby.

Nu ser jag fram emot att komma igång med mitt nya jobb. Vi ses!

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Vi förstärker med en ny affärsutvecklare

Den här veckan har vi glädjen att välkomna Sofia Winternell till vårt team på drivmedelssidan. Hon kommer närmast från BAE Systems Hägglunds och kommer att arbeta hos oss som affärsutvecklare och säljansvarig för det förnybara drivmedlet ED95.

Sofia_Winternell_s

Förstärkningen gör att vi får helt nya möjligheter att utveckla långsiktiga kundsamarbeten på lastbilssidan, för att få fler lastbilsåkerier att ställa om till mer klimatsmarta transporter. För det är ju så att vi måste minska transporternas klimatpåverkan, särskilt när det gäller tunga fordon.

Mellan 2000 och 2014 ökade lastbilarnas utsläpp med 3 procent, samtidigt som utsläppen från personbilar sjönk med 14 procent, visar den senaste statistiken från Trafikverket. Det är naturligtvis en utveckling som går åt helt fel håll, och fler lastbilar måste köra med förnybart bränsle istället för diesel.

En lastbil som kör på ED95 istället för diesel kan minska sin klimatpåverkan med nästan 90 procent. Därför är vi är faktiskt förvånade över att utvecklingen inte går snabbare åt rätt håll. Lösningarna för att ställa om till mer hållbara transporter finns här och nu, de är väl beprövade och tillgängliga.

En viktig del i Sofias arbete kommer vara att få fler åkerier och deras kunder att förstå de enorma fördelarna med biodrivmedel. Då kan vi bli fler som ställer krav politiken att sätta upp långsiktiga spelregler och tydliga incitament som kan snabba på utvecklingen.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014