SEKAB medverkar i webbtv-serien Allt om miljöbilar

Vägtrafiken står för en tredjedel av klimatutsläppen i Sverige. Om vi ska nå vårt mål att bli ett fossilfritt land måste alltså fordonen vi använder och sättet vi använder dem på förändras. En viktig del av arbetet är att informera om trafikens klimatpåverkan och att göra det här med miljöfordon lättbegripligt och relevant för alla som kör och åker.

Därför känns det roligt att vi på SEKAB medverkar i webbtv-serien Allt om miljöbilar tillsammans med Stockholms stad och Humlegården Fastigheter. Serien sänds från och med i dag på Veckans Affärer. Jag medverkar i avsnitt 5: Infrastruktur och hållbart resande.

Många företag och organisationer har en tydlig strategi för att bidra till att trafiken i vårt samhälle ska ha så liten klimatpåverkan som möjligt. I vårt avsnitt av serien fick vi som representanter för tre sådana aktörer berätta om vad som behövs för att Sverige ska ställa om till en klimatsmartare fordonstrafik. Men fler företag behöver agera, diskutera och berätta om hur de vill bidra.

Personligen tycker jag att filmen blev både inspirerande, informativ och intressant. Vad tycker du? Kommentera gärna filmen på Twitter, där ni hittar mig som @NordgrenLena.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

EU-kommissionen vill främja bio-baserade produkter inom offentlig upphandling

I dagarna har EU-kommissionen, genom sin expertgrupp för bio-baserade produkter där jag är en av medlemmarna, antagit rekommendationer för offentlig upphandling av bio-baserade produkter. Den offentliga sektorns inköp är en betydande del av ekonomin och rekommendationerna innebär ett stort steg framåt för att påverka produktion och konsumtion i en mer hållbar riktning. Vi har höga förhoppningar om att de 15 rekommendationerna kommer leda till rejäla förändringar på lång sikt. Ordföranden i expertgruppen har kommenterat rekommendationerna så här:

“Offentliga upphandlare får tillgång till grönare, mer hållbara och fossilfria produkter, samtidigt som bio-ekonomin får en boost med tillgång till en marknad som står för nästan 20 % av alla inköp inom EU.” Jag håller med – detta innebär en fantastisk möjlighet både för de branscher som står för bio-baserade produkter – och för samhället som på detta sätt kan ta stora kliv framåt i strävan mot en bio-baserad ekonomi.

Det finnas alltså 15 rekommendationer av varierad karaktär. Bland annat föreslås ett direktiv för bio-baserade produkter, breda kampanjer för att höja kunskapsnivån om vad bio-baserat är och revidering av befintlig lagstiftning för att underlätta val av bio-baserat i offentlig upphandling. Mycket inspiration har hämtats i det amerikanska programmet ”Bio-preferred”, som gett oerhört bra resultat och fått en hel bransch att växa och utvecklas på väldigt kort tid. En tydlig ledstjärna i detta arbete!

De 15 rekommendationerna omfattar en rad åtgärder som kan sammanfattas så här:

Läs fortsättningen »

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Snart ska alla kunna välja bio-baserade produkter

Vi behöver alla bidra till att minska klimatpåverkan. Det är numera både medborgare, företag och politiken överens om. Men för att kunna göra hållbara val i vardagen frågar idag både företag och konsumenter efter vägledning. Utbud och efterfrågan är så nära kopplat, och för att efterfråga rätt produkter behöver både konsumenter och företag ha tillgång till ett bra och brett utbud.

När det gäller de produkter som vår bransch bidrar med, så kan de allra flesta tillverkas av skogen lika gärna som av fossila råvaror så som olja – med konsekvens att klimatpåverkan blir betydligt lägre. I dagsläget finns dock inte någon skarp definition av vad som menas med bio-baserade produkter, gröna produkter eller bioprodukter. Vi behöver verktyg för att kunna välja rätt! Först då blir det naturligt och enkelt för konsumenten att tex. välja ett bio-baserat nagellack istället för ett oljebaserat.

Nu finns ett par standarder på plats för hur biobaserade produkter ska definieras. Det är ett viktigt steg på vägen mot en större marknad för produkter och förpackningar av förnybara material. Den 17 maj kommer jag vara med och berätta mer om de nya standarderna och om vad som är nästa steg i utvecklingen vid ett frukostseminarium på IKEM i Stockholm. Ni får också höra Sveaskog, SIS och IKEM berätta mer om sina perspektiv. Välkomna!

Mer information och anmälan här:  http://www.ikem.se/kurser-moten/bioekonomi

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014