Vad sägs egentligen om biodrivmedel i Miljömålsberedningens strategi?

Förra veckan var det slutligen dags för Miljömålsberedningen med Anders Wijkman i spetsen att överlämna sin klimatstrategi till regeringen. Tyvärr innehöll den inte några större nyheter kring biodrivmedel.

Först och främst kan jag bara instämma i att regeringen så snabbt som möjligt bör föreslå regler som ger långsiktigare och stabilare villkor för biodrivmedel. Det är något jag ofta lyfter här på bloggen – för det krävs för att både åkare och aktörer som SEKAB ska kunna och våga satsa på förnybart.

Det gläder mig också att Miljömålsberedningen förordar en offensiv strategi för att Sverige ska gå över till en bioekonomi. De konstaterar att svajigheterna på biodrivmedelsmarknaden har hämmat investeringar i avancerade biodrivmedel, något som vi aktörer har sett tydligt. En sådan strategi måste vara långsiktig och sträcka sig över flera mandatperioder. Först då kan marknaden stabiliseras.

Annars är det mycket i förslaget som känns igen. Beredningen menar att regeringen bör driva ett proaktivt arbete inom EU för att möjliggöra en skattepolitik som straffar utsläpp av växthusgaser och stöttar det förnybara. Vi är många som länge har önskat just detta. Låt oss hoppas att en bättre dialog inom EU blir verklighet snarast möjligt!

Huvudspåret i förslaget är att införa ett kvot- eller reduktionspliktsystem. Det är bra att de framhåller att en sådan tänkbar reform i så fall måste ta hänsyn till hur försäljningen av höginblandade biodrivmedel kan säkras. Personligen hade jag tyckt att det vore intressant att höra hur beredningen resonerar om möjligheterna att minska transportutsläppen med 70 procent om man inte lyckas med att införa ett kvot- eller reduktionspliktsystem. Tyvärr saknas en sådan analys.

För att minska trafikens klimatutsläpp sätts förstås ett stort hopp också till eldrift. Men, som beredningen skriver, en ökad andel biodrivmedel är nödvändigt för att klara en snabb omställning. Och för långväga lastbilstransporter, flyg, sjöfart och för arbetsmaskiner kommer biodrivmedel behövas även i ett längre perspektiv.

Nu ser jag fram emot att följa svallvågorna av förslaget. Vill ni diskutera vidare med mig finns jag på Twitter.

@NordgrenLena på Twitter

5 kommentarer »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Svenska lastbilar kör klimatsmartare – men mer

I dag lämnar Miljömålsberedningen över sin strategi till miljöminister Karolina Skog och klimatminister Isabella Lövin. Låt oss hoppas att förslaget blir ett avstamp för ett kraftfullt och konkret klimatarbete. Redan nu vet vi dock att Miljömålsberedningen bland annat vill minska transporternas utsläpp med 70 procent till 2030, vilket går att läsa mer om på DN Debatt.

lastbil_420x221

Tyvärr innebär det sänkta ambitioner jämfört med målet om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030 som riksdagen tidigare beslutat om. Det är synd och onödigt. Vi har redan den teknik och kunskap som krävs för att uppnå dessa högt ställda mål.

I dag kommunicerar vi på SEKAB statistik om lastbilstrafiken i landets län. Enligt statistik från Trafikanalys körde svenska lastbilar 1,5 miljoner fler mil under 2015 jämfört med året innan. Samtidigt visar preliminära siffror från Trafikverket att lastbilarnas klimatutsläpp trots det har minskat. För detta kan vi tacka bränslesnålare motorer och att allt fler kör på förnybara drivmedel.

Välkomna utsläppsminskningar äts alltså delvis upp av att lastbilarna kör allt mer. Fortfarande drivs de allra flesta lastbilar med fossil diesel. Om de skulle gå över till etanolbränslet ED95 skulle klimatutsläppen från lastbilar kunna minska med nära 90 procent.

För att nå Miljömålsberedningens föreslagna mål och målet om en fossiloberoende fordonsflotta måste regeringen ge Sveriges åkare långsiktiga och tydliga spelregler. Det måste bli enklare och billigare att välja biodrivmedel och miljölastbilar – så att vi snabbare kan bryta vårt beroende av fossil diesel!

@NordgrenLena på Twitter

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Europeisk lagstiftning hindrar utvecklingen av en hållbar bioekonomi

Europeiska kemiindustrirådet (CEFIC) har i veckan uppmärksammat Kommissionen på tullproblematiken och hur den hindrar utvecklingen av en hållbar bioekonomi.

Konsumenter, tillverkare och beslutsfattare är överens om att fossila produkter ska ersättas med förnybara alternativ, och efterfrågan på förnybara, bio-baserade produkter växer i Europa. En övergång till biologiska råvaror och bearbetningsmetoder kan spara upp till 2,5 miljarder ton CO2 per år fram till 2030. Det är en siffra vi inte kan förbise om vi vill klara klimatutmaningarna! Industrin är redo att besvara konsumenternas efterfrågan, både tekniken och kunskapen finns, men EU går miste om det gyllene tillfället att hjälpa industrin förverkliga inhemsk produktion.

EU:s regelverk främjar idag biobränslen men diskriminerar biobaserad råvara för industriell produktion. EU:s importtullar innebär att företag som importerar bio-etanol till EU för kemikalieproduktion betalar motsvarande ca 40-60% i tull, medan import av olja för kemikalieproduktion har 0 % tull. EU:s importtullar på bio-etanol och en politik som subventionerar det fossila istället för det förnybara är helt fel väg att gå. Vi riskerar att misslyckas med att lösa de stora hållbarhetsutmaningarna vi står inför och vi riskerar arbetstillfällen och hela Europas konkurrenskraft.

Se brevet här och läs artikeln här

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Så ska vi hjälpa Västernorrland att satsa på förnybara drivmedel

I går fick vi veta att SEKAB får stöd av regeringens initiativ Klimatklivet för att hjälpa åkare i Västernorrland att ställa om till det förnybara etanolbränslet ED95. Det är ett viktigt steg på vägen mot mer hållbara transporter i norra Sverige.

Projektet innebär att vi tillsammans med drivmedelsförsäljaren Alltank, som är en del av Sundfraktgruppen, ska etablera tre tankstationer för ED95 i Härnösand, Sundsvall och Örnsköldsvik. Syftet är att underlätta för åkerier i regionen att ställa om.

Syftet med Klimatklivet är att stötta lokala klimatinvesteringar och minska utsläppen av växthusgaser. I just Västernorrland står transportsektorn för drygt 40 procent av länets klimatutsläpp.

Därför är vi glada att Klimatklivet genom Länsstyrelsen Västernorrland har sagt ja till projektet och vill satsa på att fler ska tanka förnybart. Med den mest effektiva etanolen kan utsläppen från bussar och lastbilar minska med nästan 90 procent jämfört med om de körs på diesel.
Ett klimatkliv i rätt riktning för Västernorrland!

@NordgrenLena på Twitter

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014