SEKAB besöktes häromdagen av Centerpartiets energipolitiske talesperson

I onsdags besökte riksdagsledamot Rickard Nordin, energipolitisk talesperson för Centerpartiet, oss på SEKAB tillsammans med Anna-Britta Åkerlind (C), kommunalråd för oppositionen i Örnsköldsvik samt Andreas Jansson ordförande i Centerpartiets Ungdomsförbund (CUF) i Västernorland.

Rickard Nordin arbetar aktivt med flera av de frågor som berör oss på SEKAB och det var mycket roligt att vi nu fick chansen att visa vår verksamhet och demoanläggningen BioRefinery Demo Plant på plats här i Örnsköldsvik.

Besökarna fick av min kollega Jonas Markusson ta del av SEKABs långa historia inom grön kemi samt pågående arbete med att ta fram sockerströmmar och lignin ur skogsrester genom att använda teknikplattformen CelluAPP. Genom denna teknik kan flera högvärdiga produkter som plaster, flygbränsle och biodrivmedel produceras från lokal råvara.

sekab1På bilden från vänster: Jonas Markusson, Rickard Nordin, Andreas Jansson och Anna-Britta Åkerlind.

Jag fick möjlighet att diskutera vårt 30-åriga arbete med etanolbränslet ED95 för tunga transporter och hur behovet av höginblandade biodrivmedel som detta är en självklar del för att nå en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Under dagen deltog även Jonas Joelsson, från SP Processum, som gav en bredare bild av arbetet inom bioraffinaderiområdet i Domsjö, Örnsköldsvik.

Det blev en lyckad och givande dag, med diskussioner om vad vi som företag behöver för politiska förutsättningar för ett skala upp framtagen teknik till storskaliga produktionsanläggningar samt behovet av stabila regelverk för biodrivmedel.

@NordgrenLena på Twitter

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Ge fler möjlighet att handla klimatsmart på nätet

Snart drar julhandeln i gång på allvar och det är ingen vild gissning att allt fler kommer välja att handla julklappar på nätet. En ny Sifoundersökning som vi på Sekab har beställt visar att en tredjedel av alla svenskar vill välja ett fraktalternativ som tar hänsyn till klimatet när de handlar online.

Transporterna står i dag för en tredjedel av Sveriges klimatutsläpp. Jag blir glad över att så många av oss konsumenter vill och förstår vikten av att välja klimatsmarta leveranser när de handlar.

Lastbilarnas klimatpåverkan beror på vad som finns i tanken – diesel eller ett biodrivmedel som exempelvis etanolbränslet ED95. Jämför man de två så kan klimatutsläppen minska med nästan 90 procent med ED95 i tanken.

Och detta har varit fullt möjligt att göra i flera år nu. Det enda som krävs är en lastbil med en motor som är anpassad för etanoldrift. Bränslet, ED95, det har vi på SEKAB utvecklat och levererat i 30 år. Det är väl beprövat.

Flera åkerier har redan börjat ta steget. Till exempel berättar Berglunds i Eskilstuna att de ser konkurrensfördelar med att erbjuda gröna leveranser.

För att fler ska våga ta steget och investera i en mer hållbar framtid, krävs det dock en långsiktig satsning på biodrivmedel från politiskt håll.

I dag är ED95 helt skattebefriat tack vare sin fina klimatnytta, men skattebefrielsen bygger på ett tidsbegränsat undantag från EU:s regler som gäller till den 31 december 2018. Svenska politiker måste nu visa att man menar allvar med det nationella målet om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 och så snabbt som möjligt ta fram en lösning som värnar om de höginblandade biodrivmedlen, däribland ED95.

@NordgrenLena på Twitter

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Cirkulär bioekonomi öppnar för fler jobb och ökat företagande i Sverige

I lördags berättade jag om hur SEKABs arbete är en del av en cirkulär biobaserad ekonomi. Det var Socialdemokraterna i Västernorrland som bjudit in mig till förtroenderådets träff i Sundsvall.

Det var ett stort intresse för seminariet ”Framtidens jobb och företagande”, som leddes av riksdagsledamot Ingemar Nilsson. Förutom jag själv var även Bengt Aldén från BioBusiness Arena där för att visa konkreta exempel på hur bioekonomi redan idag har stor potential för jobb och företagande i Sverige.

lena-nordgren-sekab-och-riksdagsledamot-ingemar-nilssonBildtext: Jag tillsammans med riksdagsledamot Ingemar Nilsson (S).

Svenskt näringsliv är redan idag i viss utsträckning en del av en bioekonomi och flera verksamheter betecknas som bioraffinaderier, däribland Domsjö industriområde i Örnsköldsvik där SEKAB har sin anläggning och verksamhet. SEKAB arbetar sedan 30 år med etanolbränslet ED95 för bussar och lastbilar samt kan med tekniken CelluApp® ta fram sockerströmmar och lignin ur skogsrester vilka kan omvandlas till högvärdiga gröna produkter som plaster, flygbränsle, biodrivmedel mm.

Allt detta är delar av en biobaserad ekonomi och en självklar del för att vi ska nå en fossiloberoende fordonsflotta och ett Fossilfritt Sverige, några av Sveriges ambitiösa mål för att minska klimatpåverkan.

Fortsatta satsningar på forskning och utveckling är viktigt. Men det är även dags att ta vara på de resurser som redan satsats på teknikutveckling och förverkliga den forskning och teknik, som t ex tar fram sockerströmmar från skogsrester, och som är redo för uppskalning och kommersiellt bruk. Här behövs samverkan och ett bioekonomiskt handslag mellan stat och näringsliv för att fullskaliga produktionsanläggningar skall kunna bli verklighet.

I lördags var ett roligt tillfälle att för en stor grupp regionala politiker få presentera hur vi på SEKAB arbetar med omställningen till ett fossilfritt samhälle.

@NordgrenLena på Twitter

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014