Andelen biodrivmedel fortsätter att öka – koldioxidutsläppen minskar

Svenska Petroleuminstitutet, SPI, släppte precis preliminära försäljningssiffror för bland annat det etanolbaserade biodrivmedlet E85 för maj månad och det är goda nyheter för oss som vill minska beroendet av fossila drivmedel. Statistiken visar tydligt att kunderna har ett fortsatt högt förtroende för etanol som drivmedel och fortsätter att tanka E85.

Siffrorna för maj i år visar att försäljningen av E85 inte har legat så här högt sedan hösten 2008. Därmed fortsätter den positiva utvecklingen som vi rapporterade tidigare i år. De främsta anledningarna till E85:s framgångar är att det är både ekonomiskt och miljömässigt lönsamt att välja E85 framför bensin. I och med att vi slipper höjda tullar på etanol till biodrivmedel hoppas vi att trenden håller i sig.

Samtidigt kommer glädjande nyheter för vår miljö i Statoils drivmedelsrapport för 2010. Rapporten visar att den ökade användningen av förnybara drivmedel har gjort att koldioxidutsläppen i Sverige har minskat med 1,5 miljoner ton. Det motsvarar ca 2,5 procent av Sveriges totala utsläpp, så det finns fortfarande en lång väg kvar att gå, både inom transportsektorn och industrin.

 

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Rekordökning av E85 – SEKAB:s försäljning har stigit med 58 procent

Det är med glädje som vi på SEKAB noterar att det etanolbaserade drivmedlet E85 har blivit ett etablerat alternativ till bensin och att försäljningen fortsätter att öka. Och ökningen är markant. Preliminära siffror från Svenska Petroleum Institutet (SPI) visar att försäljningen av E85 i Sverige steg med hela 27 procent i mars, vilket ger en ackumulerad ökning på totalt 17 procent. Dessutom har SEKAB:s egen försäljning av E85 ökat med rekordhöga 58 procent från februari till mars i år. Det är goda nyheter för både miljön och för vår hälsa.

E85 består till 85 procent av etanol, resterande andel är bensin och denatureringsmedel. Det är ett drivmedel avsett för bränsleflexibla bilar.Vid körning på E85 sänks utsläppen av fossilt koldioxid med cirka 80 procent jämfört med bensin. Likaså halveras utsläppen av kväveoxider.

Som konsument behöver man inte tvivla på etanolens hållbarhet och klimatnytta. Etanolen står under strikt lagstiftning och kontroll, både i Sverige och inom EU, något som vi har beskrivit mer ingående i ett tidigare blogginlägg om regelverket för etanol.

Tanking av etanol

Etanolbaserade drivmedel fyller en viktig funktion i samhällets omställning från klimatbelastande fossila drivmedel till gröna förnybara bränslen. I och med att etanolen finns här och nu, tillgänglig för alla genom den etablerade infrastrukturen med tankställen över hela vårt land så är det ett seriöst alternativ till bensin och diesel.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014