SEKAB får Sveriges första hållbarhetsbesked för vårt etanolbaserade biodrivmedel

Vi på SEKAB är glada och stolta över att vara ett av fyra företag som har tilldelats Energimyndighetens hållbarhetsbesked för biodrivmedel och flytande biobränsle. Hållbarhetsbeskedet är det första som delas ut i Sverige och är ett bevis på att SEKABs biodrivmedel är garanterat hållbara vilket från och med 1 februari 2012 är en förutsättning för att få skattebefrielse för förnybara bränslen.

Vår satsning på hållbarhet har fram till nu varit ett eget initiativ, bland annat genom Verifierat Hållbar Etanol, och vi ser det som mycket positivt att det sedan 2011 även är ett lagkrav. Vi är naturligtvis mycket nöjda över att ha deltagit i processen för att driva fram hållbarhetskriterier för biodrivmedel i svensk lagstiftning.

Vi på SEKAB tog tidigt fram ett ramverk som kvalitetssäkrar etanolen ur ett miljö- och klimatperspektiv samt ur ett socialt perspektiv som täcker etanolens hela livscykel fram till slutanvändning i exempelvis ett fordon. SEKAB var 2008 först i världen med att leverera verifierbart hållbar etanol och vi är mycket stolta över att ha drivit och förverkligat utvecklingen framåt. Det känns bra att instanser i EU och Sveriges regering idag har tagit ansvar för detta.

Mer om nyheten finns att läsa i vårt pressrum. Läs också gärna mer om våra biodrivmedel på vår webb.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014