Gröna kemikalier kan klimatsäkra samhället

Vi omger oss dagligen med produkter som innehåller kemikalier, exempelvis blöjor, kosmetika, rengöringsmedel och färg. Eftersom de här produkterna är så vanliga, är det viktigt att de tillverkas med så liten påverkan på klimat och miljö som möjligt.

Men i dag är många kemiprodukter ofta tillverkade av fossila råvaror som olja, och dessutom används ofta energi från fossila källor i produktionsprocessen. Det gör att både miljö- och klimatpåverkan är stor.

Helt i onödan, kan man tycka. Kemikalier kan nämligen lika gärna tillverkas med förnybar energi och råvara, som vi gör med vår garanterat förnybara bioacetaldehyd. Råvaran vi använder är hållbarhetscertifierad etanol från skogen. I SEKAB:s anläggning utanför Örnsköldsvik producerar vi cirkulärt med avancerad biorening och 100 procent förnybar energi.

Kemikalier har precis samma egenskaper oavsett vilken råvara de är tillverkade av. Våra gröna kemikalier ger alltså möjlighet att bidra till ett hållbart samhälle, utan att göra avkall på slutproduktens kvalitet och egenskaper.

De ekonomiska fördelarna blir också allt fler. Ett hållbart erbjudande innebär en konkurrensfördel för allt fler företag, i och med att världen utvecklas mot större medvetande i klimatfrågor ökar efterfrågan på hållbara produkter från slutkonsumenterna. Det skapar förutsättningar för lönsamma och hållbara affärer även i framtiden.

Priset för vår gröna acetaldehyd ligger i linje med de alternativ som framställs med olja. För andra baskemikalier kan priset ligga både något högre och något lägre, beroende på aktuella råvarupriser.

Och oavsett pris, de stora vinsterna för både klimatet och miljön får man på köpet.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Följ med i omställningen till en fossilfri kemiindustri

I dag är vi stolta över att kunna hållbarhetsmärka vår bioacetaldehyd – en viktig baskemikalie som används i allt från livsmedel och blöjor till målarfärg och plaster. När vår bioacetaldehyd ersätter fossila alternativ minskar den klimatpåverkan med upp till 50 procent.

Förnybara kemikalier är ett viktigt steg mot att göra kemiindustrin fossilfri och SEKAB är i dag det enda företaget i Europa som kan tillverka helgröna baskemikalier. Vi använder förnybar etanol, enbart förnybar energi och har en cirkulär produktionsprocess med avancerad biorening som kraftigt minskar påverkan på klimat och miljö.

Nu har etanolen som vi tillverkar vår bioacetaldehyd av fått certifieringen ISCC. Det garanterar att den är hållbar. I praktiken innebär certifieringen att:

• land och odlingsmarker har använts på ett ansvarsfullt sätt vid odling av grödor
• skog inte har skövlats för att ge plats åt odlingsmarker
• alla regler och lagar följs gällande mänskliga rättigheter, arbetskraft och markrättigheter
• det finns full spårbarhet genom leveranskedjan
• vi kan visa hur stor reduktionen av växthusgaser är.

Hållbarhetscertifieringen utfärdas av det oberoende organet International Sustainability & Carbon Certification (ISCC), som arbetar för en grön och levande planet.

För företag i kemiindustrin innebär hållbart certifierade baskemikalier flera möjligheter. Våra produkter kan hjälpa till att ta steget mot en cirkulär produktion med hållbara råvaror – och i förlängningen även hjälpa era kunder att leva hållbart.

Hör gärna av dig till mig, Mikael Jonsson, om du vill veta mer! Du når mig på 070-657 16 56 eller mikael.jonsson@sekab.com.

1 kommentar »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014