Vi förstärker med en ny affärsutvecklare

Den här veckan har vi glädjen att välkomna Sofia Winternell till vårt team på drivmedelssidan. Hon kommer närmast från BAE Systems Hägglunds och kommer att arbeta hos oss som affärsutvecklare och säljansvarig för det förnybara drivmedlet ED95.

Sofia_Winternell_s

Förstärkningen gör att vi får helt nya möjligheter att utveckla långsiktiga kundsamarbeten på lastbilssidan, för att få fler lastbilsåkerier att ställa om till mer klimatsmarta transporter. För det är ju så att vi måste minska transporternas klimatpåverkan, särskilt när det gäller tunga fordon.

Mellan 2000 och 2014 ökade lastbilarnas utsläpp med 3 procent, samtidigt som utsläppen från personbilar sjönk med 14 procent, visar den senaste statistiken från Trafikverket. Det är naturligtvis en utveckling som går åt helt fel håll, och fler lastbilar måste köra med förnybart bränsle istället för diesel.

En lastbil som kör på ED95 istället för diesel kan minska sin klimatpåverkan med nästan 90 procent. Därför är vi är faktiskt förvånade över att utvecklingen inte går snabbare åt rätt håll. Lösningarna för att ställa om till mer hållbara transporter finns här och nu, de är väl beprövade och tillgängliga.

En viktig del i Sofias arbete kommer vara att få fler åkerier och deras kunder att förstå de enorma fördelarna med biodrivmedel. Då kan vi bli fler som ställer krav politiken att sätta upp långsiktiga spelregler och tydliga incitament som kan snabba på utvecklingen.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Vi söker en ny medarbetare – Affärsutvecklare för biodrivmedlet ED95

Med etanolbränslet ED95 kan utsläppen av koldioxid från lastbilar minska med nästan 90 procent, jämfört med diesel.

Vi vill att fler åkerier och transportköpare ska upptäcka fördelarna med ED95. Det gäller inte minst möjligheterna att minska varutransporternas påverkan på klimatet. Därför söker vi nu en säljansvarig med inriktning på att utveckla nya affärsmöjligheter och skapa nya kundrelationer på lastbilssidan.

I arbetet ingår att kartlägga möjliga kunders och transportköpares behov av hållbara drivmedel.

Vår nya medarbetare kommer att arbeta med att bygga förtroendefulla relationer och skapa underlag för fler kunder.

Vi söker dej som har flera års erfarenhet av relationsbyggande försäljning och en högskoleexamen inom försäljning, marknad, ekonomi eller liknande. Är du tekniskt intresserad så är det naturligtvis ett plus.

Läs mer om tjänsten här.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Positivt att etanol för tunga fordon slipper höjd skatt

I förra veckan presenterade regeringen flera skatteförslag inför budgetpropositionen för 2016. Regeringens besked innehåller både goda och dåliga nyheter för möjligheterna att minska trafikens klimatpåverkan.

Skattehöjningarna på bensin och diesel kan leda till minskade koldioxidutsläpp, men effekten hade kunnat bli betydligt större om inte regeringen samtidigt tvingats höja skatten även på förnybara drivmedel.

Det förslag som regeringen nu lagt fram innebär skattehöjningar för flera förnybara drivmedel för att Sverige inte ska bryta mot EU:s regelverk. Vad som är positivt är att SEKAB:s etanoldrivmedel ED95 för lastbilar och bussar inte ska beröras av skattehöjningen. Tyvärr räcker inte detta för att Sverige ska kunna nå målet om en fossiloberoende fordonstrafik.

Bakgrunden är att EU:s statsstödsregler begränsar hur mycket lägre skatten får vara på biodrivmedel. Enligt regelverket får inte biodrivmedlen bli billigare än de fossila drivmedel som de konkurrerar med. Detta leder till nu alltså till skattehöjningar för de biodrivmedel som räknas som överkompenserade.

ED95 räknas dock inte som överkompenserat enligt Energimyndigheten. Av regeringens promemoria framgår i dag inte vad som kommer att gälla för ED95, men enligt Finansdepartementet är avsikten att enbart överkompenserade biodrivmedel ska beröras av skattehöjningen.  På SEKAB utgår vi därför ifrån att regeringen kommer att förtydliga i budgetpropositionen att den aviserade skattehöjningen inte gäller för ED95. Detta kommer vi också att betona i vårt remissvar till regeringen.

Marginalerna är små i åkeribranschen så för transportföretag som valt etanoldrivna fordon är det förstås välkommet att skatten på ED95 inte höjs. Men alla biodrivmedel som uppfyller hållbarhetskraven borde vara skattebefriade. Det är viktigt att svenska politiker arbetar aktivt för detta, både på hemmaplan och i EU.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Vi söker en affärsutvecklare med säljansvar för biodrivmedlet ED95

Med SEKAB:s förnybara etanolbränsle ED95 kan utsläppen av koldioxid från lastbilar minska med upp till 87 procent, jämfört med diesel.

Vi vill att fler åkerier och transportköpare ska upptäcka fördelarna med ED95. Det gäller inte minst de stora möjligheterna att minska varutransporternas påverkan på klimatet. Därför söker vi nu en säljansvarig med inriktning på att utveckla nya affärsmöjligheter och skapa nya kundrelationer på lastbilssidan.

I arbetet ingår att kartlägga möjliga kunders och transportköpares behov av hållbara drivmedel. Vår nya medarbetare kommer att arbeta med att bygga upp förtroendefulla relationer och att på lång sikt skapa underlag för fler kunder.

Till tjänsten söker vi dig som har flera års erfarenhet av relationsbyggande försäljning och en högskoleexamen inom försäljning, marknad, ekonomi eller motsvarande. Är du dessutom tekniskt intresserad så är det ett plus.

Läs mer om tjänsten som säljansvarig här»

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Välkommen tillbaka till SEKAB, Lena!

I dag välkomnar vi på SEKAB en ny kollega –  Lena Nordgren som vi har anställt som expert på biodrivmedel. Med sina djupa kunskaper om hållbar utveckling och förnybara drivmedel kommer hon att bli en viktig medarbetare i teamet som arbetar med vårt etanoldrivmedel ED95 för tunga fordon som bussar och lastbilar.

Lena Nordgrens ansikte är välbekant för många av oss på SEKAB. Hon har tidigare arbetat inom koncernen, senast på SEKAB E-Technology AB. I tio års tid har hon jobbat aktivt för utvecklingen av framtidens biodrivmedel i Sverige och Europa, bland annat som vd för BioAlcohol Fuel Foundation, BAFF, mellan 2008 och 2010.

Dessutom har Lena Nordgren varit delprojektledare inom den hittills största utvärdering som gjorts av etanol som drivmedel. Hennes arbete pågick under fyra år, inom ramen för det delvis EU-finansierade BEST-projektet med deltagare från åtta länder.

Jag är säker på att Lena Nordgren, som också har stor erfarenhet av att arrangera internationella konferenser om hållbarhetsfrågor, kommer att bidra till att fler transportföretag inser fördelarna med att använda ED95-drivna fordon. Att fler lastbilar och bussar drivs med etanol i framtiden ligger i hela samhällets intresse eftersom det är ett viktigt bidrag till att minska beroendet av fossila drivmedel.
Fungerande transporter av varor och människor är helt nödvändiga, men transporternas miljöpåverkan måste minskas. Etanolen har en viktig roll att spela om regeringens mål om en fossilfri fordonsflotta år 2030 ska kunna uppnås.

På SEKAB har vi i 25 års tid arbetat med biodrivmedlet ED95 som till 95 procent består av etanol och används i anpassade dieselmotorer. Genom att köra på ED95 i stället för diesel är det möjligt att kraftigt minska utsläppen av fossil koldioxid från bussar och lastbilar. Även utsläppen av skadliga partiklar i luften kan minskas betydligt. Med ED95 är också energieffektiviteten lika hög som om motorn hade körts på diesel.

Många har redan insett miljö- och hälsofördelarna med etanoldrift. I dag finns mer än 800 tunga etanolfordon runt om i Sverige och min förhoppning är att det kommer att bli många fler de närmaste åren. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med Lena Nordgren för att nå det målet. Så Lena: varmt välkommen tillbaka till SEKAB!

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Nya möjligheter till krav i upphandlingar – stopp för de sämsta drivmedlen

”Offentliga upphandlare ska kunna kräva att bolag som vill vara med och leverera fossila drivmedel inte utvinner dessa från oljesand, tjärsand, skiffergas, skifferolja eller syntetisk olja från kol” skriver Miljöstyrningsrådet i ett pressmeddelande. Det här är välkomna nyheter när vi ser länder som USA och Kanada storsatsa på särskilt miljövidriga metoder för att utvinna drivmedel på nya sätt ur till exempel skifferlager.

Offentliga upphandlare ska helt enkelt inte av upphandlingstekniska skäl tvingas köpa ännu sämre alternativ än traditionella fossila drivmedel. Det vi får hoppas på är att dessa drivmedel nu inte når privatkonsumenter, utan att utvecklingen mot mer miljövänliga drivmedel fortsätter.

Tabellen nedan kommer från ett av Miljöstyrningsrådets dokument och visar tydligt hur mycket högre utsläppen blir i produktionsledet för de alternativ vissa länder och producenter ser som framtiden. Jämförelsevis släpper den E85 vi idag har i pumparna i Sverige ut ungefär hälften av vad ren bensin gör, alltså hälften av ett av de nedre magentafärgade blocken i staplarna.

2 kommentarer »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Peak car – en till variabel att räkna med?

Peak oil, alltså den punkt där produktionen av olja når sin kulmen och börjar minska, är ett enormt diskussionsområde där många stora internationella (och svenska) forskare ägnar all sin tid. Det krävs, eftersom hela världen äter ur grytorna – den minskande tillgången på olja (och kol och gas) som råvara och energikälla kommer att ställa till stora problem för oss.

Christer Ljungberg är trafik- samhällsplanerare och skriver i sin blogg om begreppet Peak car, ett fortfarande relativt okänt begrepp och fenomen. Kort sagt innebär det att bilanvändandet har passerat sitt maximum i västvärlden och att bilägandet minskar bland yngre. Man tar körkort allt senare och de som tar körkort sent kör dessutom mindre än andra.

Enligt Christer Ljungberg kan modern teknik ha ett finger med i spelet. Det finns idag ett enormt utbud av ”nödvändiga” prylar att lägga pengarna på än i tider då bilåkandet var viktigare. Resvanorna ser dessutom annorlunda ut idag och han menar att möjligheterna att använda just teknik som smartphones och surfplattor på tåget gör det till ett attraktivt alternativ jämfört med bilen. Kanske har nya mobila arbetsvanor också ett finger med i spelet.

Vad betyder då detta? Jo, en till aspekt att räkna med i framtiden som i allt väsentligt är positivt – en hela tiden minskande tillgång på fossil bensin och diesel med ökande priser till följd måste mötas med mindre bilåkande och med hållbara biodrivmedel.

Minskar bilåkandet så lyfter vi förstås på hatten och tackar vi för det. Sedan fortsätter vi vårt arbete för att öka andelen hållbara och klimatvänliga drivmedel på marknaden.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Andra generationens ED95 – Kyl & Frysexpressen vet att det funkar

Vi på SEKAB producerar som du kanske känner till ED95, ett drivmedel baserat på etanol för modifierade dieselmotorer. Vad du kanske inte känner till är att vi säljer den här produkten även i en premiumversion, som tillverkas av hundra procent andra generationens etanol.

Den här etanolen tillverkas sedan över hundra år här i Domsjöregionen av restprodukter från papperstillverkningen. Idag har vi inte längre pappersbruk i den bemärkelsen, pappersbruken har vuxit till rena bioraffinaderier där ved förädlas till många olika produkter som viskos, papper och annat – och alltså även etanol. Den här etanolen har bästa tänkbara klimategenskaper och ger en besparing på upp emot 80 procent jämfört med diesel.

En av de kunder som köper ED95 från andra generationens etanol av SEKAB är Kyl & Frysexpressen, ett transportföretag som kör åt alla de stora dagligvarukedjorna. Vi har gjort en film där deras administrativa chef Robert Barkensjö berättar mer om satsningen på ED95 och du får även träffa Jonas Strömberg, som arbetar på Scania Sustainable Solutions – han berättar mer om Scanias arbete med etanol i tunga transportfordon.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

SEKAB:s ED95 driver lastbilar i Paris

Runt om i världen öppnar människorna ögonen för ED95, vårt etanoldrivmedel för tunga fordon, och Scanias etanolbussar och lastbilar. Alldeles nyligen började tunga etanolfordon rulla i Frankrike, två lastbilar i Paris och en buss i Reims i provinsen Champagne-Ardenne.

ED95 är utvecklat av SEKAB i samarbete med Scania för att driva anpassade dieselmotorer och väcker intresse på många håll i världen, inte minst i Brasilianska São Paolo och i Bankok.

Är du vass på franska kan du läsa direkt på Scanias projektsida Je roule propre, ”Jag rullar rent”, eller så låter du Google översätta texten åt dig.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Etanolbussar i Bangkok drivs med ED95

I måndags rapporterade Bangkok Post om stadens projekt med etanolbussar från Scania, bussar som drivs med ED95. I tolvmiljonersstaden Bangkok satsar man på etanolbussar av två orsaker – dels den stora miljönyttan vad gäller utsläpp av CO2, partiklar och kväveoxider, men också för att etanolproduktion kan skapa många arbetstillfällen. Så småningom är det också möjligt att tillsatsen som krävs för att förvandla ren etanol till ED95 tillverkas lokalt på licens.

Nyligen nådde urbaniseringen i världen en brytpunkt – 51,3 procent av Kinas befolkning bor nu i städer. Trenden är global och även om den har pågått väldigt länge här i Sverige, så är det en utveckling som fortfarande ger effekter. Befolkningsutvecklingen placerar en allt större del av svenskarna och resten av världens människor i städer.

Många människor som bor tätt kräver stora mängder transporter av både människor och gods, vilket står för en allt större del av utsläppen av fossil koldioxid. Effektivare och mer miljövänliga transporter är en nödvändighet för framtiden, och det pågår många satsningar på att miljöanpassa åtminstone delar av transportväsendet runt om i världen.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014