SEKAB ÄR EN AV EUROPAS LEDANDE ETANOLAKTÖRER

I Domsjö utanför Örnsköldsvik, mitt i de norrländska skogarna, finns den svenska kemiindustrins vagga. Det är också här som SEKAB har sina rötter.

 
I Domsjö utanför Örnsköldsvik, mitt i de norrländska skogarna, finns den svenska kemiindustrins vagga. Det är också här som SEKAB har sina rötter.

Nio av tio kan tänka sig längre leveranstid om det gynnar klimatet

Dec 20, 2017

De allra flesta, 86 procent, kan tänka sig att vänta minst en dag extra på en vara som köpts på nätet om de vet att leveransen sker klimatsmart. Det visar en ny Sifoundersökning som SEKAB låtit göra. Kortare leveranstid är den främsta anledningen till att varor transporteras med flyg.

– Om fler varor levererades med klimatsmarta lastbilar istället för med flyg skulle transporternas klimatpåverkan minska rejält. Därför är det positivt att så många konsumenter kan tänka sig att vänta någon dag extra för klimatets skull, säger Lena Nordgren, biodrivmedelsexpert på etanolföretaget SEKAB.

I undersökningen svarar totalt 86 procent av de intervjuade svenskarna att de kan tänka sig att vänta minst en dag längre på sina internetbeställningar. Var tredje, 31 procent, kan tänka sig att vänta så länge som fem dagar extra, medan 7 procent uppger att de inte accepterar en längre leveranstid.

I dag fraktas internetvaror från hela världen med flyg och i stort sett alla flygresor sker med fossilt bränsle med hög klimatpåverkan. Ju fler transporter som görs med lastbilar tankade på förnybara drivmedel, desto snabbare kan koldioxidutsläppen minska. Till exempel minskar SEKAB:s etanolbränsle ED95 utsläppen från lastbilar med upp till 90 procent, jämfört med om de skulle körts på fossil diesel.

– För att nå målet om ett fossilfritt Sverige måste förnybara biodrivmedel som ED95 användas mer än i dag. Konsumenterna visar tydligt ett stort engagemang för klimatet, nu måste näthandelsföretagen och andra transportköpare också ställa högre krav på mer klimatsmarta leveranser, säger Lena Nordgren.

Drivmedlet ED95 består till 95 procent av etanol och används i lastbilar och bussar med anpassade motorer. Det innebär att ED95 ger en garanterad övergång till hållbara transporter då lastbilen alltid tankar förnybart.

För mer information:
Lena Nordgren, biodrivmedelsexpert, SEKAB Biofuels & Chemicals, 070-589 64 41, lena.nordgren@sekab.com

Kristina Nilsson, kommunikationschef, SEKAB Biofuels & Chemicals, 070‑274 99 01, kristina.nilsson@sekab.com

Fakta om SEKAB:s undersökning
Undersökningen genomfördes av Sifo den 4–17 december 2017. Följande fråga ställdes till 1 000 svenskar online: ”Hur mycket längre leveranstid kan du tänka dig att acceptera när du handlar på nätet om du vet att leveransen sker med minsta möjliga klimatpåverkan?”. 7 procent svarade ”en dag”, 20 procent svarade ”två dagar”, 22 procent svarade ”tre dagar”, 6 procent svarade ”fyra dagar” och 31 procent svarade ”fem dagar”. 7 procent svarade ”jag accepterar ingen längre leveranstid” och 8 procent svarade ”tveksam, vet ej”.

Följ oss på:
www.sekab.se
blogg.sekab.com
facebook.com/SEKAB.AB
twitter.com/SEKABcom
www.mynewsdesk.com/se/sekab

 • Mediakontakt

  Kristina Nilsson
  Kristina Nilsson

  PR och Kommunikationsansvarig
  Telefon: +46 (0)660-793 71
  Mobil: +46 (0)70-274 99 01
  kristina.nilsson@sekab.com