2 x Peak Oil

Peak Oil, oljeproduktionstoppen, är ett hett ämne i debatten just nu. Kjell Aleklett – Mr Peak Oil själv – skrev i dagarna på DN Debatt att den nuvarande energipolitiken kommer att leda till dieselbrist, ett ämne vi och andra har varit inne på själva. Hans bok Peeking at Peak Oil släpps nu i månadsskiftet – det ska bli spännande att se frukterna av det enorma jobb som Aleklett har gjort på det här området.

I Dagens Industri kan vi läsa att konsultfirman Sweco ska satsa på Peak Oil genom att ha en speciellt anställd Peak Oil-konsult, närmare bestämt Gustav Krantz, som tidigare har arbetat med förnybara drivmedel på Energimyndigheten.

Att Sweco nu bedömer att det går att sälja tjänster för att förbereda företag för en minskande tillgång på olja är väldigt intressant. Det betyder att frågan har lämnat forskarvärlden och miljörörelsen och nu tagit plats i näringslivet. Det här är verkligen på tiden, eftersom Peak Oil enligt Internationella energirådet, IEA, inträffade redan 2006.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »  |  

Kommentera inlägget

*

*Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014