Etanolbilsägarna minskar utsläppen av klimatgaser

Energimyndigheten presenterade nyligen en sammanställning av de biodrivmedel som använts i Sverige under 2011 och kan visa på en stor minskning av klimatpåverkande utsläpp under året.

De som hade E85 i tanken släppte till exempel ut hälften så mycket klimatgaser som om de hade tankat bensin. Det här är väldigt bra siffror och ett tungt argument mot den som hänger fast vid gamla myter om etanolen. Både här och där lever olika missuppfattningar om etanol kvar, till exempel att det skulle gå åt mer energi att producera den än man får ut. Det stämmer naturligtvis absolut inte för den etanol vi använder här i Sverige och frågan är om det finns sådan etanol kvar i världen över huvud taget, eftersom det skulle förutsätta väldigt låga petroleumpriser.

Att RME, rapsmetylester, visar upp svaga siffror och ofta inte når upp till certifieringskravet på en besparing av fossil CO2 med 35 procent är både tråkigt och oroväckande. Det är ett biodrivmedel som många satt stora förhoppningar till.

I energimyndighetens rapport konstateras också att råvarorna till våra biodrivmedel under 2011 främst kom från Europa och att inga av de rapporterade råvarorna har odlats i Afrika. Vi kan enligt rapporten vara säkra på att inga biodrivmedel i Sverige har bidragit till landgrabbing. Det här är en intressant diskussion, eftersom den indirekt hävdar att produkter från Afrika per definition är problematiska. Med den argumentationen kan vi lika gärna stoppa all handel med utvecklingsländer.

Att vi handlar med Afrika är mycket viktigt för att lyfta kontinentens ekonomier. Det finns bra förutsättningar för att odla grödor för biobränslen på flera håll i Afrika och det är en produkt resten av världen vill ha.  Man måste våga se möjligheterna med här frågan och ändå möta riskerna.

Läs rapporten Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen under 2011 här.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »  |  

Kommentera inlägget

*

*Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014