EU-kommissionen: Inga fossilbränsledrivna fordon i europeiska städer år 2050

Vi har hittat en intressant nyhet om EU:s planer för att sänka utsläppen av växthusgaser. På måndag (2011-03-28) publicerar Europeiska Kommissionen ett white paper med en transportplan för EU. Redan nu har EurActiv tagit del av planen som innehåller nya långsiktiga målsättningar för att minska utsläppen av växthusgaser och förbättra miljön i städer. Idag kommer en fjärdedel av EU:s koldioxidutsläpp från transporter och transportsektorn står för hela 73 procent av all oljeförbrukning inom EU.

Transportplanen innehåller åtgärder för att halvera användningen av bensin- och dieseldrivna fordon i stadsmiljö i EU år 2030, för att slutligen år 2050 ha fasat ut dem helt från urbana miljöer. Detta är delmål för att uppnå det tidigare uppsatta mer övergripande målet att sänka koldioxidutsläppen från transporter med 60 procent till år 2050.

Planerade åtgärder för att lyckas med det här är bland annat skatter, främjandet av alternativa transportsystem och upprättande av en effektiv infrastruktur för olika sorters miljöbilar. Läs mer på EurActivs sida.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »  |  

Kommentera inlägget

*

*Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014