EU-möte för minskat beroende av fossil energi

”För att vi ska kunna minska utsläppen av växthusgaser med 80-95 procent fram till 2050 behövs en revolution av våra energisystem som måste börja nu”, det sade EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso när EU:s ledare träffades för att diskutera energifrågor i fredags.
270 miljarder euro för bensin och 40 miljarder euro för gas lämnar enligt Reuters EU varje år, en summa som man hoppas kunna få ner genom att jobba hårdare för att stimulera övergången till förnybara energikällor samtidigt som man försöker nå klimatmålen.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »  |  

Kommentera inlägget

*

*Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014