Fel beslut om biodrivmedel hotar klimatet

Julen närmar sig och det är förväntningarnas tid för många. För biodrivmedelsbranschen, och även för bussbolag och åkerier, är det i år också en osäkerhetens tid. Vilka spelregler kommer vi att ha att hålla oss till framöver?

Just nu pågår ett intensivt arbete med att ta fram ett förslag till nytt regelverk för biodrivmedel i Sverige. Frågetecknen inför framtiden är många och vi befinner oss dessutom i ett politiskt instabilt läge där vi står inför ett extraval i mars. Risken är att frågan om regler för biodrivmedel hamnar i skymundan när politikerna fokuserar på andra frågor som jobb, vård och skola. Samtidigt är detta en fråga som behöver hanteras och avgöras snabbt eftersom det nuvarande regelverket upphör att gälla den 31 december 2015.

De nuvarande reglerna måste ersättas och därmed behöver regeringen, oavsett politisk färg, ta fram ett förslag till regelverk så snart som möjligt. Risken är tyvärr att tidsbristen gör att beslutet blir förhastat, vilket i värsta fall kan få allvarliga konsekvenser för användningen av biodrivmedel i Sverige och för våra möjligheter att bromsa klimatförändringarna.

För att vi kraftigt ska kunna minska den tunga trafikens påverkan på klimatet behöver höginblandade biodrivmedel som etanolbränslet ED95 även i fortsättningen vara skattebefriade. För att möjliggöra det är det viktigt att de höginblandade drivmedlen hanteras utanför ett eventuellt system med kvotplikt.

Ett beslut med fel inriktning riskerar att slå hårt mot de höginblandade biodrivmedlen. Ska vi nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 har höginblandade biodrivmedel en oerhört viktig roll att spela. Låginblandning av biodrivmedel i bensin och diesel kommer helt enkelt inte att räcka till.

Etanoldrivmedlet ED95 som används i lastbilar och bussar är ett biodrivmedel som inte är ekonomiskt överkompenserat med dagens regelverk.  Det visar Energimyndighetens övervakningsrapport som lades fram i slutet av november. ED95 är ett drivmedel som med den mest klimateffektiva etanolen redan i dag kan minska utsläppen av koldioxid med hela 87 procent, jämfört med diesel.

Vågar Sveriges politiker stå upp mot EU och arbeta för fortsatt skattebefrielse för de höginblandade alternativen som till exempel ED95? Jag hoppas verkligen det – för klimatets skull.

Jag önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »  |  

Kommentera inlägget

*

*Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014