Hur spårbara är de fossila drivmedlen?

I början av januari skrev vi om att vi på SEKAB fick Sveriges första hållbarhetsbesked för våra drivmedel, ett certifikat som gör att våra kunder kan vara säkra på att drivmedlen de köper från oss verkligen är hållbara. Vi är förstås mycket stolta.

Hållbarhetsbeskeden uppmärksammades i en intervju med Eva Sunnerstedt på Stockholms stads miljöförvaltning i Sveriges Radio, där hon berättar om hur svårt det är att följa produktionskedjan bakåt när det rör fossila produkter. Av den orsaken har Stockholms stad och ett antal andra kommuner gått samman för att ha bättre möjligheter att ställa krav på de drivmedel de köper in.

Tillgängliga biodrivmedel har granskats hårt i medierna under många år, med allt rätt. Att kunder inte har en aning om varifrån fossila råvaror kommer betyder inte att samma sak måste gälla en nyare produktgren. Vi i branschen har möjligheten att följa upp produktionen på ett bra sätt för att få en så hållbar produkt som möjligt utifrån de förutsättningar som finns.

Ett hållbarhetsbesked för fossila drivmedel och råvaror är förstås inte aktuellt, men bättre spårbarhet vore väldigt välkommet till att börja med.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »  |  

Kommentera inlägget

*

*Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014