Klimatet behöver alla hållbara biodrivmedel

Tidigare i veckan beslutade EU-parlamentets miljöutskott om nya regler för biodrivmedel. Regelverket har diskuterats i flera år och en av de frågor som stötts och blötts är hur stor andel av transporterna inom EU som ska få drivas med biodrivmedel baserade på grödor som vete och raps.

Resultatet av omröstningen är att gränsen för andelen så kallade första generationens biodrivmedel sätts till 7 procent inom hela unionen. Det är en kompromiss som betyder att användningen av förnybara drivmedel åtminstone kan fortsätta. Samtidigt finns en risk för att taket på 7 procent får en bromsande effekt på den totala användningen av biodrivmedel inom EU. Jämfört med tidigare, mer restriktiva, förslag innebär ändå veckans beslut större möjligheter att nå målet om att 10 procent av energin i EU:s transportsektor ska vara förnybar 2020 – ett mål som Sverige redan har uppnått och överträffat.

Bakgrunden till EU:s begränsningsregel är en debatt om användningen av åkermark för att producera grödor till biodrivmedel. Den diskussionen är viktig, men får ofta alltför stora proportioner. För att kunna ersätta fossila drivmedel med förnybara och minska transporternas klimatpåverkan spelar första generationens biodrivmedel en viktig roll. Det finns stora markområden i världen som kan användas för grödor till biodrivmedel som etanol, utan att hamna i konflikt med livsmedelsförsörjningen. Det finns i dag också tydliga hållbarhetskriterier som ska följas vid produktionen av biodrivmedel.

Självklart ska utvecklingen av framtidens biodrivmedel fortsätta och också stimuleras. Inte minst vi på SEKAB arbetar intensivt med att utveckla metoder för att producera andra generationens etanol av restprodukter från jordbruket och skogsbruket. Men än så länge är volymerna små och det huvudsakliga alternativet till grödebaserade biodrivmedel är i dag tyvärr inte andra generationens biodrivmedel, utan bensin och diesel.

De biodrivmedel som finns tillgängliga i dag kan redan nu kraftigt minska utsläppen från exempelvis tunga transporter. SEKAB:s etanoldrivmedel för lastbilar och bussar, ED95, är väl beprövat och minskar i dag utsläppen av koldioxid med 68 procent jämfört med diesel. När Stockholms stad i början av året utvärderade sitt miljölastbilsprojekt CleanTruck hade ED95 bäst klimatprestanda av de jämförda alternativen.

Utsläppsminskningen är alltså redan betydande, och med andra generationens etanol i tanken blir den ännu större. När vår mest klimateffektiva etanol används i ED95 blir utsläppsminskningen hela 87 procent, men tyvärr räcker den etanolen ännu inte till alla som vill göra en större insats för klimatet.

Det är positivt att EU-parlamentets miljöutskott, om än med begränsningar, nu har kommit fram till en kompromiss så att vi i biodrivmedelsbranschen vet vilka förutsättningar som gäller fram till 2020. Allt annat hade varit att göra klimatet en björntjänst.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »  |  

Kommentera inlägget

*

*Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014