Nu händer det – SEKAB:s egen teknik blir internationell

Det kittlar lite extra i magen nuförtiden, och det har det gjort i drygt ett år. Orsaken är att företaget Kanteleen Voima kontaktade oss på SEKAB för drygt ett år sedan för att de ville vara en del av omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Kanteleen Voima är en elproducent, som bland annat driver ett kraftverk i Haapavesi i norra Finland. Kraftverket i Haapavesi producerar i dag el genom att eldas med torv, en fossilfri råvara som dock inte är förnybar. Kanteleen Voima kontaktade oss för att de vill bygga ett bioraffinaderi i anslutning till kraftverket i Haapavesi. Det skulle slå två flugor i en smäll: dels producera biodrivmedel till bilar, dels ersätta torven med ett förnybart bränsle.

Varför vände sig Kanteleen Voima till oss på SEKAB? Därför att vår teknik CelluApp möjliggör fraktionering av cellulosa från vedråvara till socker och lignin. Dessa produkter kan sedan förädlas vidare. Sockret kan till exempel omvandlas till etanol och bli biobränsle för bilar eller flygplan, men det kan också användas i kemiindustrin. CelluApp är med andra ord det första steget i en kedja där fossila produkter kan ersättas med förnybara.

Det som är unikt med SEKAB:s kunskap och CelluApp är framför allt att vi kan fraktionera cellulosan i barrved, det är vi ensamma om i världen. Därmed har vi en lösning som kan utnyttja restprodukter från skogsindustrin i hela barrskogsbältet.

Bioraffinaderiet som Kanteleen Voima vill bygga heter Nordfuel. Planen är att det ska öppna 2021. Då ska det producera bland annat bioetanol, biogas, lignin som ska ersätta torven i kraftverket och även gödsel. Och det är inga små kvantiteter:

• 65 000 ton bioetanol per år, motsvarande 400 000 bilars förbrukning av bränslet E10
• 250 gigawattimmar biogas per år, motsvarande 30 000 bilars förbrukning
• 230 000 ton lignin per år
• 64 000 ton gödsel per år

Sedan knappt en månad tillbaka testkör vi nu CelluApp i demonstrationsskala här i Örnsköldsvik, med den råvara som är tänkt att användas i Nordfuel. Det ser mycket lovande ut. Med andra ord är vi inte långt från att SEKAB:s egenutvecklade teknik för första gången börjar användas i en fullskaleanläggning.

Förhoppningsvis blir Nordfuel det skyltfönster som gör att fler bioraffinaderier startar runtom i världen. Då kan SEKAB:s bidrag till utfasningen av fossila råvaror verkligen ta fart!

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »  |  

En kommentar till Nu händer det – SEKAB:s egen teknik blir internationell

 1. Roligt att höra och här nedan kommer ett klarläggande om torv.

  Torv klassificeras i Sverige som långsamt förnyelsebart Torvens roll for klimatet är komplex och omdebatterad.

  En orörd myrmark släpper ut stora mängder metan som är en mycket potent växthusgas 30-50 ggr starkare än koldioxid. Mängden metan som släpps ut kan variera starkt både inom och mellan olika myrmarker. Att ta bort dessa utsläpp av metan genom torv brytning är alltså positivt för klimatet.

  Om vi bryter torv och eldar det så frigör vi kol som lagrats under tusentals år men förespråkarna hävdar att så länge nybildningen av torv är större än den torv som bryts så är det hållbart och förnybart.

  Med fossila kolreserver som kol olja och gas så har vi miljoner års perspektiv med torv tusentals år perspektiv och med biobränslen 30-100 års perspektiv. Tidsperspektivet har alltså stor betydelse för om vi ska betrakta det som fossilt eller förnybart.

  Utifrån tidsperspektivet ovan klassas torven i Sverige som långsamt förnyelsebar medans den klassas som fossil i många EU länder. Forskarna är inte överens torvens om hur torvens klimatnytta ska beräknas

  Min personliga åsikt är att vi kan bryta torv i Sverige med viss återhållsamhet (vi bryter idag bara någon liten procent av den totala tillväxten av torv) men i andra länder kanske den ska lämnas orörd. Torv är positivt vid sameldning med trädbränsle och ger mindre slitage och underhåll hos värmeverken.
  Detta är ett svårt område och det är lätt att gå ner sig och fastna i en myr.

  Magnus Matisons/BioFuel Region

Kommentera inlägget

*

*Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014