SEKAB medverkar i nationellt kunskapscentrum

Etanolpiloten nattetid

Vi på SEKAB deltar tillsammans med en rad andra aktörer inom förnybar energi i ett nystartat kunskapscentrum som kallas F3 efter de tre inledande f:en i fossile free fuels. Tanken med satsningen är till en del att hjälpa till och stödja olika forskningsprojekt, men även att ta fram material så att bland andra politiker kan fatta väl underbyggda beslut i dessa frågor. Vi på SEKAB tror att detta är mycket viktigt.

F3:s styrelse består av företrädare för de universitet och högskolor som deltar i satsningen, och en av dem är Pål Börjesson, docent i  Miljö- och energisystem vid Lunds tekniska högskola. Här kan du höra honom berätta om f3.

Pål Börjesson, Lunds universitet, berättar om F3 by SEKAB

De som deltar i projektet är Chalmers tekniska högskola, Chalmers Industriteknik, Energimyndigheten, E.ON Sverige, Göteborg Energi, Innventia, IVL Svenska Miljöinstitutet, Kungliga tekniska högskolan, Lunds tekniska högskola, Perstorp, Preem, Scania, Sekab E-technology, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå universitet, Volvo Technology och Västra Götalandsregionen. Här kan du läsa hela pressmeddelandet om F3.

Pål Börjesson berättade förresten för oss om den Livscykelanalys av svenska biodrivmedel som han skrivit tillsammans med Linda Tufvesson och Mikael Lantz och som kom ut i maj förra året. Den intervjun kan du se här.

Kristina Nilsson

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »  |  

Kommentera inlägget

*

*Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014