Supermiljöbilspremien en felsatsning av regeringen

I budgetpropositionen 2012 föreslår nu regeringen att 200 miljoner under de tre kommande åren ska satsas på supermiljöbilspremien. Som vi tidigare har varit inne på här på SEKAB-bloggen så vänder vi oss mot prioritering som innebär ett ensidigt gynnande av ett speciellt teknikval när det gäller fordon. Elbilarna är vinnarna i förslaget, men hur morgondagens blandning av förnybar energi kommer att vara sammansatt vet ingen.

Myndigheterna bör satsa på att fossila drivmedel och el som är kolkraftsprocuerad ska ersättas – inte att gynna specifika val inom fordonstekniken. Som vi också har nämnt här på bloggen anser även Konkurrensverket att det nedsatta förmånsvärdet snedvrider konkurrensen mellan biodrivmedlen.

 

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »  |  

Kommentera inlägget

*

*Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014