Vad säger energiministern om biodrivmedel i morgon?

Det finns en bred politisk enighet i Sverige om att koldioxidutsläppen från trafiken måste minska. Trots detta råder osäkerhet om de framtida skattereglerna för biodrivmedel. Ett viktigt skäl till det är att EU-regler står i vägen för styrmedel som kan stimulera användningen av förnybara alternativ.

I morgon kan vi kanske få en indikation om hur regeringen vill tackla frågorna framöver. Riksdagsledamoten Rickard Nordin (C) har ställt frågor till energiministern Ibrahim Baylan (S) som tas upp vid riksdagens interpellationsdebatt i morgon. Frågorna som Rickard Nordin vill att ministern svarar på är:

  • Vilka styrmedel för biodrivmedel kommer att gälla från den 1 januari 2016?
  • Hur ska långsiktiga förutsättningar skapas för klimateffektiva biodrivmedel?
  • Vad är regeringens plan för att minska transportsektorns fossiloberoende?

Vi är många inom biodrivmedelsbranschen som är spända på att höra energiministerns svar.  Men frågan är vilka besked Ibrahim Baylan kan ge i morgon.

EU:s statsstödsregler tillåter inte att biodrivmedel får skattelättnader som gör att de blir billigare än de fossila drivmedel som de konkurrerar med. Detta riskerar att slå hårt mot drivmedel som räknas som ”överkompenserade” och därför kan komma att drabbas av skattehöjningar från årsskiftet. Dessutom har EU ifrågasatt att den svenska koldioxidskatten bara tas ut på fossila drivmedel och inte på biodrivmedel.

Problemet med överkompensation gäller inte SEKAB:s biodrivmedel för bussar och lastbilar, ED95, eftersom detta inte är eller har varit överkompenserat. På SEKAB är vi ändå oroade över regelverket, eftersom en skattebefrielse för höginblandade biodrivmedel är avgörande för att utsläppen från trafiken ska minska.

I den starkt konkurrensutsatta åkeribranschen är det viktigt med långsiktiga spelregler och tydliga incitament för att fler företag ska investera i fordon som drivs med förnybara drivmedel. Alla förnybara drivmedel som uppfyller hållbarhetskraven borde vara skattebefriade för att snabba på omställningen till en fossiloberoende fordonstrafik.

Frågan är om Sveriges politiker klarar av att stå upp mot EU och arbeta aktivt för en fortsatt skattebefrielse för höginblandade biodrivmedel som ED95. Vilka svar kan vi vänta oss av energiministern i morgon?

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »  |  

Kommentera inlägget

*

*Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014