Vad sägs egentligen om biodrivmedel i Miljömålsberedningens strategi?

Förra veckan var det slutligen dags för Miljömålsberedningen med Anders Wijkman i spetsen att överlämna sin klimatstrategi till regeringen. Tyvärr innehöll den inte några större nyheter kring biodrivmedel.

Först och främst kan jag bara instämma i att regeringen så snabbt som möjligt bör föreslå regler som ger långsiktigare och stabilare villkor för biodrivmedel. Det är något jag ofta lyfter här på bloggen – för det krävs för att både åkare och aktörer som SEKAB ska kunna och våga satsa på förnybart.

Det gläder mig också att Miljömålsberedningen förordar en offensiv strategi för att Sverige ska gå över till en bioekonomi. De konstaterar att svajigheterna på biodrivmedelsmarknaden har hämmat investeringar i avancerade biodrivmedel, något som vi aktörer har sett tydligt. En sådan strategi måste vara långsiktig och sträcka sig över flera mandatperioder. Först då kan marknaden stabiliseras.

Annars är det mycket i förslaget som känns igen. Beredningen menar att regeringen bör driva ett proaktivt arbete inom EU för att möjliggöra en skattepolitik som straffar utsläpp av växthusgaser och stöttar det förnybara. Vi är många som länge har önskat just detta. Låt oss hoppas att en bättre dialog inom EU blir verklighet snarast möjligt!

Huvudspåret i förslaget är att införa ett kvot- eller reduktionspliktsystem. Det är bra att de framhåller att en sådan tänkbar reform i så fall måste ta hänsyn till hur försäljningen av höginblandade biodrivmedel kan säkras. Personligen hade jag tyckt att det vore intressant att höra hur beredningen resonerar om möjligheterna att minska transportutsläppen med 70 procent om man inte lyckas med att införa ett kvot- eller reduktionspliktsystem. Tyvärr saknas en sådan analys.

För att minska trafikens klimatutsläpp sätts förstås ett stort hopp också till eldrift. Men, som beredningen skriver, en ökad andel biodrivmedel är nödvändigt för att klara en snabb omställning. Och för långväga lastbilstransporter, flyg, sjöfart och för arbetsmaskiner kommer biodrivmedel behövas även i ett längre perspektiv.

Nu ser jag fram emot att följa svallvågorna av förslaget. Vill ni diskutera vidare med mig finns jag på Twitter.

@NordgrenLena på Twitter

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »  |  

5 kommentarer till Vad sägs egentligen om biodrivmedel i Miljömålsberedningens strategi?

 1. När jag köpte min bil, tankade jag endast etanol. Förra året fick jag höra av en person som arbetade som miljöansvarig på sin arbetsplats att vi importerade etanolen. Min tanke när jag köpte bilen var att det var miljövänligt, tillverkades i Sverige av restprodukter från jord- skogsbruk. Att då få höra att den etanol jag tankade gjordes av regnskog. Regn skogen som är globalt viktig. Jag sökte på internet men hittade inget som motsade den senare uppgiften. Jag kände mig lurad och besviken och övergick till bensin.

  • Hej, tråkigt att höra att du övergått till bensin men bra att du tar upp frågeställningen. I Sverige säljs både importerad och svensktillverkad etanol och varenda liter uppfyller det, av EU godkända certifieringssystem som tar hänsyn till både miljöaspekter och sociala förhållanden. Detta certifieringssystem säkerställer bland annat att tillverkningsprocessen är strikt kontrollerad och att hänsyn är tagen till att sockerrör som sen blir till etanol och socker inte odlas på mark som skulle kunna vara regnskog istället. Du kan med andra ord känna dig trygg att all den etanol du tankar är både kontrollerad och klimatsmart till skillnad mot de fossila alternativens brist på krav om ursprung och klimatnytta. Energimyndigheten hanterar övervakningen av våra biodrivmedel, gå gärna in där och läs mer: http://www.energimyndigheten.se/fornybart/hallbarhetskriterier/hallbarhetslagen/

 2. Man pratar i dag om att man måste använda gifter och gödningsmedel i framställningen av spannmål för att få tillräckligt med spannmål till mat. Om man inte använder dessa medel så räcker inte odlingsarealerna till för framställningen av mat. Hur kan det då vara försvarbart att odla spannmål till etanoltillverkningen. Nu kanske jag har gamla siffror, men om det går åt 840 000 hektar mark, för att odla spannmål (ca 1,8 miljoner ton) till etanol för en årsförbrukning. Det känns som att om värnar miljön på ett område är det tillåtet att strunta i den på andra områden. Man använder gifter och gödningsmedel i dag så att jordarna blir helt sterila, det växer inget utan gödningsmedel. Det man inte heller pratar om är att konstgödning tillverkas av petroleumprodukter.

  • Det blev fel i beräkningen, det ska vara det går åt 567000 ton och det behövs ca 103100 ha.

  • Vad roligt att du följer min blogg och har intresse av dessa frågor. Vi behöver minska klimatpåverkan och hållbara biodrivmedel har en viktig roll att spela för att vi ska kunna nå en fossiloberoende fordonsflotta. Etanol är ett av de biobränslen som finns tillgängligt här och nu och står globalt för drygt 70 procent av allt förnybart drivmedel. Naturligtvis är det viktigt att samtliga biodrivmedel framställs på ett hållbart sätt och SEKAB följer de regelverk som finns inom EU och till våra biodrivmedel används bara certifierad etanol där miljökrav ställs. Det är viktigt att man har system och regelverk för att främja en hållbar tillverkning på alla plan och att ständig förbättring i dessa system genomförs. Önskvärt är att detta även görs för de fossila alternativen bensin och diesel där inga krav ställs i dagsläget.
   Etanol kan tillverkas av en rad olika råvaror, vilket gör att produktionen kan ske lokalt. SEKAB utvecklar teknik och bedriver forskning för att framställa kommersiella etanolprodukter av cellulosa från skogs- alternativt jordbruksrester.

   Jag hoppas att du fortsätter ditt engagemang i dessa frågor och läser mina framtida blogginlägg.

   Mvh
   Lena Nordgren

Kommentera inlägget

*

*Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014